Metznerova kašna

01.09.2022
Metznerova kašna 1928 Obdivuhodná kvalita fotografie na téměř 100 let starý snímek.😍 (archiv J.Peterka)
Metznerova kašna 1928 Obdivuhodná kvalita fotografie na téměř 100 let starý snímek.😍 (archiv J.Peterka)
Odhalení tzv.Metzenerovy kašny před radnicí 2.4. 1926 . V létě 1945 byla jako symbol němectví odstraněna. Po sejmutí bronzové sochy byl rozebrán i celý travertinový korpus. (Zdroj Kouzlo starých pohlednic Liberecka  -  Roman Karpaš, Jan Mohr, Pavel Vursta, 1997)
Odhalení tzv.Metzenerovy kašny před radnicí 2.4. 1926 . V létě 1945 byla jako symbol němectví odstraněna. Po sejmutí bronzové sochy byl rozebrán i celý travertinový korpus. (Zdroj Kouzlo starých pohlednic Liberecka - Roman Karpaš, Jan Mohr, Pavel Vursta, 1997)
"Nikdo nemůže popřít, že Staroměstské náměstí v Liberci s krásnou Metznerovou kašnou působí celistvě. Také Jablonec vlastní vynikající dílo Německo-českého sochaře, které přetvořeno v kašnu, by mělo najít své místo na volném prostranství před radnicí ".Ze zprávy pro zasedání městského zastupitelstva 30.10.1929 (Soka Jablonec n.N.)
"Nikdo nemůže popřít, že Staroměstské náměstí v Liberci s krásnou Metznerovou kašnou působí celistvě. Také Jablonec vlastní vynikající dílo Německo-českého sochaře, které přetvořeno v kašnu, by mělo najít své místo na volném prostranství před radnicí ".Ze zprávy pro zasedání městského zastupitelstva 30.10.1929 (Soka Jablonec n.N.)
Metznerova kašna před radnicí (1926) (zdroj: Libuše Horáková - Ze starého Liberce 1352 - 1945, 1970)
Metznerova kašna před radnicí (1926) (zdroj: Libuše Horáková - Ze starého Liberce 1352 - 1945, 1970)
Metznerova kašna na Liberecké výstavě českých Němců v roce 1906
Metznerova kašna na Liberecké výstavě českých Němců v roce 1906

Metznerova kašna skončila po válce v drti. Češi ji použili pod chodníky

Velkou diskusi vyvolal nedávný návrh na navrácení Metznerovy kašny s rytířem Rüdigerem do Jablonce nad Nisou. Obdobné umělecké dílo od téhož sochaře v minulosti stávalo i v Liberci na náměstí před radnicí. Od slavnostního odhalení uplynulo přesně devadesát let (v roce 2016).

S myšlenkou podobné výzdoby města přišli liberečtí stavitelé a výtvarníci již v roce 1904.
"V roce 1906 se v Liberci Metzner, tehdy nejrenomovanější českoněmecký sochař, představil. Pro zdejší výstavu českých Němců v Liberci navrhl figurální kašnu. Zároveň se s představiteli města dohodl, že toto dílo se stane novým výtvarným doplňkem náměstí před radnicí," popsal Jan Mohr ze Severočeského muzea, odborník na Metznerovo dílo.

K umístění kašny na náměstí ale nedošlo pro odpor místních architektů i nedostatku peněz.
Teprve v roce 1922 obnovilo město objednávku, jejíhož vyřízení se ujala Metznerova manželka Else. Metzner totiž v roce 1919 zemřel.
Odhalení fontány se konalo počátkem dubna 1926. Dílo vytvořili berlínský sochař, někdejší Metznerův spolupracovník Roman Schletterer s kovolitcem Martinem Piltzingem. Architektonické části z travertinu zpracoval kameník Andreas Hartner z dolnofranského Markbreitu.

Po válce dílo Češi odstranili jako symbol němectví

Na počátku války byl osud kašny ohrožen sbírkou barevných kovů, ale starosta ji s památkáři uhájil. Aniž to tušil, jen na pár let. V létě 1945 ji totiž Češi jako symbol němectví odstranili.
"Jako u mnoha jiných symbolů poraženého Německa nebyl brán zřetel na její skutečný umělecký i lidský smysl, byla naprosto mylně označena za Siegfrieda, symbol germánské rozpínavosti, a záhy po osvobození stržena," doplnil Jan Mohr.
Kamenné články byly rozebrány a uskladněny v technických službách města. Po roce 1948 spolu s jinými sochařskými díly byly rozbity a zavezeny jako podklad nově dlážděných ulic.

