Významní ředitelé liberecké zoo a jejich přínos 

19.11.2021
Erich Sluwa a krmení lachtanů
Erich Sluwa a krmení lachtanů
Erich Sluwa
Erich Sluwa

Erich Sluwa

Ve funkci ředitele: 1919-1945

E. Sluwa a částečně i jeho starší kolega F. Weller vtiskli zoologické zahradě mnoho z její dnešní tváře. Za působení těchto dvou osobností zde postupně vyrostl bazén pro lachtany, zimní pavilony pro velké šelmy a ostatní exotickou zvěř. Až do dnešních dnů slouží bývalá administrativní budova z roku 1906 (nyní cukrárna Čapí hnízdo), která byla do zoo převezena z Německo-české výstavy. Sluwova éra končí po osvobození republiky v červnu 1945.

Jiří Badalec

Ve funkci ředitele: 1954-1982

Až do roku 1954 procházela liberecká zoo těžkým obdobím. Dlouhodobou stagnaci přerušil až Jiří Badalec. Zahrada opustila dosavadní vystavovatelský kurz a stala se postupně chovným zařízením se zaměřením na vzácná zvířata. Trvalo však dalších dvacet let, než se Zoo Liberec dostala opět na výsluní. Již tři roky po nástupu J. Badalce (uveden do funkce v roce 1954) stoupla návštěvnost na dvojnásobek, tedy na 263 360 návštěvníků, 1958 pak 305 000 atd. V Badalcově éře vyrostla řada expozic a pavilónů, které již dnes neexistují. V areálu jsou však i takové, které přes svou morální i technickou zastaralost stojí dodnes - například expozice paviánů z roku 1963 nebo sloninec z roku 1972. Zahrada v té době získala řadu významných živočišných exponátů. Na jednom z prvních míst lze jistě jmenovat slony, jejichž chov v roce 2018 dovršil 60 let. Za J. Badalce velmi vzrostla návštěvnická atraktivita liberecké zoo. Od šedesátých let pak roční návštěvnost pravidelně přesahovala 300.000.

Jiří Badalec
Jiří Badalec
Jiří Drda a RNDr.Josej Janeček
Jiří Drda a RNDr.Josej Janeček

Osmým držitelem Medaile města se stal Josef Janeček

Historicky osmého laureáta Medaile města představil v krátkém medailonku náměstek primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu Ivan Langr, který ocenění Josefa Janečka navrhl. "V naší historii najdeme zatím jen sedm držitelů tohoto vyznamenání a jde o galerii vynikajících osobností, které svou prací dosáhly skvělých výsledků a posunuly vnímání významnosti Liberce daleko za hranice města i vlasti. Jsem přesvědčen, že pak doktor Janeček mezi tyto významné osobnosti patří. Zoologickou zahradu Liberec vedl 22 let a za tu dobu se musel vyrovnat s řadou nelehkých výzev - s transformací zoo na příspěvkovou organizaci města, s velkou modernizací chovatelského zázemí, která průběžně trvala více než 15 let, i s nepopulárním klesáním návštěvnosti po otevření hranic. To vše zvládl úspěšně a zanechal za sebou odkaz ředitele jedné z nejváženějších zoologických zahrad v České republice," uvedl Ivan Langr.

Čerstvý držitel Medaile města se neubránil dojetí. "Toto významné ocenění je pro mne opravdu velikou poctou, moc si jej vážím a velice za vám za něj děkuji," řekl Josef Janeček, který pak zavzpomínal na největší úspěchy své éry ve funkci ředitele liberecké zoo. "Když pominu výstavbu několika oceňovaných pavilonů, jako pavilon žiraf, hospodářský pavilon či pavilon tropů, tak v celosvětovém měřítku bylo největším úspěchem prestižní přijetí Zoologické zahrady Liberec do Světové asociace zoologických zahrad a akvárií a získání vzácných takinů zlatých, které jsme začali chovat jako vůbec první zoologická zahrada mimo Asii. Jejich transport do Liberce jsem se zástupci čínské vlády domlouval celé měsíce a tento úspěch nám pak záviděl celý svět," konstatoval Josef Janeček.

Podle primátora Tibora Batthyányho je Josef Janeček zářným příkladem pro udělení Medaile města. "Stačí se podívat na to, co všechno pan doktor Janeček dokázal a jak obrovským rozvojem Zoologická zahrada Liberec za jeho působení prošla. Ve svém oboru je mezinárodně uznávanou kapacitou a liberecká zoo se díky jeho práci stala respektovanou zoologickou zahradou v celosvětovém měřítku. Je mi velkou ctí, že jsem mohl pana doktora Janečka osobně poznat a udělením Medaile města mu poděkovat za jeho mimořádné zásluhy," řekl primátor.

Josef Janeček se narodil 19. 9. 1936. 

Po studiu přírodních věd se stal zoologickým náměstkem ředitele v ZOO Dvůr Králové, kde odstartoval svou kariéru jako vedoucí zoologického útvaru. Ředitelem Zoologické zahrady Liberec se stal v roce 1982 a ve funkci působil až do roku 2004. 

Jeho jméno je spjato především s rozsáhlým stavebním boomem. Pod vedením Josefa Janečka vyrostly v areálu zoo stávající pavilony žiraf, hospodářský pavilon, šelminec, pavilon opů, pavilon tropů či zimoviště plameňáků. Josef Janeček stojí také za rozsáhlou modernizací zoologické zahrady a za významným rozšířením chovatelských sbírek. 

