Proměny Šaldova náměstí 

30.08.2022

Tři strany Šaldova náměstí kolem roku 1907

Pohled k Lidovým sadům. Sloup pouličního osvětlení z roku 1906 patřil k trase směřující na výstaviště, situované v místech dnešního areálu vysoké školy.
V horní části Sokolské ulice vyrostly v devadesátých letech 19.století dva činžovní domy, které stojí dosud.
Levý z roku 1896 uzavíral uliční frontu od pošty,
Protější objekt takovou zástavbu směrem dolu začínal. Obě věžovité nároží opět upomenou na vídeňský vzor.

Dole průhled Střeleckou ulicí směrem k radnici.

(Zdroj Kouzlo starých pohlednic Liberecka - Roman Karpaš, Jan Mohr, Pavel Vursta, 1997)

ulice 5.května v roce 1921 a 28.12.2023
ulice 5.května v roce 1921 a 28.12.2023
Ulice 5. května na pohlednici prošlé poštou v roce 1949. (archiv J.Peterka)
Ulice 5. května na pohlednici prošlé poštou v roce 1949. (archiv J.Peterka)

Ulice 5.května a Šaldovo náměstí na konci 19. a začátku 20.století


Nyní se na naší procházce po měnícím se Liberci přesuneme do míst na sever od radnice, kde je hlavní komunikační páteří ulice 5. května, zvaná dříve Střelecká.

O tom, že už z původní staré horní liberecké osady vybíhala cesta směrem k Jizerským horám, svědčí proluka v severním rohu pravidelně obestavěného tržiště (mezi domem čp. 178-I, stávajícím v místech dnešní radnice, a čp. 1-IV, posledním domem na východní straně Benešova náměstí . Původně tu stály jenom čtyři domy a podle bratří Klossových, kteří vlastnili právě ty u vjezdu, se jí říkalo Klossova cesta. Její obestavění postupovalo jen zvolna. Ještě v polovině 18. století to bylo pouze několik stavení navazujících na zástavbu kolem Staroměstského náměstí. Teprve založení Filipova města v okolí dnešního Nerudova náměstí (první etapa dokončena 1799) v místech střelnice libereckých střelců (odtud název ulice) přinesla zvýšení významu této spojnice s centrem a uspíšila i výstavbu v jejím okolí.

Upravená ulice končila kdysi na dnešním Šaldově náměstí, kde od ní odbočovala cesta k panskému dvoru a na Jablonec. Směrem do Lidových sadů vedl jen úvoz (Buschdorfer Fahrweg, jmenovaný prvně v roce 1609, později ulice zvaná Kammerberg Gasse).

Poměrně úzký vjezd do Střelecké ulice ze Staroměstského náměstí byl částečně rozšířen po vybudování nové radnice a přestavbě Fouskova domu, který tehdy ztratil podloubí, o jehož šířku ustoupil dozadu. Z téhož důvodu došlo při přestavbě roku 1890 k odklonění sousedního domu (čp. 3-I). Dále už ale měla ulice původní šířku, nevyhovující zvyšujícím se dopravním požadavkům. Stav se ještě zhoršil, když sem byla roku 1904 přeložena kolej elektrické dráhy ve směru do Lidových sadů, vedená původně Sokolskou ulicí kolem pošty. Rozšíření Střelecké ulice, o němž se uvažovalo od třicátých let, je ale dílem nedávným.

Dopravní problémy způsobené nedostatečnou šířkou mělo částečně vyřešit vybudování nové Klotyldiny (Ludmiliny) ulice v roce 1875, jež měla odvést část dopravy ze Staroměstského náměstí a také zlepšit spojení městské čtvrti Kristiánov se středem města. Tuto funkci však mohla splnit až po napojení na Pivovarskou ulici (Rumunskou). vybudovanou v roce 1886.

Na křižovatce ulic Střelecké, Jablonecké a Klotyldiny vzniklo koncem 19. století Jablonecké náměstí (dnes Šaldovo). Podobně jako Soukenné vděčí i ono za svůj vznik především dopravě, která si během doby vynutila postupné uvolňování tohoto prostoru. Z původní jednoduché odbočky na Jablonec se v druhé polovině 19. století stala složitá křižovatka sedmi ulic, proťatá navíc tramvajovou tratí, která dodnes působí nemalé potíže, jejichž řešením se už desítky let zabývají odborníci na dopravu.

