Střed třídy 1.máje - okolí Rybníčku

06.10.2021

Ulice U Besedy

2001 (archiv Pav Karel)
2001 (archiv Pav Karel)
2001 (archiv Pav Karel)
2001 (archiv Pav Karel)
Ulice U Besedy v roce 1989 (foto Petr Šimr)
Ulice U Besedy v roce 1989 (foto Petr Šimr)

Torzo můstku tam stálo poměrně dlouho ač už vedlo k zazděným dveřím. Dnes už tam není - je to tento pohled (autor komentáře Post Rash)

archiv O.Musil
archiv O.Musil
Most přes Nisu kolem roku 1900 (archiv SM v Liberci) a 6.8.2022
Most přes Nisu kolem roku 1900 (archiv SM v Liberci) a 6.8.2022

Most přes Nisu (počátek 20.století)


Janovodolská, později Nádražní ulice (v současné době třída 1.máje) vedla přes jednoduchý, patrně nejstarší most přes Nisu, jeden ze dvou, které v polovině 19.století ve městě existovaly. Roku 1852 byl opraven a po zřízení nádraží přestavěn (1863). Už za osm let ho nahradil most ocelový a zároveň byly vyzděny přilehlé břehy řeky. Nedlouho potom (1874) bylo při přestavbě domu čp. 147 - III na levém břehu předmostí na 11,5 metru. Nové dopravní situaci neodpovídal starý ocelový most ani polohou, ani šířkou. Proto byl roku 1892 rozebrán a přenesen na místo dřevěného v Orlí ulici. Nový široký ocelový most, zbudovaný nákladem 11 076 zlatých a 79 krejcarů, vydržel až do roku 1958, kdy ho nahradil dnešní železobetonový.

