Palác Dunaj

21.12.2021
Dunaj, 1929 (zdroj: ansichtskarten-lexikon.de)
Dunaj, 1929 (zdroj: ansichtskarten-lexikon.de)
(archiv Boveraclubu)
(archiv Boveraclubu)
1928 (archiv Severočeského muzea v Liberci)
1928 (archiv Severočeského muzea v Liberci)

Staveniště Pojišťovny Dunaj (rok 1927)

Na snímku pořízeném z budovy YMCA je velmi dobře patrný blok domů uprostřed budoucího náměstí - obchodní dům Bayer, přízemní obchod proslulé firmy na cukrovinky Körber a dům na rohu Mostecké ulice, se známou drogerií U Černého psa (čp.24 - III), která se po zboření přestěhovala do domu, který vidíme zcela vlevo. Budování hlubokých a rozsáhlých základů se neobešlo bez problémů, neboť celá jižní strana stavby spočívá na nánosech, promáčených ještě navíc Harcovským potokem, probíhajícím těsně vedle levého okraje snímku, který byl už předtím sveden do betonového koryta. Část paláce Dunaj bylo proto nutno založit na pilotách Se všemi těmito nástrahami se úspěšně vypořádaly stavební firmy E.A. Stroner a spol. z Liberce a Mok z Ostravy a během dvou let postavily podle návrhu pražského architekta profesora Adolfa Foehra konstrukčně náročnou budovu s rozlehlou dvoranou uprostřed.

(zdroj Kniha o Liberci)

archiv Jaroslav Zeman
archiv Jaroslav Zeman
archiv Jaroslav Zeman
archiv Jaroslav Zeman
archiv Jaroslav Zeman
archiv Jaroslav Zeman
archiv Jaroslav Zeman
archiv Jaroslav Zeman
archiv Jaroslav Zeman
archiv Jaroslav Zeman
archiv Jaroslav Zeman
archiv Jaroslav Zeman

Palác Dunaj, první liberecký "mrakodrap" 

Prvním libereckým "mrakodrapem" se stal Palác Dunaj. Investorem budovy, postavené takřka současně s expoziturami v Praze, byla pojišťovna Donau Allgemeine Versicherung A. G. V Liberci se tak poprvé objevil typ velkoměstského pasážového paláce, současníky trochu nadneseně označovaný za "první liberecký mrakodrap". Jeho autorem byl žák Jana Kotěry Adolf Foehr (20. června 1880, Norimberk – 7. října 1943, Praha), který patřil k významným a mimořádně plodným tradicionalisticky orientovaným architektům meziválečného Československa.

Novostavba z let 1927–28 znamenala zásadní hmotovou a výškovou proměnu Soukenného náměstí a patří k Foehrovým největším mimopražským zakázkám. Zajímavá je ovšem i z hlediska památkové péče, neboť jí musel ustoupit památkově chráněný klasicistní hostinec Německý dům. Historickou a uměleckou hodnotu domu si uvědomovali i současníci a otázka jeho demolice rozdělila odbornou i laickou veřejnost do dvou nesmiřitelných táborů. Zelenou však nakonec dostala snaha o velkoměstskou proměnu centra, odpovídající významu Liberce, což dokládá i příspěvek věnovaný Německému domu v deníku Reichenberger Zeitung uvozený emotivním mottem "Staré se hroutí a nové rozkvete z trosek".

