Tryzna za Masaryka

23.08.2022

Tryzna za TGM 21.9.1937

Dne 14.9.1937 zemřel první prezident ČSR Tomáš Garrigue Masaryk. K uctění jeho památky se po celém státě konaly smuteční vzpomínky. Městská rada s libereckou posádkou uspořádala tryznu v prostorách tzv. Starého výstaviště (dnes areál TU). Velký počet účastníků vyslechl chorál, pak plk. Werner přečetl rozkazy prezidenta Beneše a ministra národní obrany Františka Machníka. Německý projev přednesl E. Mayer, český školský inspektor Silvestr Brynda.
Na smutečním zasedání městské rady promluvil k památce TGM německý starosta Kostka a česky radní Kögler. Také obecní zastupitelstva a organizace ve Vesci, Horním Růžodole, Rochlici a jinde zorganizovaly smuteční schůze. Sociální demokraté spolu s DTJ uspořádali v Lidovém domě tryznu. V hostinci U Votočků uctili památku prezidenta- osvoboditelé sokolové, legionáři a příslušníci italské domobrany. V českém tisku se objevila kritika, že Reichenberger Zeitung na titulní straně s obrazovou přílohou z 22.9. misto snímku z pohřbu prezidenta otiskl uvítání Mussoliniho v Berlíně.

(zdroj Roman Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996)