Vývoj Šaldova náměstí je pozoruhodný. Ještě v sedmdesátých letech 19. století prakticky neexistovalo. Prvním náznakem rodícího se dopravního uzlu bylo proražení Klotyldiny ulice, nemající v cestě téměř žádné překážky mimo zbytků bývalé Liebiegovy přádelny. Mnohem složitější bylo vybudování dnešní Sokolské ulice (1888) naznačující snahu po vytvoření jakéhosi vnitřního dopravního okruhu kolem hustě zastavěného historického jádra. Padl jí za oběť poměrně zachovalý třípodlažní zděný dům čp. 168-I, přes nějž vedla trasa nové komunikace. Na zbytku parcely ve tvaru trojúhelníku pak vyrostl (1890) dnešní dům téhož popisného čísla. Současně magistrát usiloval o rozšíření vjezdu do dnešních ulic Jablonecké a horní části 5. května, kde dva proti sobě vystupující domy (čp. 75 a 30-I) vytvářely jakési dopravní hrdlo. K tomu ale došlo až při přestavbě starých domů, zužujících obě ulice.

Ostatní strany náměstí byly dlouho stavebně neujasněné. Mezi Palachovou a Jabloneckou ulicí stály na ploše dnešního náměstí domy čp. 431-I a hlavně třípodlažní čp. 6-I . Teprve jejich odstraněním ve třicátých letech 20. století se začala původní křižovatka rozšiřovat ve skutečné náměstí.

(zdroj: Roman Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996)

Šaldovo náměstí začátkem minulého století a 30.5.2021
Šaldovo náměstí začátkem minulého století a 30.5.2021
Šaldovo náměstí začátkem minulého století a 9.4.2020
Šaldovo náměstí začátkem minulého století a 9.4.2020
1.9.1981 Šaldovo námětí, autobus ŠM 11 č.388 náhradní dopravy za tramvaj. Na snímku je náhodně zachycený i tehdejší ředitel DPML Ing. Stanislav Červený
1.9.1981 Šaldovo námětí, autobus ŠM 11 č.388 náhradní dopravy za tramvaj. Na snímku je náhodně zachycený i tehdejší ředitel DPML Ing. Stanislav Červený
Šaldovo náměstí v roce 1988 (foto Ivo Kapl) a 1.7.2021
Šaldovo náměstí v roce 1988 (foto Ivo Kapl) a 1.7.2021
archiv L.Mencl
archiv L.Mencl
17.9.2023 (foto Radek Drbohlav)
17.9.2023 (foto Radek Drbohlav)
Šaldovo náměstí začátkem minulého století a 30.5.2021
Šaldovo náměstí začátkem minulého století a 30.5.2021
Šaldovo náměstí v roce 1988 (foto Ivo Kapl)
Šaldovo náměstí v roce 1988 (foto Ivo Kapl)
Šaldovo náměstí v 60.letech (archiv Františka Zikmunda) a 14.3.2022
Šaldovo náměstí v 60.letech (archiv Františka Zikmunda) a 14.3.2022
Z denního tisku, 23.8.1960, Liberec, Šaldovo náměstí. (archiv Boveraclubu)
Z denního tisku, 23.8.1960, Liberec, Šaldovo náměstí. (archiv Boveraclubu)
Květ Štefana Nejeschleby na Šaldově náměstí (archiv Všichni Čermáci)
Květ Štefana Nejeschleby na Šaldově náměstí (archiv Všichni Čermáci)
archiv František Zikmund (60.léta)
archiv František Zikmund (60.léta)
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
Šaldovo náměstí a ulice 5.května začátkem minulého století (archiv Jany Ducháčkové)
Šaldovo náměstí a ulice 5.května začátkem minulého století (archiv Jany Ducháčkové)
Nevelké živé prostranství v blízkosti městského středu je rušnou křižovatkou dopravy a střediskem obchodu. Název náměstí je věnován památce významného libereckého rodáka a spisovatele F. X. Šaldy. (archiv Jitky Horušické)
Nevelké živé prostranství v blízkosti městského středu je rušnou křižovatkou dopravy a střediskem obchodu. Název náměstí je věnován památce významného libereckého rodáka a spisovatele F. X. Šaldy. (archiv Jitky Horušické)
Šaldovo náměstí
Šaldovo náměstí

