Jan Bartoš

25.08.2022
Jan Bartoš v roce 2020
Jan Bartoš v roce 2020
dobový snímek
dobový snímek

Jan Bartoš (* 1944 )

S minulostí jsme se nevypořádali a podle toho to vypadá

Vášnivý fotograf, jenž v důsledku politických událostí musel velkou část pracovního života strávit v pohřebních službách, se narodil 2. května 1944 v Pardubicích, většinu života má však spojenou s Libercem. Právě tam byl jeho otec hned po válce přeložen jako národní správce elektrárny a Dopravních podniků, jež převzal od odsunutých Němců. Z dětství si Jan Bartoš vzpomíná na libovůli policistů, s nimiž se jeho otec potýkal. Toho "chodil až do roku 1953 kontrolovat příslušník SNB, zda ještě nemá pistoli, kterou si po válce v pohraničí koupil a již prodal. Táta z toho pak měl trochu pocuchané nervy," vzpomíná pan Bartoš.

Liberec pak na dva roky opustil v rámci plnění vojenské služby, na niž narukoval do Českých Budějovic. Silné zážitky má však spojeny s působením na Slovensku, kam byl na rok poslán do školy specialistů. "Na podzim 1963 došlo ve Štrbě k železničnímu neštěstí, kdy vlak narazil do dalšího s uranovou rudou, a jakožto voják z nedalekého Popradu jsem pomáhal spolu s ostatními vysypanou rudu nakládat zpátky do vagonu," popisuje pamětník situaci ohrožující zdravotní stav vojáků. Vlaky s uranem jezdily kolem nich do Ruska údajně každý den.

Srpen 68 v Liberci

Po návratu z vojny v roce 1965 nastoupil do závodů na výrobu vzduchotechnických zařízení, přejmenovaných později na Liberecké vzduchotechnické závody (LVZ). Odtud po dvou letech odešel do montážních závodů jako projektant. Ve svém novém působišti se však zdržel ještě méně, neboť do jeho pracovního života osudově zasáhly události roku 1968 a zejména 1969. Ráno 21. srpna mu otec oznámil, že zemi obsazují Rusové, avšak Jan Bartoš této informaci nepřikládal váhu a šel do práce. "Po několika minutách jsem odešel se spolupracovníkem Jindřichem Kulišem a dalšími směr Mírové náměstí. Stavil jsem se ještě doma pro svačinu, vzal foťák a cestou přes Ludmilinu ulici mě lidé běžící dolů varovali, abych na náměstí nechodil, protože se tam střílí. Vydal jsem se tam tedy, až střelba přestala, a u bočních dveří radnice, kde stál předtím Jindra, byla krev a květiny."1 Později se dozvěděl, že kamaráda postřelili do plic a srdce a v nemocnici zemřel. "Zapůsobilo na mě, když jsem viděl vystavenou jeho rozstřílenou občanku," naznačuje pan Bartoš, že v tomto případě zdaleka nešlo jen o zbloudilou střelu.

Neplánovaně fotografem

Jan Bartoš v této chvíli využil alespoň svůj fotoaparát a pořídil velmi cenné fotografie zachycují průjezd tanků s bílým pruhem ulicí Moskevskou a za Divadlem F. X. Šaldy. Atmosféru těch dní zachycují také fotografie černého praporu na radnici, lidové plakáty se "seznamy zrádců" či velký obraz prezidenta Ludvíka Svobody visící na věži radnice s přiloženým nápisem: "Rusové, jděte domů!" Symbolem invaze se v Liberci zřejmě stalo rozbořené podloubí u radnice, jehož trosky pomáhal pan Bartoš odklízet. "V Dopravních podnicích zapínali a vypínali proud, a když jely tanky a dotkly se troleje pro tramvaj, tak jim to dělalo problémy. Jeden tank se na Mírovém náměstí smeknul a podrazil tři sloupy," dozvídáme se z vyprávění o příčinách neštěstí. Na pamětníkových fotkách můžeme vidět ještě kouř prachu.

Mezi osmi dalšími osobami, jejichž život v Liberci náhle ukončil příjezd cizích vojsk, je na pamětní desce radnice napsáno také jméno Zdeňka Dragouna. "S tím jsem byl předtím v restauraci Kasino na večeři, sestřelili jej z lešení na radnici. Trubky tam měly z jedné strany čistý průstřel a z druhé byly rozervané, z čehož usuzuji, že střely způsobovaly těžká zranění." Za velké účasti občanů se pak konal u krematoria pohřeb, na němž byly rakve s nebožtíky oděny do státní vlajky.

Do roka a do dne

Se situací v Československu však Jan Bartoš nebyl spokojen a rozhodl se emigrovat. "Koncem června 1969 mi díky zvacímu dopisu bylo uděleno vízum do Jugoslávie a pokusil jsem se emigrovat do Rakouska. Češi, kteří tam pracovali, mi poskytli informace, že to tam není tak růžové, jak to vypadá. Po zvážení, co by čekalo rodiče a bratra, přestože s emigrací počítali, a dalších věcí jsem se rozhodl, že budu případně bojovat za demokracii dál tady."

Cítil tedy povinnost zapojit se do demonstrace 21. srpna 1969, jež měla za cíl upozornit na nespokojenost s "dočasným" pobytem okupačních vojsk - na ní však již proti aktivistům stáli čeští policisté. "Večer byl střed města obklíčen armádou, vojáci mě pustili domů, ale jiné nechali třeba dva měsíce na Pastýřské. Sebrali i bratra kamaráda, který šel z práce."2 Samotná demonstrace se v Liberci neobešla bez nepokojů. "Byl jsem u toho, když někdo rozbil výlohu u Bati a policisté si tam brali boty," vzpomíná pamětník na kuriózní situaci.

