Na Svahu 

15.06.2021
2001 (archiv Pav Karel)
2001 (archiv Pav Karel)
archiv Mádle Mádle Mádle
archiv Mádle Mádle Mádle
ulice Na Svahu v roce 2001 (archiv Pav Karel a 6.7.2021
ulice Na Svahu v roce 2001 (archiv Pav Karel a 6.7.2021
archiv Bernard Jankura
archiv Bernard Jankura

Film Houpačka (1990)

Na Svahu
Na Svahu

Nároží ulic Na svahu a Lucemburské

(Josef Pohl - olej na plátně, poč. 20.století)

Malba podle předlohy z poloviny 19.století. V popředí vidíme dva domy (čp. 30 a 29 - II) obráceném štítem do Lucemburské ulice. Nárožní dům si postavil roku 1620 soukeník Christoph Siegmund. Roku 1857 byl přestavěn a dostal lomenou mansardovou střechu, krytou až do roku 1904 šindelem. V přízemí si upravil tehdejší majitel Josef Pfeifer ševcovskou dílnu s krámem. Už za první republiky byl stav domu nevalný, jeho majitelé v něm raději nebydleli a místnosti pronajímali. Ve světnici o výměře 24 m² a v komoře bydleli dva manželé, dvě děti a dva podnájemníci, matka se synem.

Také menší sousední domek byl přestavován c polovině 19.století a měl dlouho šindelovou střechu. V přízemí si otevřela obchod s ovocem a zeleninou Anna Lischková. Podmínky pro bydlení zde však nebyly o nic lepší. Roku 1942 žádá nájemník Hans Schatten magistrát o přidělení vhodnějšího bytu pro svou čtyřčlennou rodinu, alespoň o 1 - 2 pokojích s kuchyní. Žádost odůvodňuje tím, že bydlí v jediné mokré a studené místnosti, kde je podlaha zčásti cementovaná a zčásti hliněná, pokrytá volně položenými prkny. On i manželka trpí revmatismem a mají obavy, aby tento neduh nepostihl i jejich děti. Odvolává se na to, že je válečný poškozenec (průstřel stehna), starý politický pracovník a současně blockleiter NSDAP místní skupiny Staré Město, zaměstnaný u společnosti I.G.Farben, plně zapojené do válečné výroby. Jeho žádosti však nebylo vyhověno, magistrát pouze nařídil, aby majitelka, vlastníci tehdy i sousední nárožní dům, provedla potřebné opravy.

Za těmito staveními vystupuje štít patrového domu čp. 31 - II, bývalé hospody Zum Egerland, postavené roku 1807. Protože zužoval uličku Na svahu, požadovalo město už v roce 1832 jeho odstranění. Všechny popisované domy však byly zbourány teprve v roce 1957. Dnes je zde dvojgaráž patřící v minulosti bytovému podniku.

Zcela vlevo vidíme část nárožního domu čp.33 - II bývalého hostince U Jelena. Ten se v roce 1877 stal místem spolkových schůzí Odborného spolku textilních dělníků v Liberci. V tajné, pouze přes kuchyni přístupné místnosti, vyzdobené prý dle konfidentské zprávy (1880) obrazy Bebela Liebknechta a Lassala, se scházívali také členové České besedy, jež nemohla nikde najít přístřeší. Historie domu je spjata i s počátky české tělovýchovy. Hostinec byl zrušen koncem 19.století. Roku 1992 byl sál přestavěn na prodejnu stavebniny firmy Ali.

(zdroj R.Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996)

Nároží ulic Na svahu a Lucemburské v polovině 19.století a 20.9.2020
Nároží ulic Na svahu a Lucemburské v polovině 19.století a 20.9.2020
archiv Luboše Mencla
archiv Luboše Mencla

Křižovatka ulic Na svahu a Lucemburské ve 30.letech minulého století

V domě obráceném štítem do ulice, který vidíme zcela napravo za krátkým plůtkem, se narodil Vlasta Burian (9. dubna 1891 Liberec - 31. ledna 1962 Praha). Dnes tu stojí garáže. Také oba domy v popředí jsou zbořeny.
Na další fotografii z 2.7.1899 z pouti je jeden z chlapců Vlasta Burian, měl by to být ten nejmenší, druhý zprava. (zdroj Kniha o Liberci)