Severní kout Šaldova náměstí

1911 - 1962

Od roku 1935 se plocha náměstí, které neslo až do roku 1945 jméno Jablonecké, stala jednou z nejkomplikovanějších křižovatek.
Zatímco se jižní strana Šaldova náměstí během šedesátých let výrazně změnila, zůstávala severní část téměř beze změny. Přispívaly k tomu i dvě prodejny s více jak čtyřicetiletou tradicí.
Mléčné lahůdky jsou dnes minulostí, zatímco prodejna Káva- čaj existuje doposud v původním interiéru z doby okolo roku 1920.
Dům klavíru na nároží Jablonecké a Husovy ulice slouží od roku 1975 Malé výstavní síni.
V roce 1964 přestala tramvaj projíždět Sokolskou ulicí a koleje se napřímily.
O dvacet let později pak zahnuly do Palachovy ulice

(Zdroj Kouzlo starých pohlednic Liberecka - Roman Karpaš, Jan Mohr, Pavel Vursta, 1997)

Šaldovo náměstí v 70.letech a 22.1.2023
Šaldovo náměstí v 70.letech a 22.1.2023
archiv O.Musil
archiv O.Musil
(archiv Jany Ducháčkové)
(archiv Jany Ducháčkové)
Šaldovo náměstí začátkem minulého století a 3.4.2020
Šaldovo náměstí začátkem minulého století a 3.4.2020
Šaldovo náměstí (M.Gergelčík)
Šaldovo náměstí (M.Gergelčík)
60,léta
60,léta
1997 (archiv T.Majer)
1997 (archiv T.Majer)
1994 (archiv T.Majer)
1994 (archiv T.Majer)
únor 1974 (archiv Jarda Veselský)
únor 1974 (archiv Jarda Veselský)
Šaldovo náměstí v roce 1974 a 28.9.2020
Šaldovo náměstí v roce 1974 a 28.9.2020
ofrankováno 1964 (archiv Milan Páč)
ofrankováno 1964 (archiv Milan Páč)
1968 (archiv M.Gergelčík)
1968 (archiv M.Gergelčík)
1974
1974
Únor 1974. Dostal jsem foťák a to byly moje první fotky - Šalďák (archiv Jarda Veselský)
Únor 1974. Dostal jsem foťák a to byly moje první fotky - Šalďák (archiv Jarda Veselský)
Šaldovo náměstí v 60.letech a 7.2.2021
Šaldovo náměstí v 60.letech a 7.2.2021
archiv Jiří Jan Kolner
archiv Jiří Jan Kolner
Šaldovo náměstí ve 2.polovině 60.let (archiv Všichni Čermáci)
Šaldovo náměstí ve 2.polovině 60.let (archiv Všichni Čermáci)
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
Šaldovo náměstí -30.léta domy na nároží ulic Horské (dnes Jablonecká), Střelecké (nyní 5.května) a Klotyldiny ( dnešní Palachova) Jejich zbouráním se začalo vytvářet dnešní Šaldovo náměstí.
Šaldovo náměstí -30.léta domy na nároží ulic Horské (dnes Jablonecká), Střelecké (nyní 5.května) a Klotyldiny ( dnešní Palachova) Jejich zbouráním se začalo vytvářet dnešní Šaldovo náměstí.
Šaldovo náměstí v 30.letech minulého století a 14.3.2022
Šaldovo náměstí v 30.letech minulého století a 14.3.2022
archiv O.Musil
archiv O.Musil
ZMIZELÉ ČECHY - LIBEREC, autorky Hana Chocholoušková a Markéta Lhotová, 2010, vydavatel Paseka
ZMIZELÉ ČECHY - LIBEREC, autorky Hana Chocholoušková a Markéta Lhotová, 2010, vydavatel Paseka
30.léta 20.toletí
30.léta 20.toletí
8.3.1975
8.3.1975
8.3.1975
8.3.1975

