Vila Luize Holdinghausenové

01.10.2021
archiv Thomas Christensen
archiv Thomas Christensen
archiv Thomas Christensen
archiv Thomas Christensen

Husova čp.184 - V

Vila vyprojektovaná renomovanou drážďanskou architektonickou kanceláří Lossow & Kühne v letech 1924 - 1925 pro Luize Holdinghausenovou vychází ze zdomácnělé barokizující moderny a soudobého neoklasicismu, navazujícího na silné místní stavební tradice. V jejich řešení je patrný vliv anglického halového domu, zprostředkovaný střední Evropě mimořádně vlivnou knihou Das englische Haus: Entwicklung, Bedingungen,Anlage, Aufbau, Einrichtung und Innenraum od propagátora anglické architektury, Hermanna Muthesia. Symetrické hlavní průčelí, vykazuje řadu styčných prvků se zbořenou budovou drážďanské obchodní komory od týchž tvůrců. Význam vily dokládá i fakt, že byla publikována ve výpravné monografii Architekten Lossow & Kühne Dresden, vydané roku 1930 v prestižní edici Neue Werkkunst, ke které napsal úvodní studii význačný historik umění Werner Hegemann.(pozn. na dalších fotografiích je rodinný archiv Thomase Christensena, který je přímý potomek rodiny Holdinghausenů, žijící v Dánsku).

(Zdroj https://liberec-reichenberg.net/stavby/karta/nazev/35-vila-luize-holdinghausenove?fbclid=IwAR1TyBCQnsJEPax8f3lB9nuj05Z29_kNDNTf8EzUfA5pBLeyJ29_uAbVxGg  )

archiv Thomas Christensen
archiv Thomas Christensen