Lazebnický vrch  

15.06.2021

Lazebnický vrch

Lazebnický vrch (archiv SM v Liberci - F 469)
Lazebnický vrch (archiv SM v Liberci - F 469)
Lazebnický vrch kolem roku 1930 (archiv SM v Liberci) a 15.6.2023
Lazebnický vrch kolem roku 1930 (archiv SM v Liberci) a 15.6.2023

Výstava na Terase 1984, tehdy ještě v době konání LVT.

(archiv Petr Šimr)

Lazebnický vch - terasa - Liberec (M. Gergelčík)
Lazebnický vch - terasa - Liberec (M. Gergelčík)
Terasa v 80.letech 20.století  Od roku 1984 pořádalo každý srpen Okresní kulturní středisko na Lazebnickém vrchu tzv. terasy - dvoudenní výstavy amatérských výtvarníků, doplněné módními přehlídkami a vystoupeními folkových kapel a ochotnických souborů.  (zdroj Kniha o Liberci)
Terasa v 80.letech 20.století Od roku 1984 pořádalo každý srpen Okresní kulturní středisko na Lazebnickém vrchu tzv. terasy - dvoudenní výstavy amatérských výtvarníků, doplněné módními přehlídkami a vystoupeními folkových kapel a ochotnických souborů. (zdroj Kniha o Liberci)
Lazebnický vrch (archiv Anna Glaserová)
Lazebnický vrch (archiv Anna Glaserová)

Srpen 1992. Po revolučních létech obnovila Jitka "mražena" Mrázková skoro zapomenuté výstavy na terasách pod restaurací U džbánu.

(foto Petr Šimr)

Petrolejová pouliční lampa na Lazebnickém vrchu

(20. léta 20. stol.)

Roku 1826 bylo převážně na náklad zámožnějších občanů instalováno veřejné osvětlení padesáti olejovými lampami. V roce 1850 jich už bylo v provozu 154. Od 1. září 1859 se pak v libereckých ulicích rozhořelo prvních 214 plynových lamp. Další přibývaly jen pomalu (roku 1870 jich bylo 238, 1880 jen 265 a roku 1890 celkem 425). Plynárna se proto musela při prodloužení smlouvy (1894) zavázat, že uvede každý rok do provozu dalších 15 svítilen (do celkového počtu 650) a bude se bezplatně starat o jejich údržbu.

Díky tomu svítilo roku 1900 ve městě již 605 lamp. Kromě plynových luceren osvětlovalo ulice na přelomu století ještě 125 petrolejových svítilen, z nichž jednu na domě čp. 18- II vidíme na snímku. Dne 28. 8. 1904 se začaly pokládat kabely pro elektrické osvětlení v dnešní Klostermannově ulici.

(zdroj: R.Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996)

Bývalá restaurace Pelikán na Lazebnickém vrchu, jejíž prvorepublikový nápis symbolicky dokumentuje soužití Němců a Čechů v předválečném Liberci, už pěkných pár let chátrá. Nyní má projít proměnou a vydala zajímavé svědectví - rozsáhlé sklepení, původně minimálně barokní.

Restaurace Pelikan fungovala za první republiky v dolní části libereckého centra, v místech, kde bydleli dělníci, ale také česká menšina. Nikoliv náhodou se kousek od ní narodili Vlasta Burian nebo výrazný liberecký český politik z dob Rakouska-Uherska Václav Šamánek.

O tom, že do restaurace chodili Češi i Němci, svědčí i její, dosud dochovaný, prvorepublikový název na průčelí domu. Stojí zde nápis v češtině i němčině "RESTAURAce/nt Pelikan", snad aby neurazila národnostní cítění žádného z tehdejších obyvatel Liberce/Reichenbergu.

Budova již dlouhé roky podléhá zkáze a vandalismu. To by se ale mělo změnit. Její současný majitel plánuje v místě navázat na pohostinskou tradici kdysi vyhlášeného podniku a objekt provozně propojit s nedalekým hotelem, který se nachází nad ním.

Při přípravných a dokumentačních pracích na objektu se ale objevilo překvapení. O tom, že by budova pod prvorepublikovým pláštěm mohla být daleko starší, se vědělo, nyní to ale potvrdilo samotné sklepení domu. To se ukázalo jako jasně barokní. Minimálně z druhé poloviny 18. století, možná i starší.

Podle chystaných plánů by snad jednou dům mohl ožít a vrátit se původnímu účelu. V místě by měla vzniknout restaurace a kavárna a barokní sklepy by pak měly sloužit jako vinárna. Popravdě - říkají si o to...

(zdroj: https://www.nasliberec.cz)

https://www.nasliberec.cz/
https://www.nasliberec.cz/
https://www.nasliberec.cz/
https://www.nasliberec.cz/
Pod Lazebnickým vrchem u Papírového náměstí v dubnu 1981 (archiv Kateřiny Odrážkové)
Pod Lazebnickým vrchem u Papírového náměstí v dubnu 1981 (archiv Kateřiny Odrážkové)
Mizející Liberec foto 2012 - 2014  (foto Radek Ptáček)
Mizející Liberec foto 2012 - 2014 (foto Radek Ptáček)