Rozšíření Šaldova náměstí

Domy zachycené na prvním snímku stávaly uprostřed dnešní křižovatky. V průhledu mezi nimi vidíme dům čp. 431 - I, zvaný lidově Papoušek, podle obrovské neonové reklamy zoologické a botanické zahrady s červeným papouškem s mávajícími křídly (instalován 21.8.1964). Na druhém záběru je těsně před odstřelem. Nároží mezi ulicemi Jabloneckou a Palachovou, tvořící východní stranu Šaldova náměstí, uzavřela roku 1988 s konečnou platností rozložitá budova Domu rekreace, dnes hotelu Liberec, která je odstrašujícím příkladem tehdejšího plánování. Roku 1978 se rozhodla ústecká Severočeská konstruktiva postavit zde ubytovnu pro své zaměstnance, kteří měli pracovat na stavbě hotelu, plánovaného na Šaldově náměstí v místech dnešní Plazy. Po roce převzal stavbu projektovanou Jiřím Pavlů z Liberce Průmstav Pardubice. Noviny psaly o rekordním pracovním tempu a přinášely podrobnosti o novátorské technologii zvedání stropů (byla použita i u SVÚT). Když ale ze záměru postavit hotel sešlo (1980), zpomalily se i stavební práce na ubytovně a nakonec ještě ne zcela dokončený objekt převzala Ústřední radaodborů (1983). Po nákladné přestavbě interiérů byl v roce 1988 otevřen na nejrušnější liberecké křižovatce Dům rekreace. Budova se 150 hotelovými lůžky v pokojích s vlastním příslušenstvím, se společenskými prostorami, restaurací, barem, saunou a terasou v posledním podlaží se stala dominantou náměstí.

(Zdroj Kouzlo starých pohlednic Liberecka - Roman Karpaš, Jan Mohr, Pavel Vursta, 1997)

8.3.1975
8.3.1975
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
Šaldovo náměstí v 2.polovině 70.let a 29.3.2022
Šaldovo náměstí v 2.polovině 70.let a 29.3.2022
cca 1981 - 1983 (foto Kobr)
cca 1981 - 1983 (foto Kobr)
archiv R.Kittler
archiv R.Kittler
Šaldovo náměstí
Šaldovo náměstí
Šaldovo náměstí 4.8.1982 (archiv p.Odrážkové) a 30.8.2020
Šaldovo náměstí 4.8.1982 (archiv p.Odrážkové) a 30.8.2020
archiv Broněk Kettner
archiv Broněk Kettner
Šaldovo náměstí 1981 (archiv J.Peterka)
Šaldovo náměstí 1981 (archiv J.Peterka)
L I B E R E C Kdo pamatujete takhle liberecký "Šalďák" ? Já jo, zrovna v 75-tém jsem dělal řidičák, a tady mě instruktoři protahovali furt dokola...  (color Fotočas)
L I B E R E C Kdo pamatujete takhle liberecký "Šalďák" ? Já jo, zrovna v 75-tém jsem dělal řidičák, a tady mě instruktoři protahovali furt dokola... (color Fotočas)
Šaldovo náměstí 1981 a začátek stavby hotelu Liberec. (archiv J.Peterka)
Šaldovo náměstí 1981 a začátek stavby hotelu Liberec. (archiv J.Peterka)
zdroj: https://stavbaroku.lk
zdroj: https://stavbaroku.lk
zdroj: https://stavbaroku.lk
zdroj: https://stavbaroku.lk
zdroj: https://stavbaroku.lk
zdroj: https://stavbaroku.lk
14.4.1982 (archiv p.Odrážková)
14.4.1982 (archiv p.Odrážková)
1988
1988
Šaldovo náměstí v roce 1982 a 5.11.2023
Šaldovo náměstí v roce 1982 a 5.11.2023
Dům rekreace, dnes Hotel Liberec. Budova, která byla postavena někdy v 80.letech a jejímž původním účelem bylo ubytovávat zde rekreanty ROH z celého tehdejšího Československa. Autobusy svážející a odvážející rekreanty blokovaly autobusovou zastávku MHD na kraji Jablonecké ulice. Postavit objekt s tímto účelem na největší liberecké křižovatce bez vlastního parkoviště. to byl dobrý úlet. (archiv Všichni Čermáci)
Šaldovo náměstí rok 1982- když se stavěl hotel Liberec. (archiv J.Peterka)
Šaldovo náměstí rok 1982- když se stavěl hotel Liberec. (archiv J.Peterka)
zdroj: https://stavbaroku.lk
zdroj: https://stavbaroku.lk
zdroj: https://stavbaroku.lk
zdroj: https://stavbaroku.lk
Když se stavěl hotel Liberec. (archiv František Zikmund)
Když se stavěl hotel Liberec. (archiv František Zikmund)
archiv Miloslav Cihlář
archiv Miloslav Cihlář
Šaldovo náměstí z Jablonecké ulice (současný stav) (archiv Milan Briestanský)
Šaldovo náměstí z Jablonecké ulice (současný stav) (archiv Milan Briestanský)
Šaldovo náměstí kolem roku 1990 Zdroj: stavbaroku.lk
Šaldovo náměstí kolem roku 1990 Zdroj: stavbaroku.lk

