Školy v  Starém Harcově (Na Výběžku, Aloisina výšina)  

13.03.2022

ZŠ Na Výběžku

Nám důvěrně známý čurbes u harcovské školy :-)
Hřiště, fotbal. branky, věčné kaluže, trámy na kterých se u hřiště sedělo, válec na úpravu povrchu hřiště, foliovníky a ve svahu u transformátoru dlouhodobě parkující stará Praga S5T. I školníkův Zetor Major opatrně vykukuje ze svého přístřešku


Vozová skříň motorového vozu typu 6MT, výrobce vagonka Česká Lípa 1952-53. (foto achiv Boveraclubu, text Liberec Starý Harcov- Reichenberg Alt Harzdorf)

Na hřišti se připravuje focení. Vpravo na dvoře je stará tramvaj, která sloužila jako šatna nebo uložiště nářadí na "pozemky" (archiv Liberec Starý Harcov- Reichenberg Alt Harzdorf )
Na hřišti se připravuje focení. Vpravo na dvoře je stará tramvaj, která sloužila jako šatna nebo uložiště nářadí na "pozemky" (archiv Liberec Starý Harcov- Reichenberg Alt Harzdorf )

Vyučování probíhalo zpočátku po domech a až roku 1793 postavila obec pod hraběcí patronací u hlavní cesty školní budovu s jedinou třídou a bytem pro učitele. Ta brzy nestačila a musely se pronajmout jestě dvě místnosti v domě čp. 142, jemuž se dodnes říká stará škola. Dalších deset let trvalo, než se podařilo sehnat prostředky na novou školu (čp. 118), otevřenou v září 1886. Protože v důsledku války klesl počet dětí a také harcovští Češi se přihlásili o své právo na vzdělání v mateřském jazyce, počet tříd se za první republiky zmenšil. Pro české děti byla zřízena ve Franklinově ulici čp.5 státní obecná jednotřídka (1925) a brzy po ní mateřská škola. V letech 1929-31 si německý Turnverein (zal. 1885) postavil vedle hřiště tělocvičnu s restaurací (čp. 58). Ta se do paměti dnešních Liberečanů zapsala nezapomenutelnými mysliveckými bály.

archiv Jakub Bartoš
archiv Jakub Bartoš
Harcovské údolí. Zdroj: Severočeské muzeum v Liberci inv.č. 3207 (archiv J.Peterka)
Harcovské údolí. Zdroj: Severočeské muzeum v Liberci inv.č. 3207 (archiv J.Peterka)
zdroj: https://live.staticflickr.com/65535/49226715581_bcdf02d7b2_b.jpg
zdroj: https://live.staticflickr.com/65535/49226715581_bcdf02d7b2_b.jpg
zdroj: https://www.flickr.com/photos/130637704@N03/49226715581/in/photostream/
zdroj: https://www.flickr.com/photos/130637704@N03/49226715581/in/photostream/
foto Petr Ruprecht
foto Petr Ruprecht

Jsme plně organizovanou školou rodinného typu s jednou třídou v každém ročníku a celkovou kapacitou 220 žáků. Součástí naší školy je jídelna, družina a školní klub Foxík. Ke sportovním a jiným outdoorovým aktivitám využíváme nově zrekonstruované hřiště a široké okolí, v případě nevlídného počasí pak sokolovnu TJ Harcov.

Komplexní rozvoj osobnosti nám svěřených dětí a jejich kvalitní výuka jsou pro nás prioritou, naším cílem je připravit je pro život. Proto jsme otevřeni všem dětem a každému z nich se věnujeme individuálně tak, aby se rozvíjelo v rámci svého potenciálu. Snažíme se vytvářet bezpečné prostředí, ve kterém může každé dítě postupovat svým vlastním tempem a dle svých vlastních možností.

