Přestavba dolní části ulice 5.května

29.08.2022
Bourání vetešnictví E.Diamanta ve Střelecké ulici (dnes 5. května) Foto jsem upravil pro lepší kontrast a ostrost. Zdroj: Severočeské muzeum v Liberci inv.č. 2898 (archiv J.Peterka)
Bourání vetešnictví E.Diamanta ve Střelecké ulici (dnes 5. května) Foto jsem upravil pro lepší kontrast a ostrost. Zdroj: Severočeské muzeum v Liberci inv.č. 2898 (archiv J.Peterka)
1990
1990
Dnešní ulice 5.května v Liberci v polovině minulého století   (color Fotočas)
Dnešní ulice 5.května v Liberci v polovině minulého století (color Fotočas)
Střelecká (5.května) ulice v roce 1928 a 24.12.2021
Střelecká (5.května) ulice v roce 1928 a 24.12.2021
archiv O.Musil
archiv O.Musil
eBay
eBay

Přestavba v ulici 5.května

(1990, 1928, 1929)

Nároží dominuje od roku 1928 dům (čp. 176 - I), postavený Ernstem Schäferem. Původní jméno ulice 5.května, která se do okupace jmenovala Střelecká, připomínají 4 sochy v čele domu, znázorňující střelce v různých historických obdobích.
Na zbořeništi po patrovém domku (čp.159-I) vyrostl v roce 1928 obytný dům podle návrhu libereckého architekta Ernsta Schäfera. Jeho střízlivou fasádu a uspořádání poněkud zjemňují mělké ornamenty vyvedené v omítce.
I sousední domem (čp 171 - I) s vetešnictvím E.Diamanta nahradil roku 1930 pětipodlažní objekt podle návrhu Karla Hockeho z Liberce.

(zdroj Kniha o Liberci)

1928
1928
archiv M.Gergelčík
archiv M.Gergelčík
ulice 5.Května v roce 1929 a 10.7.2022
ulice 5.Května v roce 1929 a 10.7.2022
Střelecká ulice (ulice 5.května) kolem roku 1900 a 21.2.2022
Střelecká ulice (ulice 5.května) kolem roku 1900 a 21.2.2022

Rozšíření ulice 5.května

(dnes už historické fotografie (50.léta a rok 1992 a 2018)

Před bíle svítícím Poláčkovým domem vidíme vchod do tržnice. Dva domy před ním padly jako poslední v lednu 1965. Občané kritizovali, že byly zbořeny jen tři roky staré záchodky, které musely být znovu zřízeny v přízemí tzv. blumenštoku. (zdroj Kniha o Liberci)

ZMIZELÉ ČECHY - LIBEREC, autorky Hana Chocholoušková a Markéta Lhotová, 2010, vydavatel Paseka
ZMIZELÉ ČECHY - LIBEREC, autorky Hana Chocholoušková a Markéta Lhotová, 2010, vydavatel Paseka
Obecní dům
Obecní dům