 Jen ten dům úplně vzadu zůstal... (foto M.Plešinger)
Jen ten dům úplně vzadu zůstal... (foto M.Plešinger)
Na Svahu (M.Gergelčík)
Na Svahu (M.Gergelčík)
kalendář Ústřední matice školské na rok 1885
kalendář Ústřední matice školské na rok 1885
Na svahu
Na svahu
17.3.2006 (archiv Lenka Jahůdková)
17.3.2006 (archiv Lenka Jahůdková)
foto Jaroslav Reichenberg Karel
foto Jaroslav Reichenberg Karel
Martin Šaroch V tomto dřevěném domě na fotce po revoluci začal můj otec podnikat, otevřel si tam stavebniny, naproti ve dvoře měl sklad. ALI se to jmenovalo.
Martin Šaroch V tomto dřevěném domě na fotce po revoluci začal můj otec podnikat, otevřel si tam stavebniny, naproti ve dvoře měl sklad. ALI se to jmenovalo.
Na svahu, tenisové kurty (Petr Šimr, cca 1985)
Na svahu, tenisové kurty (Petr Šimr, cca 1985)
Na Svahu v roce 1981 (archiv Kateřiny Odrážkové)
Na Svahu v roce 1981 (archiv Kateřiny Odrážkové)
Na Svahu 1994 (foto Petr Šimr)
Na Svahu 1994 (foto Petr Šimr)

1925 - půjčovna kostýmů

Dům z fotografie nalezen, aneb toto bude trochu delší.

Před nedávnem sdílel v této skupině Jaroslav Hůlka fotografii z aukce, na které byl detail výkladce neznámého domu v Liberci (viz první foto). Vyslovil jsem zde tehdy neověřenou hypotézu, že by se mohlo jednat o dům v ulici Na svahu 9 (čp. 60/II), který je dnes již bohužel zbořený. K tomuto závěru mne přivedl štít nad vchodem do obchodu se jménem Em. Proksch. Díky němu jsem následně v jednom z historických adresářů města, který je dostupný v digitálním archivu Státního oblastního archivu v Litoměřicích, dohledal, že jistá Emma Proksch provozovala ve 20. letech 20. století obchod se smíšeným zbožím právě v domku Na svahu 9 (tehdy Rollgasse 9).Jelikož mi to stále nedalo, využil jsem tento týden možnosti, že opět otevřela badatelna Státního okresního archivu v Liberci a vydal se tam zkusit tuto věc ověřit. Úspěšně. Ukázalo se, že dům na fotografiích je skutečně zbořeným domem Na Svahu 9. Ve složce objektu vedené původně na stavebním úřadě magistrátu (a dnes "díky" tomu, že byl již demolován, prošlé skartačním řízením, a uložené tak ve fondu Archivu města Liberce právě v SOkA Liberec) jsou mimo jiné totiž přiložené i fotografie z 60. let 20. století pořízené krátce před tím než byl dům odstraněn. Ač se parter domu od 20. let výrazně utilitárně proměnil, tak kordonová římsa a konzole okenních říms v prvním patře se do doby demolice dochovaly v původní podobě (viz druhé foto). Případné pochybnosti navíc rozptýlily stavební plány domu z roku 1887 uložené ve stejné složce. Tehdy došlo k přestavbě dvorního traktu, avšak na plánech je zobrazeno i uliční průčelí do ulice Na Svahu, na kterém je dobře patrný i výkladec zachycený na fotce, která se tu původně řešila (viz třetí foto). Tento text jsem si zde dovolil napsat především jako ukázku, jaké nekonečné možnosti nabízí bádání v našich archivech. A zároveň jako důkaz, že i na první pohled neidentifikovatelné fotografie lze často lokalizovat - a to i přesto, že se dané místo do dnešních dní radikálním způsobem změnilo či dokonce již vůbec neexistuje. PS: Po dohodě s vedoucím SOkA Liberec jsou reprodukce archivních materiálů zveřejněné pouze v malém rozlišení. (autor příspěvku Post Rash)