Drogerie U Černého psa a Lékárna U Orla

22.12.2021

Drogerie U Černého psa

Budova uprostřed je bývalá drogerie Zum schwarzen Hund / U černého psa. (Hans Oldskull)
Budova uprostřed je bývalá drogerie Zum schwarzen Hund / U černého psa. (Hans Oldskull)
Uprostře snímku je drogerie U Černého psa - pohlednice z přelomu 19. a 20.století (archiv Boveraclubu)
Uprostře snímku je drogerie U Černého psa - pohlednice z přelomu 19. a 20.století (archiv Boveraclubu)
Tuchplatz. Drogerie Schwarzen Hund. Liberec, Soukenné náměstí - drogerie U Černého psa kolem roku 1930 (archiv SM v Liberci)
Tuchplatz. Drogerie Schwarzen Hund. Liberec, Soukenné náměstí - drogerie U Černého psa kolem roku 1930 (archiv SM v Liberci)
Pohled z Revoluční ulice na Soukenné náměstí kolem rokui 1930 6.8.2022
Pohled z Revoluční ulice na Soukenné náměstí kolem rokui 1930 6.8.2022
pohled z Revoluční ulice na Soukenné náměstí
pohled z Revoluční ulice na Soukenné náměstí
Dům bratří Bayerů (archiv Boveraclubu)
Dům bratří Bayerů (archiv Boveraclubu)
pohled z Pražské ulice před rokem 1930 a 4.7.2020
pohled z Pražské ulice před rokem 1930 a 4.7.2020
Výřez z pohlednice, která prošla poštou v roce 1940. (archiv J.Peterka)
Výřez z pohlednice, která prošla poštou v roce 1940. (archiv J.Peterka)
Gottwaldovo (dnešní Soukenné) náměstí kolem roku 1950. (archiv Všichni Čermáci)
Gottwaldovo (dnešní Soukenné) náměstí kolem roku 1950. (archiv Všichni Čermáci)
archiv O.Musil
archiv O.Musil
1930 (zdroj Karel Čtveráček / Jan Mohr – Liberec mezi vzpomínkou a přítomností,2001, nakladatelství 555)
1930 (zdroj Karel Čtveráček / Jan Mohr – Liberec mezi vzpomínkou a přítomností,2001, nakladatelství 555)
archiv Jany Ducháčkové (původně Soka)
archiv Jany Ducháčkové (původně Soka)
archiv Jany Ducháčkové (původně Soka)
archiv Jany Ducháčkové (původně Soka)
Počátek 30. let, těsně po zastropení Harcovského potoka, ještě není hotový středový ostrůvek. Přeložka Harcovského potoka začala v roce 1928 a táhla se cca 2, možná 3 roky. Při té příložitosti se zlikvidoval "rybníček", resp. jez a vodní zámek pro městské mlýny. (archiv J.Ducháčkové, komentář Ivan Rous)
Počátek 30. let, těsně po zastropení Harcovského potoka, ještě není hotový středový ostrůvek. Přeložka Harcovského potoka začala v roce 1928 a táhla se cca 2, možná 3 roky. Při té příložitosti se zlikvidoval "rybníček", resp. jez a vodní zámek pro městské mlýny. (archiv J.Ducháčkové, komentář Ivan Rous)
60.léta 20.století a bourá se stará zástavba v Jánské ulici pro výstavbu OD Ještěd
60.léta 20.století a bourá se stará zástavba v Jánské ulici pro výstavbu OD Ještěd

Lékárna U Orla

Jižní část Soukenného náměstí

(dnes tu stojí "Forum" vlevo s domem čp.40, ulicí U Splavu a vpravo čp. 34. Podél nich protékala část ještě nezaklenutého Harcovského potoka, oddělená zábradlím

(foto před rokem 1922)


Zdroj J.Bock - Liberec III - Jeřáb
rok 1930 a lékárna již nahrazena drogerií
rok 1930 a lékárna již nahrazena drogerií
Kolem roku 1900 a 3.4.2020
Kolem roku 1900 a 3.4.2020
Na této fotografií, kdy v domě sídlila již zmíněná drogerie, je vidět, jak dům silně zasahoval do náměstí.
Na této fotografií, kdy v domě sídlila již zmíněná drogerie, je vidět, jak dům silně zasahoval do náměstí.

Začátek Nádražní ulice

(dnes třída 1.máje) kolem roku 1900


Ústí ulice do Soukenného náměstí, jež bylo v devadesátých letech 19.století rozšířeno zbouráním tři nízkých stavení, vévodí vlevo trohúhelníkovitý dům čp. 34 - III. Na místě bývalé hospody Zur Plumbe si ho roku 1892 zbudoval stavitel Horn. V přízemí vidíme firmu v pořadí třetí liberecké lékárny U Říšského orla. Ta byla založena roku 1871 Josefem Leopoldem Kittelem, synovcem vyhlášeného léčitele, tzv. šumburského Fausta. Sídlila původně v Široké ulici (čp.177 - II), a když ji počátkem roku 1894 koupil Adolf R. Schmidt, přenesl ji po sedmi měsících do Hornova domu.

Ve třicátých letech se lékárna přestěhovala naproti do nového domu (čp. 114 - III), kde je dodnes. Na její místo se přestěhovala známá drogerie U Černého psa, jejíž jméno se přeneslo na celý dům. Ten se mezitím stal velkou překážkou pro rozšíření náměstí, ale zbořen byl až po druhé světové válce. Vzadu uprostřed vidíme domek čp. 37 - III (stojící před budovou, ve které bylo kino Lípa), napravo od něj je štít Demuthovy továrny, navazující na západní frontu náměstí. Úplně vpravo zasahuje do záběru novorenesanční dům na nároží Barvířské ulice a Soukenného náměstí, v němž od roku 1911 úřadovala Všeobecná dělnická nemocenská pojišťovna (dnes Potrefená husa). V popředí je most přes Harcovský potok

(zdroj R.Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996)

K dotvoření moderního vzhledu Soukenného náměstí přispělo postavení pětipodlažního domu s lékárnou U Orla,

Ve třicátých letech se lékárna přestěhovala naproti do nového domu (čp. 114 - III), kde je dodnes. - archiv Jiří Peterka
Ve třicátých letech se lékárna přestěhovala naproti do nového domu (čp. 114 - III), kde je dodnes. - archiv Jiří Peterka
archiv Leoš Kobr
archiv Leoš Kobr
2001 (archiv Pav Karel)
2001 (archiv Pav Karel)
Soukenné náměstí 30.9.1995 (archiv J.Holeček) a 6.7.2021
Soukenné náměstí 30.9.1995 (archiv J.Holeček) a 6.7.2021
archiv Leoš Kobr
archiv Leoš Kobr