Valcha

07.01.2022
Růžodolská valchárna na sukno. První část nechal budovat roku 1732 Hrabě Filip Josef Gallas. Zdroj: Severočeské muzeum v Liberci inv.č. 2606 (archiv J.Peterka)
Růžodolská valchárna na sukno. První část nechal budovat roku 1732 Hrabě Filip Josef Gallas. Zdroj: Severočeské muzeum v Liberci inv.č. 2606 (archiv J.Peterka)
1883 (zdroj: Die Heimatkunde des kreiles Reichenberg, Sudetenland, 1938)
1883 (zdroj: Die Heimatkunde des kreiles Reichenberg, Sudetenland, 1938)

Růžodolská valcha

V roce 1732 byla hrabětem Gallasem vybudována v údolí Nisy ( za dnes už bývalou mlékárnou ) nová růžodolská valcha (čp.32-XI). Jedna ze dvou dosud existujících valch, umístěna v tzv. Špitálském mlýně v Mlýnské ulici (čp.216-IV), totiž trpěla nedostatkem vody a byla později přeměněna na obilní mlýn. K nové valše byla voda priváděna z Nisy od jezu stojícího dosud u hřiště Slovanu pomocí náhonu, jehož zbytky jsou dodnes dobře patrny zejména pod mlékárnou. Rok po výstavbě byl zaveden holandský způsob valchování, o němž nevíme nic bližšího, můžeme však předpokládat, že znamenal zdokonalení práce. Cech začal od té doby také zaměstnávat valchařské mistry. Roku 1802 přešla budova do majetku cechu. Původní dílnu se stoupou (8 děr, 16 tlouků ) nahradil po rozšíření (1830) rychloválec s dalšími stroji a valcha se stala natolik vynosnou, že nájemné se vyšplhalo na 3400 zlatých ročně (1871). Valchovat se přestalo roku 1893, kdy ji nový majitel Ferdinand A. Klinger z Liberce změnil na trhárnu. Ješte v 90.letech 20. stoleti využívaly mnohokrát přepracovaný objekt Prádelny a čistírny. Dnes je v tomto místě parkoviště (Norská čp. 32)

(zdroj Roman Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996)

70.léta 19.století
70.léta 19.století
* Nisa u mlýna * velikonoce 1960 - takový je popisek na rubu fotky 😉 z alba Adolfa Odrážky st. (dědeček Kateřiny Odrážkové)
* Nisa u mlýna * velikonoce 1960 - takový je popisek na rubu fotky 😉 z alba Adolfa Odrážky st. (dědeček Kateřiny Odrážkové)