V konzervativním libereckém prostředí působila mohutná puristická budova s expresionistickým nádechem jako zjevení, a tak nepřekvapí značná pozornost ze strany regionálního tisku, který se předháněl v pozitivních komentářích. Oceňována byla především skutečnost, že "Dunaj je první velkou a působivou stavbou v moderních formách, největší a nejmodernější stavbou města, která obohatila jeho obraz" a dle slov současníků "Liberec touto budovou a její architektonickou ideou demonstroval své moderní a progresivní aspirace a důraz na svůj rozvoj." Pozitivně bylo hodnoceno rovněž formální řešení objektu s poukazem na to, že se jedná o prostou německou práci, ušlechtilou architekturu bez sklonů k příliš moderním formám. Stavební práce včetně nosného železobetonového skeletu provedla liberecká filiálka firmy Ed. Ast, Stroner & Co., která se musela potýkat s řadou obtíží, kdy kvůli problematickému podloží a svedení Harcovského potoka do podzemí, musela být část domu vybudována na 820 čtyřmetrových pilotech z jedlového dřeva, nesoucích základový železobetonový rošt.
Přízemí obsahovalo prodejní plochy, první patro bylo využíváno pro provoz pojišťovny a zbylá kromě dvou posledních sloužila povětšinou k bydlení. Vedle pojišťovny se zde nacházela také pobočka Německé zemědělské a průmyslové banky (Deutsche Agrar und Industrie Banka), sídla některých institucí a spolků, mj. místní pobočka Autoklubu Republiky Československé, židovská lóže Societé, Jednotný svaz soukromých zaměstnanců v republice Československé, skupina Liberec, či spolek Přátel umění (Verein der Kunstfreunde), spediční služby, lékařské ordinace a advokátní kanceláře. Ústředním prostorem osmipodlažního domu byl Lichthof (světlý dvůr), rozsáhlý, provzdušněný centrální prostor krytý mohutným nadsvětlíkem, do nějž ústily čtyři pasáže a jednotlivá podlaží spojovaly dvě schodišťové "věže. Jednou z pasáží byl spojen se sousední budovou YMCA, kde se nacházel biograf, o jehož zřízení se uvažovalo zprvu přímo v Dunaji. Budovu tak lze s trochou nadsázky označit za první skutečné liberecké "nákupní centrum", jež zákazníkům poskytovalo široký výběr služeb a produktů. Svou prodejnu a zastoupení zde měly nejen velké firmy jako Julius Meinl, Siemens & Halske, Mattoni, obuvnická divize Goodyear či kancelářské potřeby Gibian & Co., ale i lokální obchodníci. V pasážích se tudíž nacházely vedle prodejen koberců a linolea, nábytku, hraček, ložního prádla, oděvů, porcelánu, parfémů, jabloneckého skla a bižuterie také papírnictví nebo řeznictví a nechybělo ani holičství. Svým obyvatelům polyfunkční novostavba skýtala mimořádně vysoký standard bydlení, splňující moderní hygienické požadavky. Obytná část obsahovala 24 bytů o 2 až 5 místnostech, vybavených koupelnami a komfort obyvatel zajišťovaly i 2 společné prádelny v suterénu. Nejluxusnější velkometrážní byty se zimními zahradami v konkávních nárožích se nacházely při schodišťových věžích. Samozřejmostí pak bylo elektrické osvětlení, ústřední teplovodní a teplovzdušné výtápění, vodovod, domovní telefon a zdviže (2 páternostery a 3 běžné výtahy).
Pozdější osudy paláce nebyly příliš šťastné. Po připojení pohraničí k Německé říši došlo i zde k rozsáhlé arizaci židovského majetku, což byl i případ velké části prodejen v paláci Dunaj. Po roce 1948, kdy pojišťovna Dunaj ukončila svou činnost na území Československa, se stal sídlem libereckých Energetických rozvodných závodů, došlo k odstranění nápisu DONAUHOF a v přízemí byla v na sklonku 50. let otevřena první liberecká samoobsluha (1958). Centrální nádvoří bylo zprvu využíváno pro výstavní účely (např. výstava Nástup ke zvýšené dopravní bezpečnosti v roce 1951), aby jeho osud posléze zpečetila přestavba na velkoprodejnu potravin, zabírající celé přízemí provedená v letech 1962–64. Zbytek domu převážně slouží k bydlení, a je zde i několik lékařských ordinací. Technickým unikátem jsou pak nepoužívané a zabedněné výtahy typu páternoster. V roce 2013 došlo k rehabilitaci průčelí podle návrhu Petra Stolína, na které se tak mj. na základě požadavku památkové péče opět vrátila elegantní kordonová římsa, oddělující mezanin od parteru.

Autoři Jaroslav Zeman | Foto se svolením Jaroslava Zemana
Zdroj: https://liberecka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/35942-drbna-historicka-palac-dunaj-prvni-liberecky-mrakodrap.html?utm_source=copy

archiv Jaroslav Zeman
archiv Jaroslav Zeman
archiv Jaroslav Zeman
archiv Jaroslav Zeman
upravil J.Peterka
upravil J.Peterka
archiv O.Musil
archiv O.Musil
archiv Jany Ducháčkové
archiv Jany Ducháčkové
archiv Milan Ban
archiv Milan Ban

