Dětská opatrovna a sirotčinec

03.10.2021

Dětská opatrovna (1913)

Budova ústavu (čp. 444 - IV), postavená městem roku 1913 původně jako domov pro opuštěné děti, je hlavním vstupem obrácena do tehdy nově založené ulice U opatrovny. Vchod zdobí kamenný reliéf se znakem města. Stavbu projektoval a řídil liberecký stavitel Albert Hübner. Poměrně střízlivá architektura nese ještě znaky pozdní secese
Pozoruhodné je vtipné využití složité konfigurace terénu. Objekt je obklopen rozlehlou, terasovitě upravenou zahradou. Slouží dnes jako Dětský diagnostický ústav. Naproti existovaly za první republiky městské jesle (čp. 299 - IV).

(zdroj Kniha o Liberci)

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, ZŠ a dětský domov Liberec U opatrovny 444/3
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, ZŠ a dětský domov Liberec U opatrovny 444/3

Liberecký sirotčinec

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.  Pod Perštýnem 321/1
Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. Pod Perštýnem 321/1
archiv L.Mencl
archiv L.Mencl
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro