Továrna na vojenská sukna Adolfa Jakoba v Radčicích

19.11.2021
Textilana v Radčicích v roce 1974 (archiv Robert Hanuš)
Textilana v Radčicích v roce 1974 (archiv Robert Hanuš)
1955 - archiv R.Hanuš
1955 - archiv R.Hanuš
archiv Robert Hanuš
archiv Robert Hanuš
2007
2007
1908
1908

Součástí národního podniku Textilana byla i přádelna mykané příze v Hejnické ulici v Radčicích. Do komplexu Textilany byla začleněna už v roce 1946 a textilní výroba zde byla ukončena v roce 1999. Místní lidé továrním budovám říkají Jakubka. Dávají tak vzpomenout na původního majitele Adolfa Jakoba, který zde v 80. letech 19. století založil textilku. Ta se specializovala především na výrobu vojenského sukna. Areál dnes naštěstí není opuštěný, své místo zde našla strojírenská výroba. Věděli jste, že v areálu leží i rybník, viditelný z lesní cesty, která spojuje jižní a severní konec Raspenavské ulice?

1955 - archiv R.Hanuš
1955 - archiv R.Hanuš
archiv Robert Hanuš
archiv Robert Hanuš

Adolf Jakob, továrna na vojenská sukna

Radčice čp. 66 a 143, Hejnická ulice

V Radčicích, při dnešní siknici I/13 do Frýdlantu, na místě mlýna a později valchy, vyhořelé podruhé roku 1880, postavil Gustav Müller z Fuldy továrnu na výrobu plsti. V roce 1888 ji zakoupil Adolf Jakob pro svou rozrůstající se firmu na výrobu vojenského sukna, jež byla založena v dnes již neexistující budovách v centru Liberce roku 1854 a odkud byly do Radčic přemístěny stroje a instalován parní pohon o výkonu 500 hp. Adolf Jakob ještě roku 1896 přistavuje barvírnu, po jeho smrti roku 1897 vedli továrnu jeho synové Oskar a Karl spolu se švagrem Jakowitzem. Roku 1902 vybudovali novou pětipodlažní budovu a do roku 1908 také menší objekt přímo při silnici. V této době tu bylo zaměstnáno 150 dělníků. Firma však později pod vedením Oskara Jakoba jr. a Fritze Jacoba patrně nepřekonala hospodářskou krizi třicátých let. Po roce 1948 připadly budovy n.p. Textilana (závod 03), který byl likvidován roku 2000. Nový majitel se věnuje výrobě automatických a požárních dveří.

(zdroj: Průvodce Industriál libereckého kraje, 2007)