Významní ředitelé liberecké zoo a jejich přínos 

19.11.2021
Erich Sluwa a krmení lachtanů
Erich Sluwa a krmení lachtanů
Erich Sluwa
Erich Sluwa

Erich Sluwa

Ve funkci ředitele: 1919-1945

E. Sluwa a částečně i jeho starší kolega F. Weller vtiskli zoologické zahradě mnoho z její dnešní tváře. Za působení těchto dvou osobností zde postupně vyrostl bazén pro lachtany, zimní pavilony pro velké šelmy a ostatní exotickou zvěř. Až do dnešních dnů slouží bývalá administrativní budova z roku 1906 (nyní cukrárna Čapí hnízdo), která byla do zoo převezena z Německo-české výstavy. Sluwova éra končí po osvobození republiky v červnu 1945.

Jiří Badalec

Ve funkci ředitele: 1954-1982

Až do roku 1954 procházela liberecká zoo těžkým obdobím. Dlouhodobou stagnaci přerušil až Jiří Badalec. Zahrada opustila dosavadní vystavovatelský kurz a stala se postupně chovným zařízením se zaměřením na vzácná zvířata. Trvalo však dalších dvacet let, než se Zoo Liberec dostala opět na výsluní. Již tři roky po nástupu J. Badalce (uveden do funkce v roce 1954) stoupla návštěvnost na dvojnásobek, tedy na 263 360 návštěvníků, 1958 pak 305 000 atd. V Badalcově éře vyrostla řada expozic a pavilónů, které již dnes neexistují. V areálu jsou však i takové, které přes svou morální i technickou zastaralost stojí dodnes - například expozice paviánů z roku 1963 nebo sloninec z roku 1972. Zahrada v té době získala řadu významných živočišných exponátů. Na jednom z prvních míst lze jistě jmenovat slony, jejichž chov v roce 2018 dovršil 60 let. Za J. Badalce velmi vzrostla návštěvnická atraktivita liberecké zoo. Od šedesátých let pak roční návštěvnost pravidelně přesahovala 300.000.

Jiří Badalec
Jiří Badalec

Primátor Tibor Batthyány udělil ve čtvrtek 29. září 2016 v obřadní síni liberecké radnice za přítomnosti členů vedení města a zastupitelů Medaili města emeritnímu řediteli Zoologické zahrady Liberec RNDr. Josefu Janečkovi.

Josef Janeček

Ve funkci ředitele: 1982-2004

Jméno RNDr. Josefa Janečka je spjato především s masivním stavebním boomem od poloviny 80. let až do konce tisíciletí. Zahrada tak v epoše posametového investičního nadšení prošla velkou modernizací. Postupně vyrostly stávající pavilóny žiraf (1987), hospodářský pavilón (1987), šelminec (1994), pavilón opů (1994), pavilón tropů (1999) či zimoviště plameňáků (2003). Zoologická zahrada získala řadu významných zvířecích exponátů do kolekce kopytníků či dravců včetně své největší marketingové tváře, jíž jsou bílí tygři (od roku 1994). V témže roce byla zahrada přijata za stálého člena Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA).

Josef Janeček
Josef Janeček
zdroj: https://www.idnes.cz
zdroj: https://www.idnes.cz

David Nejedlo

ve funkci ředitele od roku 2004

MVDr. David Nejedlo se narodil v roce 1971. Vystudoval všeobecné veterinární lékařství na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně a od r. 2004 je ředitelem Zoologické zahrady v Liberci. S tamější zoologickou zahradou spolupracoval externě už dříve, kdy byl také veterinářem městského útulku v Liberci. Ve svém oboru má za sebou David Nejedlo bohatou praxi včetně práce veterináře služebních psů a zdravotníka mužstva při výkonu základní prezenční služby.


O jeho jmenování rozhodli na svém jednání v úterý 18. října krajští radní. Funkční šestileté období začne 1. ledna 2023.
O pozici ředitele zoologické zahrady se ucházeli dva zájemci. "Vybrali jsme stávajícího ředitele Davida Nejedla. Má jasnou vizi rozvoje zahrady a plán její realizace. Tento plán naplňujeme za úzké spolupráce již nyní a další léta budou pro ředitele a jeho tým velmi náročná. Mohlo by se zdát, že nyní, když je zajištěno financování provozu i rozvoje zahrady, bude vše jednodušší. Je to právě naopak. Koordinace souběžně realizovaných projektů, z nich řada bude skutečně velkých, bude klást na vedení opravdu velké nároky. Věřím, že David Nejedlo s kolegy tuto výzvu zvládnou," vysvětlila Vinklátová.
Předsedkyní výběrové komise byla u tohoto konkurzu Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu. U výběrového řízení na post ředitele zoo výběrovou komisi doplnil Dan Ramzer, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti. V sestavě kromě dalších zástupců krajského úřadu a statutárního města Liberce nechyběl ředitel Zoologické zahrady Olomouc Radomír Habáň.