Kresby Petra Ferdyše Poldy

13.10.2021

Kresby z Vratislavic

(archiv Fotočas Mirek)

Petr Ferdyš Polda

-------------------------------------

Narodil se 22. června 1960 v Liberci, po vystudování Střední průmyslové školy strojní pracoval jako montážní dělník a kontrolor v motorárně LIAZu. Prošel celou řadou dalších zajímavých povolání - pastevec, manažer, správce koupaliště, grafik a novinář. Od počátku devadesátých let se navíc živí jako výtvarník. Příležitostně se též zabývá reklamní tvorbou.

Kreslit začal již v dětství, pod vlivem svého strýce - amatérského malíře - postupně přešel k olejomalbě. Je typickým představitelem realistické krajinomalby, vzorem jsou mu ruští realisté. Petr Polda se inspiruje především krajinou severních Čech, jeho velkorozměrové obrazy, zastoupené dodnes výhradně v soukromých sbírkách, zachycují především přírodní scenérie.

V posledním období nachází oblibu a obživu v kresbách. Jeho tužkokresby sloužily jako výtvarný doprovod k článkům v Kalendáři Liberecka, časopise Lužické a Jizerské hory, Právu a Hrádecku. Ilustroval knihy Hrádek nad Nisou - obrázky z minulosti (1995), O pozoruhodných a tajemných místech Ještědských hor (1995), Vyprávění o strašidlech (1996) a Hrádecko - kraj skal, pelyňku a větrných mlýnů (1997). V současnosti jeho kresby zdobí vlastivědnou přílohu časopisu Hrádecko.

Petr Ferdyš Polda je svému okolí znám jako horolezec, podivín, fantasta a neskutečně všestranný hudebník (kytara, mandolína, basa). Společně s dětským turistickým oddílem Kletr, který spoluzaložil a dodnes vede, procestoval kus světa (Rusko, Nepál). Kdysi o něm bylo napsáno, že by se se svojí prokopnutou kytárkou a obrazy lesů protloukl v každém století. Všichni jeho přátelé potvrzují, že je to pravda.

Petr Polda je ženatý, má dvě dcery, žije v Liberci.

(zdroj:https://www.kraj-lbc.cz/aktuality/kreslir-petr-ferdys-polda-vystavi-na-kraji-sve-ilustrace-knih-marka-rehacka-n817512.htm )