Breyovo sanatorium

23.08.2022
foto z roku 2014, Lidové sady - chátrající budova bývalé reumatologie (archiv Ludmila Jungová)
foto z roku 2014, Lidové sady - chátrající budova bývalé reumatologie (archiv Ludmila Jungová)

Breyovo sanatorium

U městského parku v Riegrově ulici čp. 1279 - I umístil gynekolog a chirurg Max Brey soukromé sanatorium s 24 lůžky, v němž bylo možno provádět i operace očí. Poskytoval zde také rekreační pobyty pod lékařským dohledem. Romanticky pojatou novorenesanční vilu projektoval a postavil liberecký stavitel Gustav Sachers (1898).
Ke komplexu patřil i pečlivě udržovány park mezi dnešními ulicemi Fibichovou a Riegrovou. V roce 1932 bylo sanatorium začleněno do Libereckého léčebného ústavu (Reichenberger Kuranstalt), jehož zřízením se v době průmyslové krize sledovaly příjmy z cestovního ruchu. Byl k němu připojen i sousední dům čp. 1278 - I, V němž byla pak správa sanatoria v Sedmidomkách (dnes Dům dětí a mládeže Větrník). Zároveň byla podle projektu Maxe Kühna provedena přístavba vodoléčebných zařízení. Ústav ale nebyl úspěšný, pro finanční potíže musel být roku 1937 zrušen a budovy převzalo město. Po roce 1945 zde našlo umístění revmatologické oddělení nemocnice a pokračovalo se ve vodo- a elektroléčbě. Později zde zůstalo jen rehabilitační revmatologické oddělení a protialkoholní léčba, které se přesunulo do nového objektu v ulici Na Poříčí.
V současné době (2020) je objekt přebudován na byty.

(zdroj R.Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci. 1996)

Nejvýše položené domy v Lidových sadech v lokalitě původně nazývané Sedmidomky, byly až do roku 1939 příslušné k Harcovu. Úplně vlevo je budova sanatoria dr. Maxe Breye. (archiv J.Peterka)
Nejvýše položené domy v Lidových sadech v lokalitě původně nazývané Sedmidomky, byly až do roku 1939 příslušné k Harcovu. Úplně vlevo je budova sanatoria dr. Maxe Breye. (archiv J.Peterka)
Reichenberg - vilová čtvrť. Pohlednice prošlá poštou v roce 1908. (archiv Kamil Syrovátka)
Reichenberg - vilová čtvrť. Pohlednice prošlá poštou v roce 1908. (archiv Kamil Syrovátka)
čp.1278 (v současné době DDM Větrník)
čp.1278 (v současné době DDM Větrník)
archiv M.Gergelčík
archiv M.Gergelčík
Rok 1975 v Liberci foto kniha Severní Čechy
Rok 1975 v Liberci foto kniha Severní Čechy
DDM Větrník, Lidové Sady (M.Gergelčík)
DDM Větrník, Lidové Sady (M.Gergelčík)
1909
1909
1905
1905

Sanatoria v Lidových sadech

Celkový pohled na areál Lidových sadů, k jehož odpočinkové funkci se od přelomu století přiřadilo i léčebné poslání. Riegrova ulice patřila na začátku století už do katastru Harcova a této oblasti se říkalo Sedmidomky,.

Dům s věžičkou uprostřed snímku je jedno z prvních zdejších sanatorií, patřící gynekologu Maxi Breyovi. Jeho součástí byl i park s altánem nad Fibichovou ulicí, která v době pořízení snímku ještě neexistovala. Také sousední dům plnil funkci zotavovny. Vidíme ho detailně na druhé pohlednici.

Prostřednictvím třetí kvodlibetové dopisnice můžeme nahlédnout i do imteriérů, jak vypadaly ve dvacátých letech, kdy objekt sloužil Všeobecné dělnícké nemocenské pojišťovně. Po druhé světové válce sem byl umístěn Okresní dům pionýrů a mládeže, dnešní Dům dětí Větrník, Všechny ozdravovny v Lidových sadech byly na počátku třicátých let začleněny do komplexu zvaného Reichenberger Kuranstalt.

(zdroj: Roman Karpaš, Jan Mohr, Pavel Vursta - Kouzlo starých pohlednic Liberecka)

1929
1929