U obrázku

06.11.2021
foto André P. Schwarzkopf Profoa
foto André P. Schwarzkopf Profoa
Poutní kostelík Matky boží U Obrázků patří k nejmalebnějším secesním stavbám na severu Čech. Byl vysvěcen 20.6.1907
Poutní kostelík Matky boží U Obrázků patří k nejmalebnějším secesním stavbám na severu Čech. Byl vysvěcen 20.6.1907
Ruprechtice - U Obrázků (M.Gergelčík)
Ruprechtice - U Obrázků (M.Gergelčík)
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
Ruprechtice U Obrázku v roce 1907 a 13.1.2001
Ruprechtice U Obrázku v roce 1907 a 13.1.2001
1938
1938
Cvičení dobrovolných požárníků z Kateřinek, kolem 1975 (archiv Jindra Puntschuh )
Cvičení dobrovolných požárníků z Kateřinek, kolem 1975 (archiv Jindra Puntschuh )

Ruprechtické kostely před 100 lety

Ruprechtice jsou jedinou obcí Liberecka se dvěma kostely. Oba jsou sice poměrně mladé,ale zato velice hezké a dobře zasazené do krajiny.

Mladší kostel Antonína Paduánského byl vysvěcen v září 1909. Po rekonstrukci slouží od června 1994 opět církevním účelům.

Poutní kostelík Matky Boží U Obrázku je secesní kostelík z roku 1907 ,který byl postaven u studánky, která se stala poutník místem.

Zázračná studánka
Podle pověsti měla léčivou vodu, a když se s její pomocí uzdravil i ruprechtický rychtář Wöber, nechal zde postavit kříž. Vedle stával strom d obrázkem Matky Boží ,který dal místu jméno. Poté, co zde prý zázračně prohlédl slepý chlapec, začala sem chodit celá procesí. V roce 1833 byla vybudována křížová cesta a později také kostelík.

(Zdroj Kouzlo starých pohlednic Liberecka - Roman Karpaš, Jan Mohr, Pavel Vursta, 1997)

kaplička U obrázku (M.Gergelčík)
kaplička U obrázku (M.Gergelčík)
červenec 1968 (archiv Ivan Řihošek)
červenec 1968 (archiv Ivan Řihošek)
archiv J.Cvrček
archiv J.Cvrček

Ruprechtice U Obrázku v roce 1907 a 13.1.2001

Nedaleko zázračné studánky byl v letech 1906 až 1907 postaven kostel Neposkvrněné Panny Marie, běžně nazývaný U Obrázku. Plány secesní stavby yvpracovali významní liberečtí architekti Max Kühn a Heinrich Fanta, realizaci zajistil místní stavitel Albert Hübner. Po roce 1945 došlo k devastaci křížové cesty i kostelíka. Až po roce 1989 mohl být kostel celkově zrekonstruován a v roce 1998 znovu vysvěcen. Už pět let předtím byly opraveny kvádry křížové cesty a současně s vysvěcením i malba jednotlivých zastavení.
(zdroj: Jizerské hory včera a dnes - Jan a Šimon Pikousové - O.Simm - F.Mrva - P.Simm)

archiv J.Peterka
archiv J.Peterka

**Fotografie kaple U Obrázku během rekonstrukce v r 1998.

**Krátká poválečná historie kaple: po válce, v r. 1954, došlo k jejímu prvnímu většímu poškození, kdy byla občany vykradena a podle zprávy VB se stala "útočištěm narušené mládeže". Poslední mše se tu konala r. 1958. Další vloupání a krádeže následovaly i poté. R. 1966 si Občanský výbor v Ruprechticích stěžuje, že tu byli viděni výrostci, jak demolují vnitřní části kostela, vypáčili dveře a demolovali krytinu. I po zajištění dveří vandalové vytrhli mříže a vloupali se okny. Zničili lustr, rozštípali oltář. Kostel byl pak využíván lyžaři jako shromaždiště. R. 1967 opět opakovaně řeší VB vandalismus.R. 1968 vikář Frait pronajal kostel SBD Sever, které v něm skladovalo stavebí materiál. Do kaple zatékalo a SBD ani přes slibování střechu neopravilo. Občané si dokonce odnášeli tašky ze střechy.Do kostela stále vnikali vandalové a nájemní smlouva s SBD Sever byla ukončena.R. 1972 měl být kostel přenechán podniku Ruch, které chtěl na přilehlém pozemku vybudovat autokemp. Mělo na přilehlém pozemku vzniknout sociální zázemí, tábořiště, parkoviště. Kostelík měl být přebudován na restauraci. Páter Frait se proti tomuto záměru odvolal a nakonec vše vyšumělo.R. 1975 si kapli najal arch. Stanislav Švec, který kapli zvnějšku opravil. Měl v ní sochařský ateliér.K úplné rekonstrukci kostela došlo až r. 1998.

Informace a fotografie převzaty z 5+2 ze 7. září 2018.

(autor příspěvku Ivan Řihošek)

U Obrázku - Ruprechtice - okolo r. 1900 (archiv M.Gergelčík)
U Obrázku - Ruprechtice - okolo r. 1900 (archiv M.Gergelčík)
Ruprechtice U Obrázku v roce 1917. (archiv J.Peterka)
Ruprechtice U Obrázku v roce 1917. (archiv J.Peterka)

Ruprechtice U Obrázku v roce 1918 a 8.5.2000


Poutní místo s lesní studánkou, zvané U Obrázku, bylo dobře známé již v 15.století. Už tehdy býval na jednom ze stromů umístěn mariánský obrázek. Na poničeném pískovcovém sousoší, které tady dodnes nalezneme, je čitelný nápis: "Se svolením milostivé vrchnosti věnoval tuto statui k poctě Bohu Johann George Wöber, tehdejší rychtář, a jeho paní Theresia, rozená Michlerová, 9.září 1807." Poté, kdy se roku 1817 vodou ze studánky uzdravil slepý chlapec z Raspenavy, přibylo přicházejících poutníků. Proto nechal šlechetný Wöber roku 1833 zbudovat i křížovou cestu a vysadit kaštanovu alej.


(zdroj: Jizerské hory včera a dnes)
archiv Jiřina Štěchová
archiv Jiřina Štěchová
archiv Pav Karel
archiv Pav Karel
foto Jiřina Štěchová 2020
foto Jiřina Štěchová 2020