Linserova továrna

26.09.2022
Idealizovaná podoba Linserova továrního komplexu v Resslově, Široké a Proboštské ulici (konec 19.století)
Idealizovaná podoba Linserova továrního komplexu v Resslově, Široké a Proboštské ulici (konec 19.století)

Linserova továrna

Významný průmyslový komplex vznikl na konci 19.století v Resslově ulici. Christian Linser (1834 - 1915), který před rokem 1863 poskytoval měděnářské a mosaznické práce v čp. 122 v Barvířské ulici, koupil krátce před rokem 1894 domy čp. 110 - III, 111 - III, 263 - III, kolem roku 1900 čp. 271 - III a před rokem 1911 čp. 270 - III. Z původně klempíŕské dílny se rozrostl na strojírenský závod, v němž se od roku 1902 vyráběly motocykly. V letech 1906 - 1907 se Linser pokoušel rovněž o výrobu automobilů, kterou pak přenechal nově založené automobilce RAF. Poté zde pokračovala kovodělná výroba, od roku 1910 odlévání železa, hliníku a výroba měděného zboží. V roce 1926 byl tovární komplex prodán městu.

(zdroj: J.Bock - Liberec III - Jeřáb - městská čtvrť v proměnách doby)

Linserův podnik na odlévání železa a výrobu měděného zboží
Linserův podnik na odlévání železa a výrobu měděného zboží
Než Linser přenechal výrobu automobilů liberecké firmě RAF...
Než Linser přenechal výrobu automobilů liberecké firmě RAF...

Linserův podnik

 v Resselově ulici po roce 1913

Pohled na vjezd do slévarny a kovárny firmy Linser. Vlevo na okraji část již zbořeného domu čp.169-III. Dům čp.271-III uprostřed postavil roku 1700 soukeník Gottfried Tanner. V roce 1763 zde bydlel krejčí Anton Ressel a po něm syn stejného jména i povolání. Tomu se 28.9.1809 narodil syn Wenzel Zacharias, později vynikající profesor dějepisu. Vystudoval gymnázium v Litoměřicích, filozofii v Praze a teologii ve Vídni. Roku 1831 byl u pražských piaristů vysvěcen na kněze. Působil pak jako učitel na reálce v Liberci až do roku 1843, kdy přešel na vyšší reálku do Rakovníka. Po krátkém působení ve Vídni se v roce 1846 opět vrátil do Rakovníka, odkud později odešel na gymnázium v Mostě, kde učil až do důchodu (1872). Zemřel zcela slepý 9.9.1876 klášteře piaristů v Mostě. Je autorem několika dějepisných publikací. Jeho rodný dům prošel v roce 1845 přestavbou získal podobu zachycenou na snímku. Roku 1900 ho koupil Christian Linser a začlenil do svého podniku. V září 1912 vyrostl na jeho místě nový tovární objekt. (později zde byl např. již zaniklý Elitron ).
Na místě vpravo stojícího domu čp.274-III z roku 1784 je dnes parčík.
Na dalších snímcích jsou dvouválcový motocykl a auto značky Linser (1906) (zdroj Kniha o Liberci)

ZEUS motocykly

LINSER automobily

Kupfer-und Metallwaarenfabrik

Ch. Linser, Reichenberg, Liberec, Barvířská ul. č. 18 založeno 1858

Zprvu podnik produkoval nejrůznější strojní zařízení, proslavil se hasičskými stříkačkami jedno i dvou osými a měl slévárnu. Na konci 19.století začal vyrábět motorová kola, následně i s postranním vozíkem a kolem roku 1902 to byly jednoválcové a dvouválcové motocykly o výkonu motoru 3,5 a 5 k značky ZEUS.Lehký automobil - voiturettu představil na výstavě ve Vídni 20. 3. 1906, následně v Liberci i Praze. Čtyřdobý motor o objemu 1640 ccm měl výkon 12 k. Přesný počet vyrobených aut není znám, některé zdroje uvádí 150 ks. O rok později (podzim 1907) výrobu převzala RAF. "Liberec - kolébka motorismu" (archiv Svatopluk Holata)

Hala slévárny v Barvířské ulici kolem roku 1917

Původní komplex budov, umístěný ve městě na konci Barvířské ulice, byl postupně zbořen v 70. a 90. letech minulého století a ostašovská slévárna, známá v poválečném období jako slévárna n. p. Liaz, zmizela zcela v rozmezí let 2020-2022, aby uvolnila prostor pro vznik nového developerského projektu skladových prostor. Tak jediné dochované dědictví činnosti firmy Ch. Linser představuje místo jeho první dílny v Barvířské ulici v dnešním tzv. Soykově domě čp. 122-3/III a nejmladší budova slévárny čp. 271/III z někdejšího souboru budov na konci téže ulice, která by měla být jakousi historickou vazbou k nově projektované zástavbě, spojující tradici průmyslové minulosti se současným tvůrčím prostředím moderní městské čtvrti. 

zdroj: Jan Mohr - Od měděné formy k automobilu. příběh liberecké továrny Ch. Linser, 2024

Město Liberec získalo do svého majetku společně s pozemky v lokalitě takzvaného Papírového náměstí také rohový dům mezi Orlí a Resslovou ulicí. Věděli jste, že právě tady sídlila první továrna Christiana Linsera, který na přelomu let 1905 a 1906 zkonstruoval první automobil v Liberci? Linser patřil ve druhé polovině 19. století ke skupině továrníků, kteří se zasloužili o průmyslový rozmach Liberce. Výrobu aut potom převzala automobilka R. A. F. - Reichenberger Automobil Fabrik, kterou v roce 1907 založil Theodor von Liebieg. Třípodlažní dům, který je dnes (27.5.2021) převážně prázdný (jen v přízemí funguje nástrojárna), si prohlédlo vedení města a uvažuje o jeho budoucím využití.