Účast na demonstraci však měla pro pana Bartoše dalekosáhlé následky v podobě trvalé ztráty předchozího zaměstnání. "Počátkem září jsem dostal zaměstnání v Komunále, kde jsem dělal šéfa pohřební služby. Prvním úkolem bylo dohlížet, aby na pomníček Zdeňka Dragouna jeho příbuzní nelepili českou vlaječku a nezvýrazňovali nápis ,Nedej zapomenoutʻ. Domluvil jsem se ale s jeho bratrem Arnoštem Dragounem, aby tam vlaječku přilepil. Každopádně mě překvapilo, že takové maličkosti komunistům vadily." Tuto práci pak vykonával po celou dobu normalizace. Možnost, jak se tomu vyhnout, existovala, ale pamětník na ni nepřistoupil. "Po návratu z Jugoslávie mě vyšetřovala StB za pozdní návrat. Lákali mě ke spolupráci s tím, že se tak vyhnu problémům s pozdním návratem," líčí Jan Bartoš, jak snadné bylo přijít do styku se Státní bezpečností.

Když se pan Bartoš dívá na současnou situaci, neubrání se hodnocení. Svého času působil v regionální politické straně, a tak se vyjadřuje zejména k volebním preferencím komunistické strany, jež považuje za ostudně vysoké. "Nedávno jsem se dozvěděl, že jedna paní řekla mému kamarádovi, který byl v roce 1968 postřelen a poté už nebyl schopen se nadále věnovat judu, že se v Liberci nestřílelo. Nepoučili jsme se totiž z historie, a proto to u nás tak vypadá."

(zdroj Paměť národa na cestách)

Policejní kontroly

"Mládí jsem prožil hezké a pamatuju se na jednu věc, kdy si můj táta, když sem po válce přišel, koupil pistoli a tu pistoli řádně prodal. Pamatuju si jako dítě, že k nám potom chodil policajt kontrolovat, jestli tu pistoli táta náhodou nemá, a to trvalo až do roku 1953. Táta z toho měl trochu pocuchané nervy, protože jestli si pamatujete na ta strašná 50. léta, tak člověk nevěděl, kdy se něco stane."

Zdeněk Dragoun

"Taky jsem se mezitím dověděl, že zastřelili dalšího mého kamaráda, se kterým jsme večer byli na libereckém výstavišti v restauraci Kasino, a toho Zdeňka při focení sestřelili z lešení, které tenkrát bylo na radnici. Zvláštní bylo, že tam byly i prostřílené trubky. Z jedné strany čistý průstřel a z druhé strany ta trubka byla rozervaná, takže to musely být nějaké střely, které způsobovaly opravdu strašná zranění."

Demonstrace v srpnu 1969

"V tom šedesátém devátém jsem byl překvapen, protože jsem se zrovna vrátil [z Rakouska], tím, že policajti, vojáci i jiné složky stáli proti demonstrantům. Té demonstrace jsem se zúčastnil dost aktivně, nebudu tady říkat podrobnosti, ale lítaly dlažební kostky na obě strany a tak dále. Byl jsem u toho, když někdo rozbil výlohu u Bati a policajti si tam brali boty. A večer jsme pořád byli ve městě, pak byl střed města obklíčen armádou, policií, milicí a tak dál. Mně se podařilo ve Fügnerce proběhnout mezi vojáky, kteří mě pustili domů. Jak jsem se pak dozvěděl, některé moje kamarády chytli a někteří z nich pak byli dva měsíce na Pastýřské. A dokonce jsem se dozvěděl, že bratr jednoho mého kamaráda šel z práce, pracoval na dráze, tak ho sebrali taky a vyšetřovali ho."

Jindra Kuliš

"Večer jsem cítil, že se něco děje - z rádia se toho člověk moc nedozvěděl -, ráno jsem vstával a táta mi řekl: 'Obsazují nás Rusové.' Já jsem říkal, že to není možný. V té době, kdy se tady začala projevovat tak trochu demokracie - říkám tak trochu, protože zas tak hrozné to nebylo -, tak jsem tomu nemohl věřit. Tak jsem se sebral a šel jsem do práce, protože tehdy byly ještě píchačky, tak jsem si odpíchnul a hned po několika minutách jsem s několika spolupracovníky odešel. Konkrétně jsme šli s Jindrou Kulišem. A šli jsme směrem na Benešovo náměstí. Tam jsme se rozešli, já jsem dostal hlad a šel jsem si domů pro foťák. Když jsem se pak vrátil, tak jsem šel Ludmilinou, dneska Palachovou ulicí, všichni běželi dolů, já jsem šel nahoru a všichni říkali: 'U radnice se střílí, nechoď tam.' Tak jsem tam nešel, ale když přestala střelba, tak jsme tam šli a na místě, kde stál Jindra v době, kdy se tam střílelo, byla krev a už tam někdo přinesl květiny. Pak jsem se dozvěděl, že Jindru dost rozstříleli, takže v nemocnici zemřel, protože ta jeho zranění mu zasáhla plíce, snad srdce a tak. Nebyla slučitelná se životem. Byla vystavena jeho občanka a ta teda byla pěkně rozstřílená, to na mě zapůsobilo."

(zdroj: https://www.pametnaroda.cz/cs/bartos-jan-1944

 )

Vzpomínka na mládí. Rok cca 1960-1. Čundr s osadou Bílá Sova Český Ráj, kousek od Věžáku. Traper Yanny - Bimba. (archiv Jana Bartoše)
Vzpomínka na mládí. Rok cca 1960-1. Čundr s osadou Bílá Sova Český Ráj, kousek od Věžáku. Traper Yanny - Bimba. (archiv Jana Bartoše)