1995

(foto Petr Šimr)

archiv T.Majer
archiv T.Majer
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
Souprava vozů T3SUCS č. 59+60 vyjela 21.10.1994 ze zastávky Šaldovo náměstí. (archiv Boveraclubu)
Souprava vozů T3SUCS č. 59+60 vyjela 21.10.1994 ze zastávky Šaldovo náměstí. (archiv Boveraclubu)
Šaldovo náměstí v únoru 1995 a 12.12.2021
Šaldovo náměstí v únoru 1995 a 12.12.2021
LBC - nám. Šaldovo, divadlo F.X.Šaldy, dílny, fundus, demolice po únor r. 1995
LBC - nám. Šaldovo, divadlo F.X.Šaldy, dílny, fundus, demolice po únor r. 1995
LBC - nám. Šaldovo, divadlo F.X.Šaldy, dílny, fundus, demolice po únor r. 1995
LBC - nám. Šaldovo, divadlo F.X.Šaldy, dílny, fundus, demolice po únor r. 1995
LBC - nám. Šaldovo, divadlo F.X.Šaldy, dílny, fundus, demolice po únor r. 1995
LBC - nám. Šaldovo, divadlo F.X.Šaldy, dílny, fundus, demolice po únor r. 1995
LBC - nám. Šaldovo, divadlo F.X.Šaldy, dílny, fundus, demolice po únor r. 1995
LBC - nám. Šaldovo, divadlo F.X.Šaldy, dílny, fundus, demolice po únor r. 1995
LBC - nám. Šaldovo, divadlo F.X.Šaldy, dílny, fundus, demolice po únor r. 1995
LBC - nám. Šaldovo, divadlo F.X.Šaldy, dílny, fundus, demolice po únor r. 1995
LBC - nám. Šaldovo, divadlo F.X.Šaldy, dílny, fundus, demolice po únor r. 1995
LBC - nám. Šaldovo, divadlo F.X.Šaldy, dílny, fundus, demolice po únor r. 1995
LBC - nám. Šaldovo, divadlo F.X.Šaldy, dílny, fundus, demolice po únor r. 1995
LBC - nám. Šaldovo, divadlo F.X.Šaldy, dílny, fundus, demolice po únor r. 1995
demolice "Blumenstocku" - únor 1995 (foto Jitka Linhartová)
demolice "Blumenstocku" - únor 1995 (foto Jitka Linhartová)
Na Šaldově náměstí zastavila RT6N1 #84 na lince 2. Kromě tramvaje zaujme i průhled vlevo za tramvají, kde se ještě nestojí budova obchodního centra Plaza Liberec. | 23.12.1998
Na Šaldově náměstí zastavila RT6N1 #84 na lince 2. Kromě tramvaje zaujme i průhled vlevo za tramvají, kde se ještě nestojí budova obchodního centra Plaza Liberec. | 23.12.1998
 rok 1999. Tentokrát neděle 10.10. a Šaldovo náměstí s tramvají RT6S č. 85. Foto GJ
rok 1999. Tentokrát neděle 10.10. a Šaldovo náměstí s tramvají RT6S č. 85. Foto GJ
Projekt z roku 2006 na zástavbu prostoru v místě dnešního OC Plaza. Škoda, že tento projekt, který v soutěži obsadil 1.místo, nebyl realizován. (Zdroj: OMNIARCH)
Projekt z roku 2006 na zástavbu prostoru v místě dnešního OC Plaza. Škoda, že tento projekt, který v soutěži obsadil 1.místo, nebyl realizován. (Zdroj: OMNIARCH)
únor 2007 (archiv Hana Kubíková)
únor 2007 (archiv Hana Kubíková)
únor 2007 (archiv Hana Kubíková)
únor 2007 (archiv Hana Kubíková)