Palác Dunaj

 byl postaven podle projektu Adolfa Foehra v roce 1928. Stavební práce provedla liberecká filiálka prestižní vídeňské firmy Ed. Ast, Stroner & Co. Část budovy byla kvůli problematickému podloží a svedení Harcovského potoka do podzemí postavena na 820 čtyřmetrových pilotech. V přízemí se nacházelo 14 obchodů, v 1. patře pojišťovna a v dalších patrech obytné prostory. Centrální prostor domu, do kterého vedly 4 pasáže, byl krytý nadsvětlíkem. Po roce 1948 sídlily v budově Energetické rozvodné závody, v roce 1958 byla v přízemí otevřena samoobsluha. Centrální prostor sloužil k výstavám, ale v letech 1962 - 1964 byl přestavěn na velkoprodejnu potravin. V roce 2013 proběhla rekonstrukce podle projektu Petra Stolína.
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
eBay
eBay
Dunaj, prodejna potravin, že zadu se šlo po schodech do Mléčného baru. Ještě dole prodejna sýrů, točená zmrzlina, na druhé straně masna a prodejna dárkového zboží "koše dárkové". Byla to prodejna super (archív J.Hůlka, komentář Radomíra Malá)
Dunaj, prodejna potravin, že zadu se šlo po schodech do Mléčného baru. Ještě dole prodejna sýrů, točená zmrzlina, na druhé straně masna a prodejna dárkového zboží "koše dárkové". Byla to prodejna super (archív J.Hůlka, komentář Radomíra Malá)
Palác Dunaj v roce 1927 a 28.6.2020
Palác Dunaj v roce 1927 a 28.6.2020
archiv Luboš Mencl
archiv Luboš Mencl
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
Soukenné náměstí kolem roku 1932 a 29.12.2020
Soukenné náměstí kolem roku 1932 a 29.12.2020
Palác Dunaj
Palác Dunaj
A za 20 let Dunaj definitivně do... potraviny. (zdroj: Reichenberg, die Hauptstadt des Sudetenlandes)
A za 20 let Dunaj definitivně do... potraviny. (zdroj: Reichenberg, die Hauptstadt des Sudetenlandes)

Samoobsluha potravin (1958)

Samoobsluhy se v Liberci objevily roku 1958. Třetí potravinářská prodejna tohoto druhu byla v přízemí Dunaje (otevřená 3.11.1958). Už v září 1962 byla za nemalé kritiky veřejnosti uzavřena a po důkladné rekonstrukci se změnila na první libereckou velkoprodejnu s názvem Dunaj. Zabírá celé přízemí včetně bývalé dvorany (celková plocha 2300 m², prodejní plocha 1000 m²), sklady byly také v bývalém sále YMCA. Mléčný bar s cukrárnou byl v části prvního patra. V otevírací den (18.7.1964) praskal Dunaj ve švech a tržba dosáhla čtvrť milionu korun. V září 1982 prošla prodejna rekonstrukcí. Od roku 1993 ji provozuje firma Akexandr Kendik Junior, která v září 1996 dokončila úplnou přestavbu na moderní supermarket.

(zdroj Kniha o Liberci z roku 1996)

potn. V roce 2013 byla rekonstruována celá stavba paláce Dunaj podle návrhu architekta Petra Stolína a dostala zpět svou noblesu.

 2020
2020
 2020
2020
 2020
2020

Pro lahůdky ke Kendikovi? Ikonické potraviny zavřely kvůli dědickým sporům

2.4.2024 

Poloprázdné regály, zavřený pult bez lahůdek a nemožnost objednat si zákusky a chlebíčky vyvolaly v posledních týdnech obavy o budoucnost oblíbeného obchodu s potravinami Kendik v paláci Dunaj.

Obchod s bohatou historií v centru Liberce si oblíbila celá řada obyvatel. Dnes se však na dveřích objevila cedule "Prodejna uzavřena" a zákazníkům se tak naskytl místo nákupu pouze smutný pohled na prázdné pokladny.

Za neblahým koncem vyhlášené samoobsluhy stojí vleklé dědické spory po zesnulém podnikateli Alexandrovi Kendikovi. O tom, že budoucnost prodejny je nejistá, si od začátku roku štěbetali vrabci na střeše. Situace se podepsala i na zaměstnancích, kterým vadila nekomunikativnost ze strany vedení. "Nikdo s námi pořádně nemluvil, také jsme nevěděli, na čem jsme a jak to dopadne. Termín uzavření se stále měnil. Do poslední chvíle jsem věřila, že to skončí jinak," svěřila se jedna z prodavaček.

Podle zaměstnanců prodejny byl problém i s výplatami. Poslední řádnou obdrželi v únoru, údajně se objevila i snaha o uzavření výpovědí dohodou. Manželka zesnulého podnikatele Jana Kendiková z nastalé situace viní dcery. Podle ní rozbily tým lidí, kteří si mezi středisky dobře rozuměli. "Pekárna, výrobna a prodejna fungovaly jako hodinky, byly na sebe napojené, dokonalé soukolí. Administrativa vše zastřešovala. Výplaty včas, odvody včas, placeni faktur včas. Přežili jsme divoké devadesátky, velké úvěry, vše jsme splatili a dělali to pro radost a jako službu lidem Liberce," vyjádřila veřejně na sociální síti svůj názor.

Zákazníci konce prodejny litují, většinu z nich k ní vážou letité vzpomínky. "Jejich sortiment byl pestrý, chodila jsem tam pro určité věci, které jinde nejsou k dostání. Bude mi chybět náš Dunaj," podotkla Markéta Ježková. "Bohužel i takové věci se stávají. Jen mě mrzí, že poslední prodejna, kde se daly nakoupit dobré uzeniny, sýry a hlavně saláty a pomazánky už nebude fungovat," dodala pravidelná zákaznice Hana.

