Erbenova ulice 

20.10.2021
Erbenova ulice 61/7 (archiv Milan Šír st.)
Erbenova ulice 61/7 (archiv Milan Šír st.)
Erbenova 127/12 (M.Gergelčík)
Erbenova 127/12 (M.Gergelčík)
(zdroj: Za pivem Libereckým krajem na dobových pohlednicích,  2015)
(zdroj: Za pivem Libereckým krajem na dobových pohlednicích, 2015)
(zdroj: Za pivem Libereckým krajem na dobových pohlednicích,  2015)
(zdroj: Za pivem Libereckým krajem na dobových pohlednicích, 2015)

Hostinec v Dolním Hanychově v roce 1905

Od roku 1939 VIII. liberecká čtvrť Dolní Hanychov nemá kopuletou historii. První zmínka pochází z roku 1556 a jeho vývoj je spjat s poplužním dvorem, který stával v Erbenově ulici. Mezi lety 1589-1592 vrchnost jeho pozemky rozparcelovala a na loukách pod Ještědem se počínají objevovat prvá stavení. K rozdělení na Dolní (též Nový) a Horní (Starý) Hanychov dochází koncem 17. století. Mohutný impuls dalšímu rozvoji představoval rozprodej i zbývajících pozemků dvora na přelomu 18. a 19. století. Nás však zajímá především hostinec a před ním povoz s dřevěnými sudy, pocházejícími snad z vratislavického pivovaru. Vůz po prašných, jen tu a tam dlážděných libereckých cestách netáhli žádní pivovarští valaši, ale krávy. Běžný obrázek distribuce piva ještě v první polovině 20. století.
(zdroj: Za pivem Libereckým krajem na dobových pohlednicích, 2015)