Školy ve Vesci, Doubí a Pilínkově

13.08.2022

ZŠ Česká

Česká ulice a ZŠ Vesec (cca rok 1974)
Česká ulice a ZŠ Vesec (cca rok 1974)
ZŠ Česká (Vesec) v roce 1973 a 14.9.2023
ZŠ Česká (Vesec) v roce 1973 a 14.9.2023
archiv T.Majer
archiv T.Majer

Škola byla ve Vesci postavena v roce 1878 a  u ní se postupně začal formovat jakýsi střed obce, v němž se ještě výrazněji uplatnila druhá školní budova, otevřená v roce 1904. Postavením tělocvičny v témže roce a později pak umístěním obchodů a hostince se střed obce stabilizoval a současně vyvolal zástavbu volných pozemků ve svém okolí.

Vesec 1922 (archiv M.Gergelčík) Dolní fotografie je základní škola, v popředí je sokolovna. Nalevo od sokolovny pošta. Horní fotka je z pozice dnešní Ferony směr Vesec. V pozadí druhý dům z leva, bývala knihovna.
Vesec 1922 (archiv M.Gergelčík) Dolní fotografie je základní škola, v popředí je sokolovna. Nalevo od sokolovny pošta. Horní fotka je z pozice dnešní Ferony směr Vesec. V pozadí druhý dům z leva, bývala knihovna.
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
Sokolovna a škola v Vesci. (archiv Miloslav Kačírek )
Sokolovna a škola v Vesci. (archiv Miloslav Kačírek )
Vesec (M.Gergelčík)
Vesec (M.Gergelčík)
Vesec
Vesec

ZŠ Kaplického

stará doubská škola na Hodkovické ulici
stará doubská škola na Hodkovické ulici

Historie současné školy sahá do roku 1989. Tehdy byla k 1. září otevřena 4. Základní škola v Doubí. Původní škola byla určena pro žáky 1. až 4. ročníku. Budova měla 9 učeben s kabinety a dvě malá oddělení školní družiny. Vzhledem k počtu žáků a počtu tříd byla využívána také stará budova školy na Hodkovické ulici a další budova byla využívána jako školní družina pro devět oddělení.

V důsledku odlivu žáků ( stárnutí sídliště, nejistota nástupu dětí na druhý stupeň apod.) byla postupně využívána pouze budova nové školy a to i pro školní družinu. Situace byla řešena magistrátem města v součinnosti s tehdejším školským úřadem, v červnu 2000 byl odsouhlasen druhý stupeň a škola byla zařazena mezi plně organizované školy. Nicméně k 1.9.2009 navštěvovalo školu 150 žáků.

V současnosti má " Základní škola" celkem 18 tříd a 1. přípravnou třídu – celkem k 30.3.2020 422 žáků a dětí a dvě odloučené pracoviště. Škola má k dispozici 3 moderní odborné učebny (jazyková, přírodovědná a výpočetní), venkovní učebnu a v plánu je vybudování nové praktické učebny – 3D tisk, 3D brýle, praktické činnosti,..) V plánu je renovace školního hřiště, pro které je v okolí školy dostatek prostoru.

Hodkovická čp.452 - stará budova ZŠ Doubí - v roce 2023  zde sídlí firma Elmos
Hodkovická čp.452 - stará budova ZŠ Doubí - v roce 2023 zde sídlí firma Elmos

Škola v Pilínkově

Dnes už bývalá škola ZŠ Puškinova, čp.46

Pilínkov 1927 (archiv Miloslav Cihlář)
Pilínkov 1927 (archiv Miloslav Cihlář)