Změny se nedotkly jenom samoobsluhy, ale také pekárny, která patřila mimo jiné mezi dodavatele pečiva do Krajské nemocnice Liberec (KNL). "Firma Alexandr Kendik Junior nás informovala s mírným předstihem o ukončení dodávek. Byli jsme schopni tento výpadek nahradit novým dodavatelem, který vzešel z výběrového řízení," podotkl mluvčí KNL Václav Řičář s tím, že nemocnice spolupracuje se čtyřmi regionálními výrobci pečiva.

Samoobsluhy se v Liberci objevily v roce 1958. Třetí potravinářská prodejna tohoto druhu byla otevřena 3. listopadu 1958 v přízemí Dunaje a o čtyři roky později došlo k jejímu uzavření za nemalé kritiky veřejnosti. Po rekonstrukci se proměnila na první libereckou velkoprodejnu s názvem Dunaj. "V otvírací den 18. července 1964 praskal Dunaj doslova ve švech a tržba dosáhla čtvrt milionu korun. Od roku 1993 ji provozuje firma Alexandr Kendik Junior, která v září 1996 dokončila úplnou přestavbu na moderní supermarket," stojí v Knize o Liberci.

Alexandr Kendik za socialismu až do listopadu 1989 pracoval jako vedoucí prodejny s potravinami. Po Sametové revoluci rozjel vlastní byznys a k potravinářské výrobě a obchodu se přidala bytová činnost. "Cesta byla fakt trnitá. Jenže tenkrát nikdo nevěděl, co demokracie znamená. Bylo to takové hrrr a teprve časem člověk zjišťoval, která bije. Tenkrát bych se vyděsil, pokud by byl někdo, kdo by to uměl popsat. Ale nikdo to nevěděl, a tak jsem začal. Ta doba nabízela spoustu šancí a učení se. Žádný den nebyl stejný. Dnes, s mým rozumem, bych do toho šel znovu. A rád," řekl Deníku v minulosti podnikatel Kendik.

Dominanta dolního centra města prošla v minulosti obnovou. Dvoubarevná fasáda svou jednoduchostí, respektem ke kompozici domu a historii jeho vzniku přispěla k navrácení zapomenuté noblesy artdecového paláce. Později se objevil na budově nápis Palác Dunaj z nerezu a ve stylu avantgard. "Takto významný dům situovaný ve veřejném prostoru může opět kultivovaným vzhledem sekundovat ostatním dominantám náměstí jako je dům Baťa a Kavárna Nisa," popsal tehdejší řešení architekt Petr Stolín.

Nejedná se letos o první známý obchod, o který obyvatelé města přišli. Skončilo i vyhlášené Podještědské knihkupectví v Moskevské ulici.

zdroj:https://liberecky.denik.cz/zpravy_region/lahudky-kendik-potraviny-samoobsluha-dunaj-dedicky-spory.html?fbclid=IwAR1TrZxDqLnwFc9PBeKJ6c8DpEXIRl8weK3q8tfRFXNSANxfRNXzG8URe2U&mibextid=xfxF2i

archiv Milan Šír st.
archiv Milan Šír st.

Jak se měnilo Soukenné náměstí  zachytil Prof. Franz Klinger

(archiv Fandíme Liberci)


archiv Jan Mikulička
archiv Jan Mikulička
Soukenné náměstí (tehdy Heinleinplatz) v roce 1940 (zdroj: https://www.portafontium.eu )
Soukenné náměstí (tehdy Heinleinplatz) v roce 1940 (zdroj: https://www.portafontium.eu )
1940 (zdroj E-Bay)
1940 (zdroj E-Bay)
 1935 (archiv M.Gergelčík)
1935 (archiv M.Gergelčík)
1942 (zdroj: https://www.portafontium.eu )
1942 (zdroj: https://www.portafontium.eu )
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
Pohled z kavárny Nisa v první polovině padesátých let minulého století přes Soukenné (tehdy Gottwaldovo) náměstí na palác Dunaj, před kterým zastavil tramvajový vůz z roku 1921 linky č. 2 z Rochlice do Růžodolu. Na Lidové sady se rozjela souprava složená z motorovéhp vozu z třicátých let a vlečného vozu, který byl přestavěn z motorových tramvají z roku 1897. (archiv Boveraclubu
Pohled z kavárny Nisa v první polovině padesátých let minulého století přes Soukenné (tehdy Gottwaldovo) náměstí na palác Dunaj, před kterým zastavil tramvajový vůz z roku 1921 linky č. 2 z Rochlice do Růžodolu. Na Lidové sady se rozjela souprava složená z motorovéhp vozu z třicátých let a vlečného vozu, který byl přestavěn z motorových tramvají z roku 1897. (archiv Boveraclubu