Kašnu z Jablonce odkoupili Němci, stojí ve městě Kaufbeuren
Metznerovo dílo však poznamenalo i jiná města v Čechách, Německu a Rakousku. Obdobná kašna jako v Liberci stávala i v Jablonci nad Nisou. Na dnešní Horní náměstí byla umístěna v roce 1930. Po válce ji postihl stejný osud jako tu libereckou.

Socha byla v květnu roku 1945 českými vlastenci stržena, opatřena nápisem "Rüdiger se hlásí jako antifašista Národnímu výboru" a jako symbol tehdy nenáviděného Německa tažena za nákladním autem.

Socha naštěstí přežila a je v současnosti umístěna ve čtvrti Neugablonz v německém Kaufbeurenu. Nový domov tam nalezlo několik tisíc Němců vysídlených po válce z Jablonce nad Nisou a okolí. Město kašnu a sochu odkoupilo v šedesátých letech minulého století.

Autor článku Jan Mikulička, 2016

Metznerbrunnen 1926 (archiv O.Musil)
Metznerbrunnen 1926 (archiv O.Musil)
Metznerova kašna před libereckou radnicí v 30.letech minulého století.
Metznerova kašna před libereckou radnicí v 30.letech minulého století.
Metznerova kašna před libereckou radnicí v 30.letech minulého století. (zdroj: Aukro)
Metznerova kašna před libereckou radnicí v 30.letech minulého století. (zdroj: Aukro)
1933 (archiv J.Peterka)
1933 (archiv J.Peterka)
archiv O.Musil
archiv O.Musil
Metznerova kašna kolem roku 1927 (archiv J.Peterka)
Metznerova kašna kolem roku 1927 (archiv J.Peterka)
(zdroj Liberecký adresář roku 1926)
(zdroj Liberecký adresář roku 1926)
eBay
eBay
Metznerova kašna na pohlednici prošlé poštou v roce 1928 (archiv J.Peterka)
Metznerova kašna na pohlednici prošlé poštou v roce 1928 (archiv J.Peterka)
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
sokolové před Metznerovou kašnou (archiv M.Gergelčík)
sokolové před Metznerovou kašnou (archiv M.Gergelčík)
archiv Bedřich Kopejska
archiv Bedřich Kopejska
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka

Frantz Metzner 1870-1919), rodák ze Všerub u Plzně, Franz Metzner začal jako kameník. Ale brzy se stal učitelem na Uměleckoprůmyslové škole ve Vídni. Po zdejším krátkém působení přesídlil v roce 1906 do Berlína, kde se dočkal velkého uznání za sochařskou výzdobu Rheingoldu a Lidové scény na Bülowově náměstí v Berlíně a za pomník Bitvy národů u Lipska. Daleko osobitěji a niterněji působí jeho volná tvorba (plastiky Trpitel, Matka, Melancholie). Metznerova tvorba je především monumentálního charakteru citlivě korespondující s architekturou. V této souvislosti připomeňme jeho dvě kašny, v Jablonci nad Nisou (Rüdiger) a Liberci (Siegfried), vycházející z příběhu o Niebelunzích (Burgundech), převyprávěného ze starších pramenů někdy okolo roku 1200.Rüdiger von Bechelaren je jednou z klíčových postav druhé části eposu, který se stal národním příběhem německého národa. Kašna byla určena pro náměstí před Votivním kostelem. Ale pro různé peripetie se dílo dostalo do Jablonce až pět let po Metznerově smrti, v roce 1924. Nejprve byl Rüdiger postaven provizorně na fundament po odstraněném pomníku Josefa II., později byl přenesen před moderní kostel Nejsvětějšího srdce Páně postaveného podle německého architekta Josefa Zascheho.V roce 1945 byla plastika rozebrána a v roce 1950 se dostala do Národní galerie. Sochu v roce 1968 odkoupilo od Národní galerie město Kaufbeuren v jižním Bavorsku, kde žije kolonie přesídlenců z Jablonecka nad Nisou. Zde byl pomník 6. července roku 1969 znovu odhalen.Siegfried je ústřední postava první části eposu. Tuto plastiku Metzner navrhl v roce 1906, dílo bylo umístěno před libereckou radnicí až po válce, v roce 1926. Pomník byl v roce 1945 rozebrán a zničen.

