Střední průmyslová škola textilní 

01.10.2021

Textilní škola (Webschule → Spinnereischule → Staatsfachschule für Textilindustrie)v pár datech a hlavně v obrazech

(zdroj: Taschenbuch für die Besucher der Staatsfachschule für Textilindustrie)

Tkalcovská škola byla otevřena 14. června 1852 ve starém Mistrovském domě cechu soukeníku (Meisterberg č. 1, Mistrovský vrch, dnes Tovaryšský vrch 258/1). V únoru roku 1863 se musela přestěhovat do domu č. 363 (Laurenziberg č. 17, Vavřincův vrch), aby se 1. října 1871 vrátila na původní adresu do nově postavené budovy (později Kaffe Radio, dnešní Budvarka). Školu nahradila v dubnu 1887 nová, kdy se výuka přesunula do dnešní Šamánkovy ulice a objektu, který známe jako budovu Obchodní akademie, zkrátka pozdější ekonomku. Až v roce 1907 byly zakoupeny pozemky v Tyršově ulici a o rok později začala výstavba současné textilní školy. V létě 1909 už zde odstartovala výuka v dílnách, a naplno se začalo učit v roce 1910.

(Poznámka mimo: Samostatná Textilní fakulta vysoké školy vznikla až v roce 1960.) (autor příspěvku Petr Ruprecht)

archiv Luboše Mencla
archiv Luboše Mencla

V roce 1910 získala textilní škola v Liberci novou,

v pořadí už druhou budovu,tentokrát v Tyršově ulici. Stavba tealizovaná podle návrhu libereckého architekta Oskara Rösslera je ukázkou pozdně secesní architektury přecházející až do moderny. Hlavní průčelí je zdobeno sochami H.K.Scholze z Vídně. Odborná škola, jež se může pochlubit nejstarší tradicí republice (Tak.1852),zde sídlí dodnes (zdroj Kniha o Liberci)

foto Luboš Mencl
foto Luboš Mencl

Když původní Tkalcovská škola přestala kapacitně vyhovovat, byla v dnešní Tyršově ulici na místě patřícím kdysi k panskému dvoru postavena podle návrhu Oskara Rösslera z Liberce v letech 1909-10 nová pozdně secesní budova Textilní školy. Vstupní průčelí zdobí plastiky vídeňského sochaře Heinricha Scholze. Vzadu k ní přiléhají výrobní provozy pro praktickou část výuky. Po roce 1945 byl komplex školy doplněn dalšími objekty.(text: Kniha o Liberci)

Textilní škola v roce 1910 Autor Wilhelm König jr. Fotografii jsem upravil pro lepší kontrast a ostrost. zdroj: Severočeské muzeum v Liberci, IMG 2795 (upravil J.Peterka)
Textilní škola v roce 1910 Autor Wilhelm König jr. Fotografii jsem upravil pro lepší kontrast a ostrost. zdroj: Severočeské muzeum v Liberci, IMG 2795 (upravil J.Peterka)
Pav Karel
Pav Karel
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv Všichni Čermáci
archiv Všichni Čermáci
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
1910 (Ebay)
1910 (Ebay)

Vpravo "klášter" tj. dnes poliklinika, úplně vlevo dnešní SPŠ textilní (Tyršova ulice), budova lehce vlevo od školy je dnešní tělocvična školy. Věž a komín v areálu školy zřejmě patřil ke školnímu provozu textilní školy (textilní stroje - pohov transmisemi - parní stroj - komín) - dnes zbouráno a je tam dvůr a jakési montované přízemní budovy. Zajímavé je, odkud je to foceno - v popředí louka, která je v rovině, to tam dnes není. Před areálem je dnešní Humpolecká ulice, která školu obkružuje, dnes zastavěná vilami. V místě té louky by měla být ulice V Brusičské dolině, která již klesá svahem směrem k bývalé Sadové ulici a ulicí Na Bídě.

archiv M.Gergelčík . Komentář Luděk Tesarčík -