Růžodolská ulice

07.01.2022
archiv Bernard Jankura
archiv Bernard Jankura
foto Jiří Cvrček 2021
foto Jiří Cvrček 2021

Růžodolská ulice počátkem 20.století

Vpravo nahoře vystupuje čp.100, dnes ZŠ. Pod ním vyrostly za první republiky tři domy. V čp.271 fungovala od září 1991 firma Jungmann CLC, poskytující jako jediná v Liberci nonstop kopírující služby. Tři roky zde byla i fotografická minigalerie.

(zdroj Roman Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996)

archiv Bernard Jankura
archiv Bernard Jankura
Růžodol 1., Slunečná ulice(archiv V.Hájek)
Růžodol 1., Slunečná ulice(archiv V.Hájek)
Růžodolská 73 -  leden 1992 (dnes hotel Valdštejn) (archiv Kateřiny Odrážkové)
Růžodolská 73 - leden 1992 (dnes hotel Valdštejn) (archiv Kateřiny Odrážkové)
DÍKY vám všem vašim návrhům, domněnkám, připomínkám, úvahám... jsme se dopátrali správnému místu činu, kde pan Odrážka pořídil v roce 1992 své foto. Přiložené mapy, které vypátral Petr Ruprecht, to potvrzují, na té staré ortofotomapě je vidět pěšinka, ze které je to pravděpodobně focené, ta dnes již bohužel není, a tak srovnávací foto nelze vyfotit úplně přesně. (Jana Zahurancová, srovnávací foto 5.3.2021)