V roce 1925 byla postavena fontána Prometheus, kterou již v roce 1906 vytvořil slavný sochař Metzner (archiv O.Musil)
V roce 1925 byla postavena fontána Prometheus, kterou již v roce 1906 vytvořil slavný sochař Metzner (archiv O.Musil)

Metznerova kašna

Jako u mnoha jiných symbolů poraženého Německa nebyl brán zřetel na její skutečný umělecký i lidský smysl, byla naprosto mylně označena za Siegfrieda, symbol germánské rozpínavosti. Franz Metzner byl velmi významný sochař evropského formátu. Šlo o mimořádnou osobnost. Narodil v roce 1870 ve Všerubech u Plzně v chudé rodině. Vyučil se kameníkem a samostudiem si talentovaný mladík doplňoval sochařské vzdělání. Stal se profesorem vídeňské uměleckoprůmyslové školy a uznávaným sochařem. Spolupracoval s významnými architekty, například i s Josipem Plečnikem, architektem Pražského hradu v době prezidenta T. G. Masaryka, a s Josefem Zasche.Výsledkem jejich společné práce jsou vysoce umělecky ceněný palác Vídeňské bankovní jednoty Na Příkopech, za nějž získal Josef Zasche cenu za nejlepší stavbu Rakousko-Uherska 1900–1910, nebo palác Asekuračního spolku cukrovarnického průmyslu na Senovážném náměstí v Praze.

 (autor příspěvku Jiří Peterka)

Radnice a Metznerova kašna na pohlednici prošlé poštou v roce 1929. (archiv J.Peterka)
Radnice a Metznerova kašna na pohlednici prošlé poštou v roce 1929. (archiv J.Peterka)
(zdroj Liberecký adresář roku 1926)
(zdroj Liberecký adresář roku 1926)
Metznerova kašna na pohlednici, která prošla poštou v roce 1940. (archiv J.Peterka)
Metznerova kašna na pohlednici, která prošla poštou v roce 1940. (archiv J.Peterka)
archiv Jaroslav Hůlka
archiv Jaroslav Hůlka
archiv M.Gergelčík
archiv M.Gergelčík
archiv Bedřich Kopejska
archiv Bedřich Kopejska
Metznerova kašna na pohlednici, která prošla poštou v roce 1939. (archiv J.Peterka)
Metznerova kašna na pohlednici, která prošla poštou v roce 1939. (archiv J.Peterka)
archiv Bedřich Kopejska
archiv Bedřich Kopejska
Metznerova kašna - rok 1942 (archiv J.Peterka)
Metznerova kašna - rok 1942 (archiv J.Peterka)
Pohlednice prošlá poštou v roce 1937. (archiv J.Peterka)
Pohlednice prošlá poštou v roce 1937. (archiv J.Peterka)
1934 (archiv J.Peterka)
1934 (archiv J.Peterka)
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
archiv JHůlka
archiv JHůlka
zdroj: https://www.portafontium.eu
zdroj: https://www.portafontium.eu

Metznerova kašna 1940

Jako u mnoha jiných symbolů poraženého Německa nebyl brán zřetel na její skutečný umělecký i lidský smysl, byla naprosto mylně označena za Siegfrieda, symbol germánské rozpínavosti.Franz Metzner byl velmi významný sochař evropského formátu. 

Šlo o mimořádnou osobnost.Narodil v roce 1870 ve Všerubech u Plzně v chudé rodině. Vyučil se kameníkem a samostudiem si talentovaný mladík doplňoval sochařské vzdělání. Stal se profesorem vídeňské uměleckoprůmyslové školy a uznávaným sochařem. Spolupracoval s významnými architekty, například i s Josipem Plečnikem, architektem Pražského hradu v době prezidenta T. G. Masaryka, a s Josefem Zasche.

 Výsledkem jejich společné práce jsou vysoce umělecky ceněný palác Vídeňské bankovní jednoty Na Příkopech, za nějž získal Josef Zasche cenu za nejlepší stavbu Rakousko-Uherska 1900–1910, nebo palác Asekuračního spolku cukrovarnického průmyslu na Senovážném náměstí v Praze.

autor příspěvku Jiří Peterka

archiv O.Musil
archiv O.Musil
1932 (archiv O.Musil)
1932 (archiv O.Musil)
zdoj: https://picclick.de
zdoj: https://picclick.de
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
Kalendář z Liberce všemi směry 2014 s texty Petra Freiwilliga
Kalendář z Liberce všemi směry 2014 s texty Petra Freiwilliga
dnešní náměstí Dr.E.Beneše  (tehdy Adolf Hitler Platz) v roce 1940 (zdroj: https://www.portafontium.eu )
dnešní náměstí Dr.E.Beneše (tehdy Adolf Hitler Platz) v roce 1940 (zdroj: https://www.portafontium.eu )
Metznerova kašna před radnicí. (archiv J.Peterka)
Metznerova kašna před radnicí. (archiv J.Peterka)
1932 (zdroj: ansichtskarten-lexikon.de)
1932 (zdroj: ansichtskarten-lexikon.de)
archiv T.Majer
archiv T.Majer
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka