Městské divadlo a jeho historie

02.09.2022
(zdroj Petr Zora - Severočeským krajem, 1977)
(zdroj Petr Zora - Severočeským krajem, 1977)
Empírové soukenické divadlo na Sokolovském náměstí vyhořelo v roce 1879 a urychlilo tím potřebu stavby nového divadla. (divadla F.X.Šaldy)
Empírové soukenické divadlo na Sokolovském náměstí vyhořelo v roce 1879 a urychlilo tím potřebu stavby nového divadla. (divadla F.X.Šaldy)

Dřevěné provizorní a nové městské divadlo

Po požáru empírového soukenického divadla na Sokolovském náměstí dala městská správa upravit cirkus společnosti Wulff, postavený v roce 1879, na prozatimní divadlo. Dřevěné provizorium s kapacitou asi 1500 diváků postavil během krátké doby Anton Worf, takže zde mohla již od počátku března 1880 hrát společnost teplického divadla, která dávala po dva měsíce činohru a operetu a hostovala v Liberci ve stejnou dobu i o rok později. Poslední představení, Goethovu Ifigenii na Tauridě, provedlo 2.5.1882 saské dvorní divadlo. Potom už musela náhradní scéna ustoupit stavbě kamenného divadla. Nejmenší domek se zahrádkou (čp.163-I) na prvním snímku vlevo (v roce 2020 je v této budově např. Zdravé opalování), byl v místech dnešní výškové budovy vysoké školy. Domy na obzoru, tzv. Bittnerbergel, stávaly u dnešního Šaldova náměstí. Nejvýše vyčnívá dům zvaný Papoušek.

Budova městského divadla, jak se původně nazývalo, patří mezi první stavby, které začaly měnit tvář vnitřního města. Nutnost postavit nový divadelní objekt vedla ke značnému spěchu při hledání architektů. Skromnost prostředků nakonec zabránila realizaci ze soutěže vzešlého vítězného projektu architektů Miksche a Niedzielského z Vídně a město se obrátilo na jinou vídeňskou kancelář F. Fellnera a H. Helmera, specializovanou na stavbu divadel.

Liberecká scéna však patřila k jejich prvním stavbám v Čechách. V letech 1881 - 1883 ji realizovala firma Sachers a Gärtner. Základní kámen byl položen 15.9.1881. Byl umístěn pod práh hlavního vchodu a uvnitř měl vloženo pouzdro s pamětním listem popisujícím události předcházející stavbě.
Další postup prací byl ovlivněn požárem vídeňského divadla (8.12.1881), při němž zahynulo na 400 osob. Neštěstí mělo za následek zpřísnění předpisů pro všechna divadlastavěná na území celé tehdejší monarchie. Podle nich bylo nutno přepracovat liberecký projekt tak, aby dostatečně dimenzovanéa bezpečné únikové cesty umožňovaly rychlé opuštění budovyv případě požáru. Protože základy už byly hotové a nebylo tedy nebylo možno zvětšovat obrys stavby, znamenaly úpravysnížení kapacity divadla z původních 1050 na 850 diváků.

Neorenesanční ráz budovy vytvořil vzor pro další stavby ve středu města. Renesanční inspirace se pro světskou architekturu stala téměř kánonem - alespoň pro sedmdesáta a osmdesátá léta 19. století. Zadní trakt budovy byl od počátku provozně málo vyhovující, a tak se hledalo řešení formou přístaveb. Naštěstí nedošlo ani na návrhy z roku 1936 a ani na plánovanou přestavbu (1950), ale pouze ke zpevnění základů a prohloubení a zvýšení ryzalitu, čehož si všimne jen pozorný divák. (zdroj Kniha o Liberci)

kolorováno
kolorováno
Unikátní staré foto z počátku stavby libereckého divadla v roce 1880. 🥹 (color Fotočas)
Unikátní staré foto z počátku stavby libereckého divadla v roce 1880. 🥹 (color Fotočas)
Návrh na přístavbu v 50.letech ( https://www.theatre-architecture.eu/cs/db/?theatreId=8&detail=attachement&mId=2443&fbclid=IwAR1ULLwTUY229Jcjz7r8XosZ962Y8aB8L6HbOqoQxKgFdX6w_BMHjLUspNQ#att )
Návrh na přístavbu v 50.letech ( https://www.theatre-architecture.eu/cs/db/?theatreId=8&detail=attachement&mId=2443&fbclid=IwAR1ULLwTUY229Jcjz7r8XosZ962Y8aB8L6HbOqoQxKgFdX6w_BMHjLUspNQ#att )
kolorováno
kolorováno
kolorováno
kolorováno
1898 Gruss aus Reichenberg, Theater. (F. Richter, Phot., Reichenberg) (archiv Radek 'habendorf' Kudela )
1898 Gruss aus Reichenberg, Theater. (F. Richter, Phot., Reichenberg) (archiv Radek 'habendorf' Kudela )
zdroj: https://www.numismatika-ostrava.cz/
zdroj: https://www.numismatika-ostrava.cz/
fotokopie průřezu budovou divadla sever-jih od projektantů Fellnera a Helmera /signatura vpravo dole/. Autor: neuveden. (zdroj: SM v LIberci - F46a)
fotokopie průřezu budovou divadla sever-jih od projektantů Fellnera a Helmera /signatura vpravo dole/. Autor: neuveden. (zdroj: SM v LIberci - F46a)
pohled od městského divadla přes sokl s gryfem. 30. nebo 40. léta 20. stol. Autor: E. Tham. (archiv SM v Liberci)
pohled od městského divadla přes sokl s gryfem. 30. nebo 40. léta 20. stol. Autor: E. Tham. (archiv SM v Liberci)
ZMIZELÉ ČECHY - LIBEREC, autorky Hana Chocholoušková a Markéta Lhotová, 2010, vydavatel Paseka
ZMIZELÉ ČECHY - LIBEREC, autorky Hana Chocholoušková a Markéta Lhotová, 2010, vydavatel Paseka
archiv Pav Karel
archiv Pav Karel

figury bájných greifů s okřídleným lvím tělem a orlí hlavou

zmizely v roce 1945, když byly mylně chápány jako symbol germánství.

náměstí Dr.E.Beneše kolem roku 1940 (archiv SM Liberec) a 24.7.2022
náměstí Dr.E.Beneše kolem roku 1940 (archiv SM Liberec) a 24.7.2022
Dechová hudba C. a k. pěšího pluku 74, 29. března 1908, foto Carl Elger (archiv Severočeského muzea v Liberci)
Dechová hudba C. a k. pěšího pluku 74, 29. března 1908, foto Carl Elger (archiv Severočeského muzea v Liberci)

Úprava náměstí před divadlem v roce 1938


V dubnu 1937 upozornil stavební úřad městskou radu na špatný stav dlažby za radnicí, načež bylo navrženo tento prostor vyasfaltovat. Náklady na přestavbu včetně chodníku před před radnicí měly představovat 830 000 korun. Na základě výběrového řízení rozhodla městská rada zadat práci firmě ing. Rezek a Porsche z Liberce, dláždění mistru dláždičského Theodoru Pohlovi, asfaltovat měla K.F.Mezel z Bílého Potoka a výměnu kanalizace provést liberecká firma Jakob Fiedler. Zároveň se řešila otázka plynového osvětlení, dodávajícího prostoru před divadlem poetickou náladu. Odborná komise tehdy doporučila odstranění plynových kandelábrů, protože prý nemají žádnou uměleckou cenu. Elektrické podniky města pak navrhly osvětlení částečně jednosměrným a z části střídavým proudem. Kopie kandelábrů se před divadlo vrátily až po padesáti letech. Aby bylo vše provedeno v co nejkratším čase, mělo se pracovat na dvě směny. Parkoviště taxíků bylo proto přesunuto na Sokolovské náměstí. Na čtvrt metru silný betonový podklad byla položena pěticentimetrová vrstva asfaltu, vyasfaltovaný byly i chodníky proti poště. Úprava nebyla dokončena ani do záboru pohraničí v říjnu 1938 a ještě 4.listopadu podala firma Rezek fakturu na 2975 korun za půjčení válce při úpravě náměstí, přejmenovaného už na Hitlerovo. (zdroj Kniha o Liberci)

