Panorama údolí Harcovského potoka a jeho regulace

03.10.2021
Pohled od Anenského dvoru na panorama Harcovského potoka v roce 1928 a 19.4.2020
Pohled od Anenského dvoru na panorama Harcovského potoka v roce 1928 a 19.4.2020
Pohled od Anenského domu na panorama Harcovského potoka v roce 1928 a 19.4.2020
Pohled od Anenského domu na panorama Harcovského potoka v roce 1928 a 19.4.2020

Panorama údolí Harcovského potoka v roce 1928

Několik pohledů z míst točny tramvaje na Fügnerově ulici před regulací Harcovského potoka a po ní. Na prvním snimku je původní stav, kdy plochy po obou březích zabíralo zahradnictví, za nímž vidíme zadní trakty domů v Malé Moskevské a Revoluční ulici, zcela vpravo pak část Anenského dvora. Za zahradnickým domkem je patrový objekt vedlejšího provozu Bienertovy továrny, upravený v šedesátých letech pro potřeby tiskárny Ruch. Za ním vyniká klasicistní Möllerův dům, nalevo vystupují dva domy postavené v Revoluční ulici (čp.130-IV z roku 1895 a 126-IV z roku 1900) a za křovím se rýsují objekty YMCY.
Další dva pohledy jsou ze stejného místa u Anenského dvora - z bývalého mostu přes potok. Ten je už, jak vidno v pravé polovině panorámatu, zaklenut ve vyvýšeném břehu, jenž oddělil budovu YMCY od hřiště umístěného v původním údolí. Po hřebeni probíhal chodník, základ pozdější Fügnerovy ulice. Potok byl napřímen a po bývalém meandru zůstala prohlubeň s vyzděným levým břehem, označená na starých mapách jako Tiefgrund (proláklina), která je patrná před čtyřpodlažním objektem Bienertovy tkakcovny, postavené v roce 1900). Po druhé světové válce v ní sídlilo Krajkářské a prýmkařské družstvo a roku 1960 objekt ustoupil nádraží městské hromadné dopravy. Tehdy zmizely také oba domy zachycené nalevo (čp. 166-IV a 164-IV), mezi nimiž probíhala Laufrova (Blažkova) ulice. Při úpravách byl terén srovnán do úrovně dnešní ulice M.Horákové, kterou vidíme zcela vlevo a jež v době pořízení snímku nesla jméno Rochlická. Představu původní úrovni terénu dodnes poskytuje dvorek za bývalou YMCOU. V těch místech dnes stojí obchodni centrum Delta (LBC), jež uzavřelo blok za Dunajem.

(zdroj Roman Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996, nakladatel Dialog)

Dnešní Fügnerova ulice směrem k Soukennému náměstí dávno předtím, než zde vznikl terminál MHD, na fotografii neznámého autora. Počátkem 30. let 20. století se zde prováděla regulace Harcovského potoka. Zdá se, že koleje stavební drážky v popředí mají ten "správný" rozchod, 1000 mm. (komentář Boveraclub)
Dnešní Fügnerova ulice směrem k Soukennému náměstí dávno předtím, než zde vznikl terminál MHD, na fotografii neznámého autora. Počátkem 30. let 20. století se zde prováděla regulace Harcovského potoka. Zdá se, že koleje stavební drážky v popředí mají ten "správný" rozchod, 1000 mm. (komentář Boveraclub)
Fügnerova ulice  kolem roku 1920 a 26.3.2023
Fügnerova ulice kolem roku 1920 a 26.3.2023

Regulace Harcovského potoka

 v roce 1926

Harcovský potok v místech dnešní Fügnerovy ulice byl zaklenut až v roce 1928. Jeho tok původně obcházel Anenský dvůr, ale při regulaci byl, jak je patrno z posledního snímku, odkloněn a Anenský dvůr se tak ocitl na opačném břehu. V průhledu je původní nároží ulic Lipové a Malé Moskevské, kde dnes stojí obchodní dům Balon. Vpravo vystupuje roh Altmannovy barvírny. Prostřednímu záběru dominuje vyvýšené zaklenutí potoka, vedle něhož vzniklo hřiště YMCA. Při budování Fügnerovy ulice v padesátých letech bylo celé okolí zavezeno natolik, že se betonové koryto ocitlo pod úrovní terénu.

(zdroj Kniha o Liberci)

.
Fügnerova v roce 1926 a 16.8.2020
Fügnerova v roce 1926 a 16.8.2020
archiv SM  v Liberci (IMG 2878)
archiv SM v Liberci (IMG 2878)
archiv Ivan Rous
archiv Ivan Rous
archiv Ivan Rous
archiv Ivan Rous
Fügnerova ulice cca před 100 lety a 6.7.2021
Fügnerova ulice cca před 100 lety a 6.7.2021
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
Fügnerova ulice cca před 100 lety a 6.7.2021
Fügnerova ulice cca před 100 lety a 6.7.2021
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
Harcovský potok nyní teče pod Fügnerovou ulicí a Soukenným náměstím (archiv Ivana Rouse)
Harcovský potok nyní teče pod Fügnerovou ulicí a Soukenným náměstím (archiv Ivana Rouse)
Harcovský potok nyní teče pod Fügnerovou ulicí a Soukenným náměstím (archiv Ivana Rouse)
Harcovský potok nyní teče pod Fügnerovou ulicí a Soukenným náměstím (archiv Ivana Rouse)
Harcovský potok nyní teče pod Fügnerovou ulicí a Soukenným náměstím (archiv Ivana Rouse)
Harcovský potok nyní teče pod Fügnerovou ulicí a Soukenným náměstím (archiv Ivana Rouse)
Harcovský potok nyní teče pod Fügnerovou ulicí a Soukenným náměstím (archiv Ivana Rouse)
Harcovský potok nyní teče pod Fügnerovou ulicí a Soukenným náměstím (archiv Ivana Rouse)
Harcovský potok nyní teče pod Fügnerovou ulicí a Soukenným náměstím (archiv Ivana Rouse)
Harcovský potok nyní teče pod Fügnerovou ulicí a Soukenným náměstím (archiv Ivana Rouse)