Uvažovaná dostavba Šaldova náměstí v roce 1994 Galerie Galas a konečná verze. Galerie Plaza

V roce 1994 bylo v plánu, že mezi budovou Komerční banky a Českou pojišťovnou vyroste ucelená fronta domů, jež uzavře zadní trakty východní strany Benešova náměstí. Měla být využita i nádvorní část, přístupná uličkou pod Komerční bankou a průchodem z Benešova náměstí. Studii zpracoval ateliér UNION ARCH (P.Vaněček) a ARK (P.Janoušek a B.Šonský), stavbu měl začít na podzim 1996 provádět EUROSTAV a dokončit v roce 1998 . V plánu byla v další etapě i protější část ulice v místech bývalých divadelních dílen.

Galerie Galas byla navržena jako polyfunkční komplex ve 2.etapách. 1. etapa byla rozestavěna a zastavena.

Následně v daném prostoru bylo realizováno obchodní centrum PLAZA. V 1.etapě Galerie Galas bylo navrženo polyfunkční a obchodní centrum. V jednotlivých podlažích bylo navrženo halové parkoviště, supermarket, obchodní jednotky, administrativa, služby, bytové jednotky v nadstandartní kvalitě.
Mezi objekty první a druhé etapy byla navržena pěší ulice s alejí stromů a vodními prvky. Osa ulice vedla od Komerční banky na osu věže zámecké kaple. Zásobování a parking bylo navrženo ze Zámeckého náměstí. https://www.unionarch.cz/project/26
.
Výstavba Galerie Liberec Plaza byla zahájena v únoru 2007 na místě lidově zvaného "labutího jezera" přímo v historickém centru Liberce. Společnost Integra stavby zajistila pro investora technologicky náročný výkop 70 000 m3 zeminy, zajištění stavební jámy pro stavbu tří nadzemních a čtyřech podzemních podlaží a drenážemi odvedla vyvěrající podzemních vodu. Výjimečná stavba polyfunkční budovy o ploše 50 000 m2 nabízí 19 500 m2 ploch k pronájmu a 490 pro centrum města potřebných parkovacích míst...takhle nadšeně o budoucí stavbě psala společnost Integra Stavby.
Otevření se stále odkládalo pro nedostatek nájemců. Nakonec
se 16. března 2009 otevřelo.

archiv Hany Ulrichové
archiv Hany Ulrichové
archiv Hany Ulrichové
archiv Hany Ulrichové
archiv Hany Ulrichové
archiv Hany Ulrichové
Stavba Plazy 13 2 2008 (archiv Honza Keokotah)
Stavba Plazy 13 2 2008 (archiv Honza Keokotah)
Stavba Plazy 13 2 2008 (archiv Honza Keokotah)
Stavba Plazy 13 2 2008 (archiv Honza Keokotah)
2008
2008
červenec 2008 foto Mike Bike
červenec 2008 foto Mike Bike
červenec 2008 foto Mike Bike
červenec 2008 foto Mike Bike
Liberec, výstavba Jurského střediska, 2007 (trošku satiry)
Liberec, výstavba Jurského střediska, 2007 (trošku satiry)
Předkládám článek z publikace Architektura ČSR z roku 1968 o libereckých architektech. Věděli jste o návrhu obchodního domu Tesla na Šaldově náměstí, viděli jste jinou (a pro mě dost ujetou) podobu obchodního domu Atlas?