archiv T.Majer
archiv T.Majer

Divadlo F.X.Šaldy a jeho okolí


https://www.europa1900.eu
https://www.europa1900.eu
1915
1915
archiv Milan Ban
archiv Milan Ban
divadlo (zdroj www.delcampe.net)
divadlo (zdroj www.delcampe.net)
synagoga - divadlo (archiv M.Gerelčík)
synagoga - divadlo (archiv M.Gerelčík)
1928 (archiv Jiří Peterka)
1928 (archiv Jiří Peterka)
color Milan Péč
color Milan Péč
https://www.ebay.de
https://www.ebay.de
https://www.ebay.de
https://www.ebay.de
https://www.ebay.de
https://www.ebay.de
https://www.ebay.de
https://www.ebay.de
F21 Reichenberg i. B. Theater. Liberec, Divadlo města Liberce. Vydal H. Richter, Zittau. (zdroj: Severočeské muzeum v Liberci)
F21 Reichenberg i. B. Theater. Liberec, Divadlo města Liberce. Vydal H. Richter, Zittau. (zdroj: Severočeské muzeum v Liberci)
archiv Tomáš Polman
archiv Tomáš Polman
1910 Reichenberg i. B., Theater u. Post (H. Richter, Zittau i. S.) (archiv Radek 'habendorf' Kudela)
1910 Reichenberg i. B., Theater u. Post (H. Richter, Zittau i. S.) (archiv Radek 'habendorf' Kudela)
1924
1924
30.léta
30.léta
archiv O.Musil
archiv O.Musil
1927 (archiv T.Majer)
1927 (archiv T.Majer)
archiv M.Ban
archiv M.Ban
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
1940 (zdroj: https://www.delcampe.net)
1940 (zdroj: https://www.delcampe.net)
archiv O.Musil
archiv O.Musil
Divadlo F.X.Šaldy v roce 1943 (zdroj: https://www.ebay.com )
Divadlo F.X.Šaldy v roce 1943 (zdroj: https://www.ebay.com )
archiv M.Ban
archiv M.Ban
1941 (archiv J.Peterka)
1941 (archiv J.Peterka)
Divadlo na pohlednici prošlé poštou v roce 1939 (archiv J.Peterka)
Divadlo na pohlednici prošlé poštou v roce 1939 (archiv J.Peterka)
archiv Renaty Hoffmanové
archiv Renaty Hoffmanové
archiv Renaty Hoffmanové
archiv Renaty Hoffmanové
archiv Renaty Hoffmanové
archiv Renaty Hoffmanové
1912 (archiv O.Musil)
1912 (archiv O.Musil)
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
Divadlo rok 1931. (archiv J.Peterka)
Divadlo rok 1931. (archiv J.Peterka)
Divadlo F.X.Šaldy v roce 1943 (zdroj: https://www.ebay.com )
Divadlo F.X.Šaldy v roce 1943 (zdroj: https://www.ebay.com )
60.léta
60.léta
začátek 60.let (archiv Ondra Vacek)
začátek 60.let (archiv Ondra Vacek)
archiv Vladimír Dvořák
archiv Vladimír Dvořák
1893
1893
Divadlo F.X.Šaldy před rokem 1900 a 30.5.2021
Divadlo F.X.Šaldy před rokem 1900 a 30.5.2021
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
Divadlo F.X.Šaldy v roce 1906 a 2001 ......Výstavba městského divadla v Liberci v letech 1881 - 83 zahájila rozsáhlou etapu přestavby města. Do Čech tehdy poprvé zaměřili svoji činnost dva začínající a posléze slavní vídeňští architekti Ferdinand Fellner a Herman Helmer, aby zde vyprojektovali jednu ze svých 48 divadelních budov, vzniklých během více jak 40 let jejich činnosti po celé Evropě. Budova divadla během 80.let 20.století prošla důkladnou opravou, při níž získala nové omítky, respektivě nátěry, které nerespektovaly původní jednolitost přírodních povrchů. Před vchod se také již nevrátily dvě sochy grifů ze saského pískovce, tesané podle návrhu vídeňského sochaře Bendela kameníkem Reinholdem Völkelem (zdroj Karel Čveráček / Jan Mohr – Liberec mezi vzpomínkou a přítomností)
