Neptunova kašna

01.09.2022
Neptunův zlatý trojzubec zářící na slunci. Tato krásná studna byla postavena před starou radnicí v roce 1823, přestěhována na její místo v roce 1893 a v roce 1925 převedena na keramické místo. (archiv O.Musil)
Neptunův zlatý trojzubec zářící na slunci. Tato krásná studna byla postavena před starou radnicí v roce 1823, přestěhována na její místo v roce 1893 a v roce 1925 převedena na keramické místo. (archiv O.Musil)
(zdroj Liberecký adresář roku 1926)
(zdroj Liberecký adresář roku 1926)

Neptunova kašna

Kašna byla poprvé umístěna na liberecké náměstí v roce 1826, kde nahradila starší dřevěnou kašnu. V roce 1896 došlo k přesunu kašny blíže do středu a přidání kovového zábradlí. V roce 1925 byla zhotovena kašna podle návrhu Franze Metznera, která nahradila Neptunovu kašnu. Ta musela poté být přemístěna na Nerudovo náměstí. V roce 1964 byla vyhlášena za nemovitou kulturní památku.

Z Nerudova náměstí byla odebrána v roce 1994 socha Neptuna se soklem a zábradlí. V následujících letech došlo k restaurátorským pracím na zábradlí a soklu a zároveň byla vytvořena kopie plastiky Neptuna. V roce 2004 byla odstraněna poničená vana kašny.

V roce 2009 bylo získáno povolení pro navrácení kašny na náměstí Dr. E. Beneše a začalo se s využitím dotace Ministerstva kultury ČR s restaurátorskými pracemi na samotné kašně. Kašna byla sesazena na náměstí v červenci 2010 a do provozu byla uvedena 31. července 2010

(zdroj Wikipedie)

foto Petr Ruprecht
foto Petr Ruprecht
Starý Neptun v muzeu
Starý Neptun v muzeu
Starý Neptun před radnicí (stál zády)
Starý Neptun před radnicí (stál zády)
Nový Neptun před radnicí (stojí čelem) (foto Petr Ruprecht)
Nový Neptun před radnicí (stojí čelem) (foto Petr Ruprecht)
1915 Pro mě fotografie měsíce, nalezená na webových stránkách maďarského antikvariátu. Nejsem si jistý událostí, nicméně soudím, že šlo o odchod na frontu (jestli vidím dobře, vojáci za Neptunem mají plnou polní). (komentář Petr Ruprecht)
1915 Pro mě fotografie měsíce, nalezená na webových stránkách maďarského antikvariátu. Nejsem si jistý událostí, nicméně soudím, že šlo o odchod na frontu (jestli vidím dobře, vojáci za Neptunem mají plnou polní). (komentář Petr Ruprecht)
Staroměstské náměstí (nám. Dr.E.Beneše) v roce 1920  Neptunova kašna zůstala až do roku 1925 jednou z mála pozůstatků architektury klasicismu na náměstí, přestože již roku 1896, po zbourání staré radnice a úpravě náměstí, došlo k jejímu přenesení do středu této plochy. Ve zmíněném roce 1925 byla přenesena na Nerudovo náměstí. (zdroj Karel Čtveráček / Jan Mohr - LIBEREC mezi vzpomínkou a přítomností, 2001)
Staroměstské náměstí (nám. Dr.E.Beneše) v roce 1920 Neptunova kašna zůstala až do roku 1925 jednou z mála pozůstatků architektury klasicismu na náměstí, přestože již roku 1896, po zbourání staré radnice a úpravě náměstí, došlo k jejímu přenesení do středu této plochy. Ve zmíněném roce 1925 byla přenesena na Nerudovo náměstí. (zdroj Karel Čtveráček / Jan Mohr - LIBEREC mezi vzpomínkou a přítomností, 2001)
1920 (zdroj: https://www.portafontium.eu )
1920 (zdroj: https://www.portafontium.eu )
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv O.Musil
archiv O.Musil
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka