Škola U Soudu

17.11.2021

Měšťanská škola na úbočí Keilova vrchu

Škola U soudu (pohlednice 1906)

Škola na Keilově vrchu, postavená v letech 1890 - 91 stavitelem Paulem Waglerem podle projektu libereckého architekta Adolfa Kauferse a Oscara Richtera, byla svého času jednou z nejmodernějších v celém mocnářství. Stejně jako řada jiných budov té doby byla i ona řešena s neuvěřitelnou velkorysostí a její vybavení mohlo být považováno za vzorové pro celé okolí. Měla ústřední vytápění nízkotlakou párou, příslušenství se vytápěla teplým vzduchem. Novorenesanční architekturu dobře doplňuje sochařská výzdoba od libereckého sochaře R. Glaubitze. Při zahájení provozu (23.10.1891) zde sídlila pětitřídní chlapecká a dívčí škola, ve druhém patře byla umístěna měšťanka a později obchodní akademie. Za války sloužila čtyři a půl roku vojenským účelům. O prázdninách, v době veletrhů, se měnila v ubytovnu. Během druhé světové války i po ní prošla budova několika stavebními úpravami. Roku 1992 byl otevřen moderní objekt jídelny s družinou v Brněnské ulici.

(zdroj Kniha o Liberci, 1996)

Kaiserr Franz Josef-Schule 1910 (archiv O.Musil)
Kaiserr Franz Josef-Schule 1910 (archiv O.Musil)
Budova dole s věžičkou je existující budova ve Valdštejnské ulici čp 322. Zamřížované okénko v pravo dole je část budovy vazební věznice. Dlouhý objekt v pravé horní části jsou dolní kasárna. Střed snímku křižovatka Sokolské a Zhořelecké ulice. To, co vypadá jako kostelní věž vpravo nahoře jsou Lidové sady (pod nimi věž Severočeského muzea) a ta věžička úplně vpravo nahoře Liberecká výšina.  (komentář Pavel Kříž, archiv M.Gergelčík)
přibližný pohled
přibližný pohled