Divadlo F.X.Šaldy v roce 1906 a 2001 ......Výstavba městského divadla v Liberci v letech 1881 - 83 zahájila rozsáhlou etapu přestavby města. Do Čech tehdy poprvé zaměřili svoji činnost dva začínající a posléze slavní vídeňští architekti Ferdinand Fellner a Herman Helmer, aby zde vyprojektovali jednu ze svých 48 divadelních budov, vzniklých během více jak 40 let jejich činnosti po celé Evropě. Budova divadla během 80.let 20.století prošla důkladnou opravou, při níž získala nové omítky, respektivě nátěry, které nerespektovaly původní jednolitost přírodních povrchů. Před vchod se také již nevrátily dvě sochy grifů ze saského pískovce, tesané podle návrhu vídeňského sochaře Bendela kameníkem Reinholdem Völkelem (zdroj Karel Čveráček / Jan Mohr – Liberec mezi vzpomínkou a přítomností)
Náměstí Dr.E.Beneše (foto M.Gergelčík)
Náměstí Dr.E.Beneše (foto M.Gergelčík)
archiv K.Vlach
archiv K.Vlach
Divadlo F.X.Šaldy (foto V. Víšek)
Divadlo F.X.Šaldy (foto V. Víšek)
Divadlo F.X.Šaldy (foto V. Víšek)
Divadlo F.X.Šaldy (foto V. Víšek)
(archiv J.Hůlka)
(archiv J.Hůlka)
historické foto z roku 1930. V popředí divadlo, v pozadí je vidět synagoga vypálená v roce 1938 a zbouraná v roce 1939. (archiv Vladimír Trégl)
historické foto z roku 1930. V popředí divadlo, v pozadí je vidět synagoga vypálená v roce 1938 a zbouraná v roce 1939. (archiv Vladimír Trégl)
Divadlo (archiv Mike Bike)
Divadlo (archiv Mike Bike)
(zdroj: https://www.ebay.com)
(zdroj: https://www.ebay.com)
Náměstí Dr. E.Beneše (foto V. Víšek)
Náměstí Dr. E.Beneše (foto V. Víšek)
Divadlo F.X.Šaldy v 30.letech a 9.1.2021
Divadlo F.X.Šaldy v 30.letech a 9.1.2021
Divadlo F.X.Šaldy (foto V. Víšek)
Divadlo F.X.Šaldy (foto V. Víšek)
Opět Pět holek na krku z roku 1967. (Luboš Janků)
Opět Pět holek na krku z roku 1967. (Luboš Janků)
1906 (archiv O.Musil)
1906 (archiv O.Musil)
pohled z radniční věže roku 1962 (zdroj Historické fotografie)
pohled z radniční věže roku 1962 (zdroj Historické fotografie)
Náměstí Bojovníků za mír (dnes Dr.E.Beneše) 24.5.1964 a 26.5.2022
Náměstí Bojovníků za mír (dnes Dr.E.Beneše) 24.5.1964 a 26.5.2022
Posledním dnem provozu tramvají Sokolskou třídou a kolem libereckého divadla byl 24.5.1964, na snímku vůz 6MT č. 49 (ex Jbc 119). foto Erwin Cettineo
Posledním dnem provozu tramvají Sokolskou třídou a kolem libereckého divadla byl 24.5.1964, na snímku vůz 6MT č. 49 (ex Jbc 119). foto Erwin Cettineo
archiv Všichni Čermáci
archiv Všichni Čermáci
https://picclick.de/
https://picclick.de/
archiv Luboš Mencl
archiv Luboš Mencl
1886
1886
divadlo F.X.Šaldy
divadlo F.X.Šaldy
Divadlo F.X.Šaldy (foto V. Víšek)
Divadlo F.X.Šaldy (foto V. Víšek)
divadlo F.X.Šaldy před 120 lety a 21.3.2020
divadlo F.X.Šaldy před 120 lety a 21.3.2020
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
1935 (zdroj: https://www.ebay.com )
1935 (zdroj: https://www.ebay.com )