Byl to právě on, kdo obohatil chovatelské sbírky o transporty nosorožců, žiraf, gepardů či zmiňovaných takinů, a pod jehož vedením se liberecká zoo mohla pyšnit řadou úspěšných prvoodchovů. Za éry Josefa Janečka získala liberecká zoo do chovu také svůj dosavadní největší marketingový tahák - bílé tygry.

Text: Jan Vrabec, foto: Jan Král

zdroj:https://www.liberec.cz/cz/radnice/dalsi-organy-mesta/zastupitelstvo-mesta/clenove-zastupitelstva/phdr-mgr-ivan-langr/aktuality-langr/medaile_mesta.html

Josef Janeček

Ve funkci ředitele: 1982-2004

Jméno RNDr. Josefa Janečka je spjato především s masivním stavebním boomem od poloviny 80. let až do konce tisíciletí. Zahrada tak v epoše posametového investičního nadšení prošla velkou modernizací. Postupně vyrostly stávající pavilóny žiraf (1987), hospodářský pavilón (1987), šelminec (1994), pavilón opů (1994), pavilón tropů (1999) či zimoviště plameňáků (2003). Zoologická zahrada získala řadu významných zvířecích exponátů do kolekce kopytníků či dravců včetně své největší marketingové tváře, jíž jsou bílí tygři (od roku 1994). V témže roce byla zahrada přijata za stálého člena Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA).

Josef Janeček
Josef Janeček

6.7.2024 Zemřel RNDr. Josef Janeček, královédvorský rodák, významný zoolog a dlouholetý ředitel Zoologické zahrady Liberec

Zdroj: https://www.kralovedvorsko.cz/historie/osobnosti/zemrel-rndr-josef-janecek-kralovedvorsky-rodak-vyznamny-zoolog-a-dlouholety-reditel-zoologicke-zahrady-liberec.html
Královédvorsko.cz

Primátor Tibor Batthyány udělil ve čtvrtek 29. září 2016 v obřadní síni liberecké radnice za přítomnosti členů vedení města a zastupitelů Medaili města emeritnímu řediteli Zoologické zahrady Liberec RNDr. Josefu Janečkovi.

Zemřel Josef Janeček (*1936), bývalý mnohaletý ředitel Zoo Liberec a příslušník někdejší gentlemanske garnitury ředitelů českých zoo. Já jsem ho osobně zažil už jako šedesátníka v jeho posledních 7 letech ve funkci. V r. 1997 byl dokonce v komisi u mého zvolení. A přestože pro mě tehdy nehlasoval, byl o téměř 30 let starší a svou zoo rozvíjel jinak než já, našli jsme k sobě cestu a ctili se navzájem jako kolegové a gentlemani, kterým jde o stejnou věc. Toho jsem si moc vážil. Naposledy jsme si potřásli rukou před rokem a půl v Safari Parku Dvůr Králové na oslavě narozenin Vládi Jirouška a Dany Holečkové, dalších kolegů odkojených dvorskou zoo. Byl ve formě, v dobré náladě a mezi svými. Jsem rád, že jeho práci dokázalo ještě za jeho života ocenit i město Liberec (v r. 2016 Medailí města), a nerad, že to nedokázala jeho domovská zoo. Ale to se stává i v lepších rodinách. Čest jeho památce. 

(komentář Petr Fejk - bývalý ředitel Zoo Praha.)

zdroj: https://www.idnes.cz
zdroj: https://www.idnes.cz

David Nejedlo

ve funkci ředitele od roku 2004

MVDr. David Nejedlo se narodil v roce 1971. Vystudoval všeobecné veterinární lékařství na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně a od r. 2004 je ředitelem Zoologické zahrady v Liberci. S tamější zoologickou zahradou spolupracoval externě už dříve, kdy byl také veterinářem městského útulku v Liberci. Ve svém oboru má za sebou David Nejedlo bohatou praxi včetně práce veterináře služebních psů a zdravotníka mužstva při výkonu základní prezenční služby.


O jeho jmenování rozhodli na svém jednání v úterý 18. října krajští radní. Funkční šestileté období začne 1. ledna 2023.
O pozici ředitele zoologické zahrady se ucházeli dva zájemci. "Vybrali jsme stávajícího ředitele Davida Nejedla. Má jasnou vizi rozvoje zahrady a plán její realizace. Tento plán naplňujeme za úzké spolupráce již nyní a další léta budou pro ředitele a jeho tým velmi náročná. Mohlo by se zdát, že nyní, když je zajištěno financování provozu i rozvoje zahrady, bude vše jednodušší. Je to právě naopak. Koordinace souběžně realizovaných projektů, z nich řada bude skutečně velkých, bude klást na vedení opravdu velké nároky. Věřím, že David Nejedlo s kolegy tuto výzvu zvládnou," vysvětlila Vinklátová.
Předsedkyní výběrové komise byla u tohoto konkurzu Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu. U výběrového řízení na post ředitele zoo výběrovou komisi doplnil Dan Ramzer, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti. V sestavě kromě dalších zástupců krajského úřadu a statutárního města Liberce nechyběl ředitel Zoologické zahrady Olomouc Radomír Habáň.