Podnik Eduarda Tscheppera

15.11.2021
Strojírenský podnik firmy Felix Billig (čp. 77), 80. léta 19. století.
Strojírenský podnik firmy Felix Billig (čp. 77), 80. léta 19. století.
tovární objekt čp. 77 v Žitavské ulici před demolicí v roce 1988.
tovární objekt čp. 77 v Žitavské ulici před demolicí v roce 1988.

Františkov a podnik Eduarda Tscheppera


Ve druhé polovině 19. století nastal rozmach průmyslového podnikání a živnostenské i obchodní činnosti. Ve Františkově vyrostla řada průmyslových podniků, ponejvíce situovaných v blízkosti Františkovského potoka a podél železniční tratě. Tehdy také nastává hlavní příliv dělníků do největších továren na Liberecku.

Největší podnik stával na rohu pozdější Žitavské a Jungmannovy ulice (čp. 77). Byl postaven roku 1871 libereckým podnikatelem Eduardem Tschepperem jako sodovkárna, kterou koupil roku 1883 Felix Billig. Podnik rozšířil a přeměnil na strojírnu se slévárnou, kterou v roce 1939 prodal Bruno Hübnerovi. Vedlejší budovu čp. 77a získal roku 1939 Ewald Schöler, který zde po požáru v roce 1940 zřídil slévárnu železa a kovů. Objekty pak využíval po roce 1945 Textilstroj Chrastava, od roku 1950 Totex Chrastava a patrně od roku 1957 Severočeské pekárny a cukrovary (Severočeské mlýny a pekárny). Komplex těchto budov musel v únoru 1988 ustoupit novému průtahu silnic městem.

(zdroj: J.Bock - Františkov 1657 - 2007 - Přehled dějin a rozvoje kdysi samostatné obce k 350. výročí jejího založení)

tovární objekt čp.77a v Žitavské ulici před demolicí v roce 1988.
tovární objekt čp.77a v Žitavské ulici před demolicí v roce 1988.