divadlo F.X.Šaldy před sto lety a 28.6.2020
divadlo F.X.Šaldy před sto lety a 28.6.2020
Divadlo F.X.Šaldy (foto V. Víšek)
Divadlo F.X.Šaldy (foto V. Víšek)
Divadlo F.X.Šaldy (foto V. Víšek)
Divadlo F.X.Šaldy (foto V. Víšek)
archiv p.Odrážkové
archiv p.Odrážkové
Divadlo F.X.Šaldy kolem roku 1970 a 11.10.2020
Divadlo F.X.Šaldy kolem roku 1970 a 11.10.2020
archiv Milan Péč
archiv Milan Péč
(zdroj: https://www.ebay.com)
(zdroj: https://www.ebay.com)
Divadlo F.X.Šaldy v 60.letech a 9.1.2021
Divadlo F.X.Šaldy v 60.letech a 9.1.2021
Prosíme majitele vozidla LB 44-57, aby uhnul ze záběru Divadla F. X. Šaldy v roce 1973 (90leté výročí)
Prosíme majitele vozidla LB 44-57, aby uhnul ze záběru Divadla F. X. Šaldy v roce 1973 (90leté výročí)
1973. (archiv Ivan Řihošek)
1973. (archiv Ivan Řihošek)
1912 (archiv K.Krenk)
1912 (archiv K.Krenk)
(archiv J.Hůlka)
(archiv J.Hůlka)
1930 (archiv T.Majer)
1930 (archiv T.Majer)
divadlo F.X.Šaldy
divadlo F.X.Šaldy
1926 (archiv O.Musil)
1926 (archiv O.Musil)
archiv O.Musil
archiv O.Musil
Náměstí Dr.E.Beneše - Divadlo F.X.Šaldy v roce 24.5.1964 a 28.12.2023
Náměstí Dr.E.Beneše - Divadlo F.X.Šaldy v roce 24.5.1964 a 28.12.2023
Pohled z radnice
Pohled z radnice
Liberec, Sokolská ulice, 17.5.1964. Tramvaje od Lidových Sadů budou jezdit k radnici kolem divadla ještě týden.
Liberec, Sokolská ulice, 17.5.1964. Tramvaje od Lidových Sadů budou jezdit k radnici kolem divadla ještě týden.
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
Rok 1964 a liberecké tramvaje ještě jezdí od Lidových sadů ze Šaldova náměstí dolů Sokolskou kolem pošty, divadla a k radnici.
Rok 1964 a liberecké tramvaje ještě jezdí od Lidových sadů ze Šaldova náměstí dolů Sokolskou kolem pošty, divadla a k radnici.
Sokolská ulice 17.5.1964 a 17.5.2022
Sokolská ulice 17.5.1964 a 17.5.2022
Sokolská ulice v roce 1964 a 2.2.2024
Sokolská ulice v roce 1964 a 2.2.2024
Divadlo F.X.Šaldy v 50.letech s poutačem (dnes by se řeklo reklamou) na budovatelskou hru Antonína Zápotockého (archiv Všichni Čermáci)
Divadlo F.X.Šaldy v 50.letech s poutačem (dnes by se řeklo reklamou) na budovatelskou hru Antonína Zápotockého (archiv Všichni Čermáci)
popis na pohlednici z roku 1960: Liberec-Severočeské divadlo F. X. Šaldy. Dobře vybavená, v roce 1956 upravená budova, je důstojným stánkem divadelního umění (zdroj: https://hanakzhor.rajce.idnes.cz )
popis na pohlednici z roku 1960: Liberec-Severočeské divadlo F. X. Šaldy. Dobře vybavená, v roce 1956 upravená budova, je důstojným stánkem divadelního umění (zdroj: https://hanakzhor.rajce.idnes.cz )
(zdroj: Zdeněk Košek - Severní Čechy, 1975)
(zdroj: Zdeněk Košek - Severní Čechy, 1975)
25. srpna 1897 (archiv Zdeněk Mazánek)
25. srpna 1897 (archiv Zdeněk Mazánek)
Náměstí Dr.E.Beneše v 70.letech a 6.11.2020
Náměstí Dr.E.Beneše v 70.letech a 6.11.2020
archiv Jitky Horušické
archiv Jitky Horušické
archiv Luboš Mencl
archiv Luboš Mencl
archiv Jitky Horušické
archiv Jitky Horušické
archiv Jana Zahurancová
archiv Jana Zahurancová
archiv Luboš Mencl
archiv Luboš Mencl
