Oslavy osvobození

24.08.2022

Oslavy osvobození (9.5.1946)

V předvečer prvního výročí osvobození prošel pětitisícový lampionový průvod, shromážděný na Husově třídě, kolem slavnostně osvětlené radnice na planinu u krematoria, kde vyhrávala vojenská hudba. Odtud byl dobrý výhled na Ještěd, kam směřovaly pochodňové štafety od Prahy a Frýdlantu a na jehož vrcholu úderem 23.hodiny zaplála velkolepá vatra s ohňostrojem.
Sváteční neděle začala vyzváněním zvonů a slavnostními bohoslužbami. Pak se dopoledne konalo shromáždění před radnicí, spojené s dekorováním členů SNB a odbojářů vyznamenáními.
Z náměstí vyzdobeného vlajkami ČSR, SSSR. Anglie a Jugoslávie se účastníci přesunuli na Husovu třídu, kde byla před školou umístěna tribuna, před níž pak defilovali účastníci vojenské přehlídky. Hned odpoledne se tudy ubíral dlouhý alegorický průvod, v jehož čele šel s představiteli města i zástupce sovětského velvyslanectví a velitel vojenské mise v ČSR plukovník Slezimov. Následovali zaměstnanci magistrátu, vojáci, legionáři z prvního i druhého odboje, partyzáni z Podještědí, mladí muži a dívky ze Svazu brannosti, sokolové, skauti, junáci, příslušníci SNB, ošetřovatelky Červeného kříže, železničáři, zástupci družstev a libereckých podniků a školní mládež. Dlouhý průvod zpestřovaly alegorické vozy, mezi nimi i jeden s karikaturami Hitlera. Kolem čtvrté hodiny dorazili poslední účastníci na stadion v Pavlovicích, kde se konal akt díkůvzdání Rudé armádě. Předseda krajské organizace Svazu přátel SSSR dr.Jakerle v úvodním projevu zdůraznil, že není sporu zásluhách všech spojenců na porážce fašismu, ale díky SSSR se náš stát liší od první republiky v národním, sociálním a hospodářském rázu a vytvořil se mohutný mírumilovný slovanský blok, jenž je zárukou pokojného života slovanských národů.
Ze slavnosti byly odeslány telegramy prezidentu Benešovi a generalissimu Stalinovi. Slavnostní den byl zakončen premiérou Dalibora v divadle a lidovou veselicí na Soukenném náměstí.

(zdroj Roman Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996)

Liberec - Pavlovice - slavnosti 1947 (archiv J.Hůlky)
Liberec - Pavlovice - slavnosti 1947 (archiv J.Hůlky)

1947 - severočeské konzumní oslavy

(archiv T.Majer)

Liberec 1947 –oslavy osvobozeného pohraničí pracujících mezi nimi i děti z Řecka pochod do lidových sadů (archiv T.Majer)
Liberec 1947 –oslavy osvobozeného pohraničí pracujících mezi nimi i děti z Řecka pochod do lidových sadů (archiv T.Majer)