Matičná škola (Na Svahu), ZŠ Barvířská, ZŠ Orlí 

14.03.2022
kalendář Ústřední matice školské na rok 1885
kalendář Ústřední matice školské na rok 1885
Na svahu
Na svahu
Na Svahu (M.Gergelčík)
Na Svahu (M.Gergelčík)
17.3.2006 (archiv Lenka Jahůdková)
17.3.2006 (archiv Lenka Jahůdková)
foto Jaroslav Reichenberg Karel
foto Jaroslav Reichenberg Karel
Martin Šaroch V tomto dřevěném domě na fotce po revoluci začal můj otec podnikat, otevřel si tam stavebniny, naproti ve dvoře měl sklad. ALI se to jmenovalo.
Martin Šaroch V tomto dřevěném domě na fotce po revoluci začal můj otec podnikat, otevřel si tam stavebniny, naproti ve dvoře měl sklad. ALI se to jmenovalo.

ZŠ Barvířská

Hurá na prázdniny ZŠ Barvířská - 1964 (foto Vilém Boháč)
Hurá na prázdniny ZŠ Barvířská - 1964 (foto Vilém Boháč)

Základní škola Barvířská je kompletní devítitřídní škola, na I. i na II.stupni je v každém ročníku alespoň jedna třída.
V 1.-9. ročníku učíme podle vlastního Školního vzdělávacího programu. Od první třídy vyučujeme anglický jazyk. Některé třídy (skupiny) jsou zaměřeny na rozšířenou výuku anglického jazyka, na II. stupni přibírájí německý jazyk. Od 6. ročníku probíhá v některých třídách (skupinách) rozšířená výuka tělesné výchovy se zaměřením na fotbal.
Na škole působí stabilní tým kvalitních učitelů. Věkový průměr našich učitelů je cca 45 let. Žákům nabízíme širokou škálu zájmových kroužků.

Součástí naší organizace je mateřská škola s kapacitou 48 míst.

Plán na výstavbu školy byl schválen 17.10.1955. Schválená částka na její výstavbu byla 7 927 000,- Kč.

Stavba byla rozvržena do tří etap:
- výstavba hlavní části budovy
- tělocvična s příslušenstvím
- budova pro mimoškolní výchovu
a stravování

Výkop pro novostavbu byl zahájen v září 1957. O rok později měla stavba již první patro. Vyskytly se však problémy – byl nedostatek pracovních sil, materiálu, stroje na stavbě byly poruchové. Přesto stavba hlavní budovy pokročila dál. V březnu 1959 byl schválen ředitel školy Zdeněk Neděla.

Výuka byla zahájena 1.9.1959. Škola začala svůj provoz jako 15. osmiletá základní škola v Barvířské ulici s 23 třídami a 750 žáky.

Ze dvou tříd v přízemí byla zřízena nouzová místnost pro výuku tělocviku, která je v provozu dosud pod názvem malá tělocvična. Třídy, které se nevešly do hlavní budovy, byly umístěny do sousedního dřevěného baráku, ve kterém byla rovněž školní družina a jídelna. Provoz ve dvou budovách – hlavní a "barákové" trval 15 let. Nejvyšší počet žáků měla škola ve školním roce 1961/62, a to 843 žáků ve 24 třídách. Stále se upravovalo okolí školy: oplocení areálu, vysazení topolového stromořadí….

V průběhu let navštívila školu řada návštěv. Mezi nejzajímavější patří návštěva Emila Zátopka, která jako by předurčila sportovní zaměření školy. Dříve byla škola orientována na lehkou atletiku a hokej.

Na škole působilo několik ředitelů – jako první Zdeněk Neděla, dále pan Merta (1979-1990), p. Havrda a p. Vobořil (1990-91), p. Šmída (1991-1997), Mgr. Petr Myslivec (1997-2002) a současný ředitel Mgr. Miloslav Kuželka.

Během let byla vybudována nová stravovna, školní družina a dílny namísto "barákové budovy". Stavba byla dokončena ve školním roce 1983/84 za vydatné pomoci rodičů. V následujícím školním roce byla otevřena i velká tělocvična. Bohužel ne na dlouhou dobu, protože záhy došlo ke zničení podlahy a k nutnosti její opravy. Současný povrch velké tělocvičny je z umělé hmoty a byl položen v roce 1994/95. Poprvé byla otevřena fotbalová 4. třída na této škole ve školním roce 1988/89. Dva roky poté získala škola statut základní školy se sportovními třídami, zaměřenými na fotbal.

Od školního roku 1997/98 jsme škola s právní subjektivitou a od 1.9.2010 je také naší součástí mateřská škola.

ZŠ Orlí

Základní škola a Základní škola speciální, Orlí ul. vznikla 1. 7. 2004 díky optimalizaci sítě škol v městě Liberci.

1. ledna 2016 došlo ke sloučení Základní školy a Základní školy speciální Orlí ul. se Základní školou v Gollově ulici, nový název zní: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ORLÍ 140/7, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Orlí ulice (M.Gergelčík)
Orlí ulice (M.Gergelčík)
kolorováno Starý Liberec
kolorováno Starý Liberec

Základní škola

Třídy jsou naplněny do maximálního počtu 14 žáků. Dětem je věnována individuální péče, přihlížíme ke schopnostem a možnostem každého z nich. Učení probíhá především činnostní formou, neklademe důraz na teoretické vědomosti, ale na praktické schopnosti. Proto je kladen důraz na výuku pracovního vyučování. Po absolvování 9. ročníku se žáci mohou hlásit do učebních oborů .

Škola je snadno všem žákům dostupná, nachází se v blízkosti veřejné dopravy. Navštěvují ji žáci ze všech městských částí Liberce i z blízkých obcí. Pedagogický sbor tvoří celkem 20 učitelů, vychovatelky školní družiny a asistentky pedagoga.

Budova je bezbariérová a poměrně dobře materiálně vybavená – máme dostatek odborných učeben i kmenových tříd s novým nábytkem, kabinety zásobené množstvím vyhovujících pomůcek.

Nemáme vlastní školní kuchyni s jídelnou, stravujeme se v blízké ZŠ Barvířská.

Základní škola speciální

je určena dětem, které nejsou schopny zvládnout požadavky Základní školy.

Odloučené pracoviště: Gollova 394/4, Liberec 4, 460 01
Odloučené pracoviště: Gollova 394/4, Liberec 4, 460 01