archiv Jana Zahurancová
archiv Jana Zahurancová
oprage.com
oprage.com
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
Šedesátá léta 1961-66, doba, kdy jsem studoval na VŠST Liberec. (archiv Mirek Endrle)
Šedesátá léta 1961-66, doba, kdy jsem studoval na VŠST Liberec. (archiv Mirek Endrle)
19.10.2022 foto André P. Schwarzkopf Profoa
19.10.2022 foto André P. Schwarzkopf Profoa
1933 (archiv J.Peterka)
1933 (archiv J.Peterka)
archiv Jitky Horušické
archiv Jitky Horušické
https://www.ebay.com
https://www.ebay.com
archiv Luboše Mencla
archiv Luboše Mencla
archiv Luboše Mencla
archiv Luboše Mencla
60.léta
60.léta
1992 (archiv Tom Young)
1992 (archiv Tom Young)
archiv Luboše Mencla
archiv Luboše Mencla
Liberec pohlednice ofrankována 19.7.1937 (archiv Milan Ban)
Liberec pohlednice ofrankována 19.7.1937 (archiv Milan Ban)
archiv L. Mencl
archiv L. Mencl
Liberec 1924- kolorováno. (archiv J.Peterka)
Liberec 1924- kolorováno. (archiv J.Peterka)
1926 (archiv O.Musil)
1926 (archiv O.Musil)
Ebay
Ebay
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
zdroj: https://pohlednice.sbiram.cz/
zdroj: https://pohlednice.sbiram.cz/
Pohlednice prošlá poštou v roce 1935 (archiv Jíří Peterka)
Pohlednice prošlá poštou v roce 1935 (archiv Jíří Peterka)
Rok 1938 v Liberci foto archiv DF
Rok 1938 v Liberci foto archiv DF
1908 Reichenberg, Theaterbrücke. (Jos. Hartmann, Reichenberg) (archiv Radek 'habendorf' Kudela )
1908 Reichenberg, Theaterbrücke. (Jos. Hartmann, Reichenberg) (archiv Radek 'habendorf' Kudela )
1933 (zdroj: https://www.portafontium.eu )
1933 (zdroj: https://www.portafontium.eu )
20. léta minulého století. (archiv J.Peterka)
20. léta minulého století. (archiv J.Peterka)
1908 archiv T.Majer
1908 archiv T.Majer
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
archiv O.Musil
archiv O.Musil
archiv FL
archiv FL
https://picclick.de/
https://picclick.de/
plácek mezi Sokolskou a divadlem byl do kopce a při stavbě nájezdu byl srovnán s u licí a vznikly velmi vysoké dveře v zadní fasádě. (Leoš Kobr)
plácek mezi Sokolskou a divadlem byl do kopce a při stavbě nájezdu byl srovnán s u licí a vznikly velmi vysoké dveře v zadní fasádě. (Leoš Kobr)
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
Divadlo F.X.Šaldy v Liberci, rok 1980. Foto: Veleslav Mach. Na fotce rodina Machových z Ostravy. (archiv M.Machové)
Divadlo F.X.Šaldy v Liberci, rok 1980. Foto: Veleslav Mach. Na fotce rodina Machových z Ostravy. (archiv M.Machové)
1963 (archiv T.Majer)
1963 (archiv T.Majer)

Kropení silnic (20.léta)

Kropení silnic prováděly čtyři kropičky tažené koňmi. Roku 1926 byly nahrazeny motorovým vozem značky Krupp s obsahem 45 hektolitrů.

(zdroj R.Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996)

Silniční válec za radnicí v roce 1938

Válec byl majetkem města, které ho převzalo 9.10.1925 od firmy Karl Kälble z Backhangu (Würtenbersko). Měl výkon 54 HP a vážil 15 tun, k nimž se mohlo v případě potřeby přidat další půldruhé tuny

.(zdroj: R.Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996)