Schmidtova továrna v Papírové ulici

19.09.2021
Historický snímek Papírového náměstí se Schmidtovou továrnou v pozadí.
Historický snímek Papírového náměstí se Schmidtovou továrnou v pozadí.
foto Luboš Mencl
foto Luboš Mencl
Továrna na Papírovém náměstí, současný stav na leteckém snímku.
Továrna na Papírovém náměstí, současný stav na leteckém snímku.
Galerie R vznikla v červnu 1992 v podkroví někdejší  Schmidtovy továrny v Papírové ulici čp. 123 - II . Majitel Rudolf Hůlka objekt citlivě upravil a využíval ho jako jednu z největších prodejen starého nábytku v širokém okolí. Snímek zachytil výstavu liberecké keramičky Ivy Ouhrabkové. Netradiční galerie ani prodejna se bohužel neudržely a po konkurzu v říjnu 1998 zanikly.  (zdroj Stalo se na severu Čech 1900 - 2000)
Galerie R vznikla v červnu 1992 v podkroví někdejší Schmidtovy továrny v Papírové ulici čp. 123 - II . Majitel Rudolf Hůlka objekt citlivě upravil a využíval ho jako jednu z největších prodejen starého nábytku v širokém okolí. Snímek zachytil výstavu liberecké keramičky Ivy Ouhrabkové. Netradiční galerie ani prodejna se bohužel neudržely a po konkurzu v říjnu 1998 zanikly. (zdroj Stalo se na severu Čech 1900 - 2000)
před sto lety uličky Bednářská, Na Poříčí, Papírová a v současné době Papírové náměstí
před sto lety uličky Bednářská, Na Poříčí, Papírová a v současné době Papírové náměstí
Bednářská a Papírová ulice kolem roku 1945 a 24.9.2020
Bednářská a Papírová ulice kolem roku 1945 a 24.9.2020

Třípodlažní budova bývalé tkalcovny (čp.123 - II)

v Papírové ulici, postavené roku 1868 továrníkem J.Philippem Schmidtem. Novorenesanční vzhled ji vtiskl stavitel Anton Ferdinand Miksch. Jak se dozvídáme ze stížnosti podepsané 18 nespokojenými sousedy (1906), zamořoval kouř z komína kotelny v dvorním křídle často celé údolí. I to snad byl jeden z důvodů, proč zde byla po roce 1910 textilní výroba zastavena a z budovy se stal jen pomocný a skladištní provoz. Roku 1992 koupil objekt Rudolf Hůlka a po citlivě provedené rekonstrukci zde otevřel Dům nábytku a dva roky provozoval galerii. Podle výměru regulační komise z roku 1930 se začalo na trohúhelníkovitém území mezi ulicemi Papírovou, Bednářskou a Na Poříčí s bouráním, k větší asanaci došlo až po druhé světové válce. Prostranství dnes slouží jako parkoviště.

(zdroj Kniha o Liberci, 1996)

Zanedbaná Slavná

Snad všem obyvatelům Liberce známá továrna čp. 123 na Papírovém náměstí. V roce 1868 ji nechává postavit Philipp Schmidt. Autorem stavby byl tehdy známý Anton Ferdinand Miksch. Třípodlažní budova už má výraz opravdové továrny s prvky typickými právě pro průmyslové stavby, u které je již jasné, co se odehrává za jejími zdmi. I zde zůstala jediná budova, i když se původně jednalo o celý tovární areál. Budova haly umístěná ve svahu se táhla až k zadním traktům budov v Pražské ulici. Do náměstí situovaná výstavní budova byla první stavební fází. V ní kotelna vybíhala prakticky z masy budovy, strojovna byla naopak její součástí. Od tkalcovských sálů je odděloval průjezd. Podobné uspořádání bylo užito i při pozdější přístavbě výrobní haly. Kotelna opět vybíhala z hlavní masy. Stavba a její bezpečnost se tak podřizovala potencionální nebezpečnosti parního kotle. Z továrního komína se kouřilo až do 30. let 20. století. Krize poznamenala všechny podniky a majitelé bývalé Schmidtovy továrny také. Až druhá světová válka vrátila továrně život. Do objektu se nastěhovala firma Kontakta - dceřiná společnost firmy Henschel, která vyráběla po celém Německu. Tanky Tiger I, řízené střely a letadla. Za budovou byl postaven i jediný doložený nadzemní protiletecký kryt. Zajímavost architektury sledující jen praktické cíle ochrany před bombardováním. Stavební povolení bylo vydáno 1. října 1944. Do kruhové stavby se vešlo třicet lidí a postavena byla firmou Gustav Sachers a synové s celkovým nákladem kolem 3 000 říšských marek. Po válce se v objektu vystřídalo několik podniků. Nejzajímavější využití bylo jako takzvaná "Hůlka", jedna z nejznámějších libereckých hospod. V té době stál ještě tovární komín a kotelna. Dnes zbyl z továrního areálu "dům". Slavná a Zanedbaná Hůlka.(autor Ivan Rous, 2013)

Schmidtova továrna, současný stav (2013).
Schmidtova továrna, současný stav (2013).
rok 2020
rok 2020
Snímek kolem roku 1900 zobrazuje dům v ulici Na poříčí č.6. Dnes je na tomto místě parkoviště na takzvaném Papírovém náměstí. V pozadí objekt bývalé přádelny z roku 1868. Fotografii jsem upravil pro lepší kontrast a ostrost. zdroj: Severočeské muzeum v Liberci (archiv J.Peterka)
Snímek kolem roku 1900 zobrazuje dům v ulici Na poříčí č.6. Dnes je na tomto místě parkoviště na takzvaném Papírovém náměstí. V pozadí objekt bývalé přádelny z roku 1868. Fotografii jsem upravil pro lepší kontrast a ostrost. zdroj: Severočeské muzeum v Liberci (archiv J.Peterka)
Bednářská ulice před 100 lety a 28.6.2020
Bednářská ulice před 100 lety a 28.6.2020
Nároží ulic Bednářské a Na Poříčí na začátku 20.století a 8.11.2020
Nároží ulic Bednářské a Na Poříčí na začátku 20.století a 8.11.2020
Snímek kolem roku 1900 zobrazuje dům v ulici Na poříčí č.6. Dnes je na tomto místě parkoviště na takzvaném Papírovém náměstí. V pozadí objekt bývalé přádelny z roku 1868. Fotografii jsem upravil pro lepší kontrast a ostrost. zdroj: Severočeské muzeum v Liberci (archiv Jiří Peterka a color Fotočas Mirek)
Snímek kolem roku 1900 zobrazuje dům v ulici Na poříčí č.6. Dnes je na tomto místě parkoviště na takzvaném Papírovém náměstí. V pozadí objekt bývalé přádelny z roku 1868. Fotografii jsem upravil pro lepší kontrast a ostrost. zdroj: Severočeské muzeum v Liberci (archiv Jiří Peterka a color Fotočas Mirek)