Liberecký soud

17.11.2021

HISTORIE SOUDNICTVÍ V LIBERCI 

Už v roce 1585 se nejhorší rozsudky vydané v Liberci zapisovaly do tzv. Soudní knihy města Liberce. Tuhle agendu dlouhá léta vykonával soudce Jiří Schmeidel. Zajímavostí je, že je zde uveden poslední zápis z roku 1683, který hovoří o vypovězení Zuzany z Liberce za smilný způsob života, tedy i to byl tenkrát téměř hrdelní zločin.Míra trestu pak určovala, zda bude odsouzený vystaven posměchu na pranýři (tehdejší Staroměstské, dnes Benešovo náměstí), nebo zda bude uvězněn v šatlavě v suterénu staré radnice nebo v dnešní ulici Lazebnický vrch, a nebo pověšen na popravišti, které se v Liberci nacházelo na Šibeničním nebo Monstrančním vrchu na Perštýně. 

Za císaře Josefa II. neměl Liberec vlastní soud a spadal až do roku 1850 k Mladé Boleslavi, poté zde vznikl krajský a okresní soud a sídlil v Barvířské ulici. K soudu připadala také budova věznice. Část okresního soudu byla i na Nerudově náměstí. Následně se rozhodlo o stavbě nové budovy, jejímž architektem se stal Jan Kaur a v roce 1874 se začalo stavět v dnešní ulici U soudu firmou Gustava Sacherse. Soud byl dokončen v roce 1877. Budova školy v blízkosti soudu pak stavebně do této oblasti zapadá, vznikla jen o pár let později, v roce 1891. Od té doby slouží budova soudnictví, jen s politickými situacemi se měnila její náplň. Dnes je to okresní soud, v němž je pobočka krajského soudu.

zdroj: Region Liberec VisitJizerky Liberec.cz

foto z archivu SM Liberec
foto z archivu SM Liberec
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka

Stavba budovy soudu (1877)

V Liberci byl zřízen c.k.krajský a okresní soud v roce 1850. Zpočátku byly oba umístěny v bývalém domě punčochářů v Barvířské ulici, u něhož byla ve dvoře přistavena věznice. Stísněné a provizorní podmínky vedly k rozhodnutí a výstavbě nového objektu pod Keilovým vrchem. Už na mapě vydané roku 1858 je označeno místo plánované stavby. Projekt zpracoval vrchní stavební rada magistrátu Johann Kaur a 13.3. 1874 byl v dnešní ulici U soudu proveden firmou Gustava Sacherse první výkop. Majitel firmy se dokončení stavby nedožil a po dohodě s dědici v ní pokračoval bratr zemřelého, Heinrich. Oslava "zdvižné" (tj. dokončení hrubé stavby a vtyčení krovu) se konala 2.srpna 1875 a 27.října 1877 byla stavba hotová.
Z hmoty budovy vystupují dva tříosé rizality se vstupy. Celková architektura objektu nese znaky toskánského slohu, uplatňující se zejména ve vstupech a ve vstupních prostorách se sloupovím. Stavba má půdorys tvaru obdelníka s příčně předěleným nádvořím.
Od svého otevření slouží budova nepřetržitě soudnictví. Měnilo se pouze její další využití. Nyní je zde umístěna pobočka krajského soudu, okresní soud a pobočky krajského a okresního státního zastupitelství. Východní strana se samostatným vjezdem zabírá věznice podléhající Ministerstvu vnitra. V roce 1995 bylo rozhodnuto o rozšíření soudu o novou budovu plánovanou na sousední volné parcele.
Snímek je pořízen těsně před dokončením stavby v roce 1877.
Ukazuje dobře tehdejší způsob práce při konečné úpravě fasád. Vpředu před budovou soudu začínala v té době výstavba domu 345 - II, ještě v devadesátých letech družiny 2. ZŠ na Keilově vrchu, nyní úřadovny soudu.

(zdroj R.Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996)

Okresní soud v Liberci

je okresní soud se sídlem v Liberci, který vznikl roku 1850 a až do roku 1960 spadal do působnosti libereckého krajského soudu. Od té doby je jeho odvolacím soudem Krajský soud v Ústí nad Labem, který ale má v Liberci svou pobočku. Okresní soud rozhoduje jako soud prvního stupně ve všech trestních a civilních věcech, ledaže jde o specializovanou agendu (nejzávažnější trestné činy, insolvenční řízení, spory ve věcech obchodních korporací, hospodářské soutěže, duševního vlastnictví apod.), která je svěřena krajskému soudu.

Soud se nachází v moderní budově z roku 2001 s bezbariérovým přístupem na ulici U Soudu, kde sídlí spolu s pobočkou Krajského soudu v Ústí nad Labem. Hned v sousedství se nachází Okresní státní zastupitelství v Liberci a pobočka Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem, stejně jako bývalá soudní budova sloužící Vazební věznici Liberec.

(zdroj Wikipedie )

K budově soudu přiléhá také budova věznice.
K budově soudu přiléhá také budova věznice.
aké ve staré radnici byla ve své době šatlava.
aké ve staré radnici byla ve své době šatlava.
archiv Josef Malec (dům již neexistuje, stál pod soudem, dnes na jeho místě rezidence - Na Ladech 346)
archiv Josef Malec (dům již neexistuje, stál pod soudem, dnes na jeho místě rezidence - Na Ladech 346)

Budova soudu od severu (rok 1899)

Na dlouhé průčelí soudu výškově navazuje dům ve Valdštejnské ulici, vedle něhož je o patro nižší dům čp. 330-II, druhé sídlo reakce časopisu Arbeiterfreund. Pamětní deska průkopníkům dělnického hnutí od libereckého sochaře Oldřicha Novotného byla osazena roku 1969.
(Zdroj. Kniha o Liberci)