ZDROJ: https://zsnavybezku.cz/

https://www.mapotic.com/ekoskola/143960-zs-na-vybezku-liberec
https://www.mapotic.com/ekoskola/143960-zs-na-vybezku-liberec

ZŠ Aloisina výšina

SVÝM VZEZŘENÍM NEZAPŘE DOBU SVÉHO VYBUDOVÁNÍ. Základní škola na sídlišti Kunratická vypadá jako typický panelákový objekt z éry masové výstavby za socialismu. Zdroj: Deník/ Petr Šimr
SVÝM VZEZŘENÍM NEZAPŘE DOBU SVÉHO VYBUDOVÁNÍ. Základní škola na sídlišti Kunratická vypadá jako typický panelákový objekt z éry masové výstavby za socialismu. Zdroj: Deník/ Petr Šimr

Areál základní školy tvoří šest pavilonů. Školu dnes navštěvuje 370 dětí, na počátku 90. let minulého století tam ale chodilo přes 620 žáků. Škola byla na sídlišti otevřena v roce 1987.
Zdroj: https://liberecky.denik.cz/zpravy_region/skola-brzy-ztrati-punc-socialismu20100607.html

 • Historie školy

 • Počátky základní školy spadají do 80. let minulého století, kdy se začalo stavět ve čtvrti Liberec – Starý Harcov nové sídliště nazývané Kunratická. Toto sídliště se v roce 1982 dostavělo a přibližně 5000 lidí se mohlo nastěhovat. Vzhledem k tomu, že zde nebyla žádná škola, museli místní žáci chodit do jiných, vzdálenějších škol v sousedních městských čtvrtích. Proto se započalo s výstavbou nové základní školy, která byla umístěna ve středu sídliště. V srpnu 1987 byla stavba dokončena, a tak mohla být 1. září zahájena výuka se 420 žáky. Počet žáků stále narůstal a v roce 1992 se ve škole učilo 625 žáků. V současné době navštěvuje školu asi 570 žáků.

 • Ve vedení základní školy se postupně vystřídali tito ředitelé:
  Anna Sadílková (1987 – 1990)
  Zdeňka Pikalová (1990 – 1994)
  Jaroslav Vykoukal (1994 – dodnes)

  Od otevření základní školy je v provozu také školní družina, ve které se děti věnují nejrůznějším činnostem. Postupně zde vznikaly různé zájmové aktivity, žákům je vždy nabídnuta řada volitelných předmětů, zájmových kroužků a dalších mimoškolních aktivit. Protože základním principem vzdělávání na základní škole je tvořivost, nabízí od roku 2011 studium ve specializované třídě s rozšířenou výukou tvořivých a estetických činností.
  Od roku 1995 sídlí v budově ZŠ pobočka Krajské vědecké knihovny Liberec, se kterou vyučující spolupracují na rozvoji čtenářství. V roce 2012 byla zahájena spolupráce s Pedagogickou fakultou TUL, vzdělávající budoucí učitele. Společně se podílí nejen na přípravě budoucích učitelů, ale také na realizaci nejrůznějších projektů. V souvislosti s úpravou sítě škol a školských zařízení se základní škola v roce 2003 sloučila se ZŠ Králův Háj. V roce 1999 podařilo navázat kontakty v zahraničí, především v Německu (Ebersbach) a Polsku (Porajów). Žáci se každý rok společně účastní vzdělávacích, kulturních a sportovních akcí.
  Během své historie prošla základní škola celou řadou úprav. V roce 2012 začala rekonstrukce budov, všechny součásti školy získaly nová okna, zateplení a novou fasádu. V roce 2014 začaly práce na realizaci rekonstrukce školního hřiště. Cílem bylo vybudovat volně přístupné hřiště, využívané školou, školní družinou i širokou veřejností. V roce 2020 začala rekonstrukce vstupu do školy a instalace 2 výtahů, čímž jsme se stali bezbariérovým pracovištěm. Stejný záměr byl sledován i při vytváření školní zahrady - ke změnám dojde v roce 2022.

  Ve škole je kromě běžných tříd také zázemí pro výuku výpočetní techniky a estetických předmětů. Velká pozornost je věnována i výzdobě interiérů školy, na které se podílejí sami žáci.

zdroj: https://www.zs-aloisinavysina.cz/