Komenského ulice  

01.10.2021
Nároží Jablonecké a Komenského ulice v roce 1914  Rozdělení zámeckého parku přičnými ulicemi (Komenského a Tyršovou) poskytlo k vytvoření další vilové čtvrti, navrhované již v územním plánu Č.Sitteho z roku 1901. Na počátku století byla zastavěna pouze východní strana, když protější ohraničovala nově vybudovaná zeď zmenšeného zámeckého parku.  (zdroj Liberec mezi vzpomínkou a přítomností)
Nároží Jablonecké a Komenského ulice v roce 1914 Rozdělení zámeckého parku přičnými ulicemi (Komenského a Tyršovou) poskytlo k vytvoření další vilové čtvrti, navrhované již v územním plánu Č.Sitteho z roku 1901. Na počátku století byla zastavěna pouze východní strana, když protější ohraničovala nově vybudovaná zeď zmenšeného zámeckého parku. (zdroj Liberec mezi vzpomínkou a přítomností)
Jablonecká ulice - nároží do Komenského ulice v roce 1914 a 2001 (zdroj Karel Čtveráček / Jan Mohr – Liberec mezi vzpomínkou a přítomností,2001, nakladatelství 555)
Jablonecká ulice - nároží do Komenského ulice v roce 1914 a 2001 (zdroj Karel Čtveráček / Jan Mohr – Liberec mezi vzpomínkou a přítomností,2001, nakladatelství 555)
archiv J.Hůlky
archiv J.Hůlky
Komesnkého 1914 a 2020 (M.Gergelčík) komentář: Po válce museli majitelé odejít, měli dceru virtuosku na housle a na zdi čtvery housle, jedny velmi vzácné a ošuntělé, pro ty se dcera vrátila a ti okupanti jí dali ty nejhůř vypadající... blbci (Květa Meisnerová)
Komesnkého 1914 a 2020 (M.Gergelčík) komentář: Po válce museli majitelé odejít, měli dceru virtuosku na housle a na zdi čtvery housle, jedny velmi vzácné a ošuntělé, pro ty se dcera vrátila a ti okupanti jí dali ty nejhůř vypadající... blbci (Květa Meisnerová)

Poklid v roce 1908 na dnes rušné Jablonecké

Jde o vilu Alfreda Sacherse z roku 1893 . Od firmy G. A F . Mikschové. Tenkrát vzbudilo rozruch stupňovité umístění průčelních oken . Vpravo je plot , který ohraničoval zámecký park . Dnes tam stojí budova Technické univerzity .  (Karel Krenk)

Dnešní budova TU byla postavena původně jako česká obecná a měšťanská škola - dokončena tuším v roce 1938, takže si ji Češi pak už nezažily, až teprve znovu po skončení 2. světové války v roce 1945. (František Močuba)

Komenského ul. (M.Gergelčík)
Komenského ul. (M.Gergelčík)
roh ulic Komenského x a Sadová (M.Gergelčík)
roh ulic Komenského x a Sadová (M.Gergelčík)
Komenského ulice - uprostřed vpravo bývalo letní kino. (komentář V.Exner) V té první vile nalevo bydleli nějací známí rodičů a tak jsme tam chodili koukat na to, co promítali v letním kině. (komentář J.Cvrček)
Komenského ulice - uprostřed vpravo bývalo letní kino. (komentář V.Exner) V té první vile nalevo bydleli nějací známí rodičů a tak jsme tam chodili koukat na to, co promítali v letním kině. (komentář J.Cvrček)
Komenského ulice v roce 1910 a 3.5.2020
Komenského ulice v roce 1910 a 3.5.2020
(zdroj delcampe.net)
(zdroj delcampe.net)
 (pohled poslaný 10. 3. 1936 - archiv Josef Šorm)
(pohled poslaný 10. 3. 1936 - archiv Josef Šorm)
Škola v Komenského ulici
Škola v Komenského ulici
archiv Ivana Pekarová
archiv Ivana Pekarová

Nová budova obecné a měšťanské školy v Komenského ulici z let 1934 - 35

byla vybudovaná z iniciativy inspektorátu státních menšinových škol a Národní jednoty severočeské. Projekt se již od počátků potýkal s řadou komplikací, přičemž výtky se týkaly především zvolené parcely, kterou město odmítalo uvolnit s poukazem, že se jedná o veřejný park a stavební povolení bylo vydáno teprve po zásahu Ministerstva veřejných prací. Pro zdejší českou menšinu představovalo založení školy mimořádnou událost a tak není divu, že o slavnostním položení základního kamene dne 3. června 1934 referovaly o dva dny později i Národní listy pod emotivním titulkem Svátek českého Liberce. Stavbu provedla pražská firma Václav Nekvasil a ke slavnostnímu otevření došlo ve dnech 27. a 28. října 1935. Mohutná, tradicionalisticky orientovaná budova na půdorysu písmene E, zastřešená valbovou střechou má hlavní průčelí orientované do Komenského ulice. Horizontálně komponovanou hlavní fasádu rytmizuje pravidelný rastr rozměrných čtvercových oken a po stranách jsou situovány vstupy do budovy. Dvorní průčelí, obrácené do někdejší zámecké zahrady ukončují krátká boční křídla, svírající nádvoří s hřištěm a střední symetrický rizalit, v přízemí s tělocvičnou a v patře s kreslírnou. Racionálně řešená dispozice byla podřízena funkční náplni novostavby, nicméně vedle obligátních učeben se zde nalézala rovněž herna s opatrovnou určená pro děti předškolního věku, situovaná v nižším, předsazeném rizalitu, asymetricky přisazeném k hlavnímu průčelí a nechyběl ani byt školníka. (zdroj Kniha o Liberci)

Komenského ulice (M.Gergelčík)
Komenského ulice (M.Gergelčík)
Škola v Komenského ulici
Škola v Komenského ulici
Ještě k tomu byl vydán pohled (archiv J.Šorm)
Ještě k tomu byl vydán pohled (archiv J.Šorm)