Vlevo vidíme roh domu čp.147 - III, vzadu vystupuje škola v Orlí ulici, zakrytá zčásti vilou stavitele Ferdinanda Scholze (čp. 414 - III) z roku 1885. Uprostřed je třípodlažní dům čp. 79 - III Antona Perziny s kancelářemi firmy Rosenbaum a Deutsch, na jehož místě vyrostla banka. Dům vedle byl zbořen až při výstavbě pozdější Jazykové školy.
Po otevření ulice Na Zápraží byl roku 1874 postaven v pořadí třetí most, opět dřevěný, vyměněný roku 1898 za ocelový. Současně byla Nisa přemostěna i v dnešní ulici U Besedy. (zdroj kniha o Liberci)
Neissebrücke. Bahnhofstrasse. Liberec, most přes Nisu v Nádražní třídě - nyní 1. máje. Bez datace. Autor: neuveden. (archiv SM v Liberci)
Neissebrücke. Bahnhofstrasse. Liberec, most přes Nisu v Nádražní třídě - nyní 1. máje. Bez datace. Autor: neuveden. (archiv SM v Liberci)
Rybníček v roce 1899
Rybníček v roce 1899
(archiv Jarda Veselský)
(archiv Jarda Veselský)
1974
1974
archiv J:Hůlka
archiv J:Hůlka
archiv T.Majer
archiv T.Majer
1960
1960
1964 Vilém Boháč
1964 Vilém Boháč
třída 1.máje (archiv M.Gergelčík)
třída 1.máje (archiv M.Gergelčík)
třída 1.máje kolem rolku 1906 a 25.9.2022
třída 1.máje kolem rolku 1906 a 25.9.2022
2001 (archiv Pav Karel)
2001 (archiv Pav Karel)
2.11.1976 (zdroj: Vpřed Okresní noviny Liberecka)
2.11.1976 (zdroj: Vpřed Okresní noviny Liberecka)
25.11.1969 (zdroj: Vpřed Okresní noviny Liberecka)
25.11.1969 (zdroj: Vpřed Okresní noviny Liberecka)
Třída 1.máje 11.4.1984 a 23.8.2023
Třída 1.máje 11.4.1984 a 23.8.2023
Ulice 1.máje v 70.letech (archuiv Boveraclubu)
Ulice 1.máje v 70.letech (archuiv Boveraclubu)
Pátek 10.5.1974, tedy právě před půl stoletím. A novotou svítící T3 č. 41 na Rybníčku s GH na balkóně "hvězdárny" v pozadí. foto EC
Pátek 10.5.1974, tedy právě před půl stoletím. A novotou svítící T3 č. 41 na Rybníčku s GH na balkóně "hvězdárny" v pozadí. foto EC
16.11.1982 (zdroj: Vpřed Okresní noviny Liberecka)
16.11.1982 (zdroj: Vpřed Okresní noviny Liberecka)
Po nesmělých začátcích se vypravování spřažených souprav rozšířilo až po návratu vozů T2 z druhé velké opravy v DP Brno, hlavním důvodem byl naprostý nedostatek řidičů. Malá kapacita měníren proudu však dovolovala obsadit „dvojčaty“ jen polovinu pořadí jedné z městských linek. Souprava vozů T2 19""+23'' projíždí ulicí 1. máje k mostu přes Nisu. (11.4. 1984,foto Ivan Grisa)
Po nesmělých začátcích se vypravování spřažených souprav rozšířilo až po návratu vozů T2 z druhé velké opravy v DP Brno, hlavním důvodem byl naprostý nedostatek řidičů. Malá kapacita měníren proudu však dovolovala obsadit „dvojčaty“ jen polovinu pořadí jedné z městských linek. Souprava vozů T2 19""+23'' projíždí ulicí 1. máje k mostu přes Nisu. (11.4. 1984,foto Ivan Grisa)
Ulice 1.máje v 70.letech a 1.10.2023
Ulice 1.máje v 70.letech a 1.10.2023
cca 1982 (archiv Jus Jusl)
cca 1982 (archiv Jus Jusl)
15.5.1995 a souprava T3SUCS č. 74 + 75 na lince č. 11 projíždí po provizorní tramvajové trati na třídě 1. máje.
15.5.1995 a souprava T3SUCS č. 74 + 75 na lince č. 11 projíždí po provizorní tramvajové trati na třídě 1. máje.
archiv FL
archiv FL
1971 (archiv T.Majer)
1971 (archiv T.Majer)
hodinářství na Rybníčku v roce 1964 (foto Vilém Boháč)
hodinářství na Rybníčku v roce 1964 (foto Vilém Boháč)
třída 1.máje - Květinářství na Rybníčku
třída 1.máje - Květinářství na Rybníčku
třída 1.máje
třída 1.máje
archiv Bernard Jankura
archiv Bernard Jankura
Na této fotografii je v té době bývalý hostinec Zur Gartenlaube v Nádražní ulici čp. 22 (nyní třída 1. máje) v roce 1938. Dům byl postaven v roce 1858 a jako hostinec byl v provozu do roku 1906. Dnes je již dávno samozřejmě zbouraný. Vedle stál hotel National a tak každý pozná, kde stála tato hospůdka. (fotografie z restaurovaného archivu Severočeského muzea v Liberci)
Na této fotografii je v té době bývalý hostinec Zur Gartenlaube v Nádražní ulici čp. 22 (nyní třída 1. máje) v roce 1938. Dům byl postaven v roce 1858 a jako hostinec byl v provozu do roku 1906. Dnes je již dávno samozřejmě zbouraný. Vedle stál hotel National a tak každý pozná, kde stála tato hospůdka. (fotografie z restaurovaného archivu Severočeského muzea v Liberci)
1993 (foto Petr Šimr)
1993 (foto Petr Šimr)
archiv B.Jankura
archiv B.Jankura
archiv B.Jankura
archiv B.Jankura
třída 1. máje v roce 1965 a v roce 2001 (zdroj Karel Čtveráček / Jan Mohr – Liberec mezi vzpomínkou a přítomností,2001, nakladatelství 555)
třída 1. máje v roce 1965 a v roce 2001 (zdroj Karel Čtveráček / Jan Mohr – Liberec mezi vzpomínkou a přítomností,2001, nakladatelství 555)
Pohled na třídu 1.máje v roce 1960 a 2001 (zdroj Karel Čtveráček / Jan Mohr – Liberec mezi vzpomínkou a přítomností,2001, nakladatelství 555)
Pohled na třídu 1.máje v roce 1960 a 2001 (zdroj Karel Čtveráček / Jan Mohr – Liberec mezi vzpomínkou a přítomností,2001, nakladatelství 555)
archiv Honza Půlpán
archiv Honza Půlpán
Popisek z pohlednice : LIBEREC Široká třída, spojující nádraží se středem města, tvoří hlavní dopravní tepnu Liberce. Parkovitě upravené prostranství u Nisy vzniklo novou urbanistickou rekonstrukcí dolní částí třídy a zaklenutím řeky novým, 21 m širokým mostem. A dneska je tam skoro Všechno jinak . . . . . 😳archiv a text Tomáš Pazderník
Popisek z pohlednice : LIBEREC Široká třída, spojující nádraží se středem města, tvoří hlavní dopravní tepnu Liberce. Parkovitě upravené prostranství u Nisy vzniklo novou urbanistickou rekonstrukcí dolní částí třídy a zaklenutím řeky novým, 21 m širokým mostem. A dneska je tam skoro Všechno jinak . . . . . 😳archiv a text Tomáš Pazderník
Šedesátá léta 1961-66, doba, kdy jsem studoval na VŠST Liberec. (archiv Mirek Endrle)
Šedesátá léta 1961-66, doba, kdy jsem studoval na VŠST Liberec. (archiv Mirek Endrle)
třída 1.máje v roce 1959 a 14.12.2021
třída 1.máje v roce 1959 a 14.12.2021
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
křižovatka Nádražní ulice (třída 1.máje) a ulice na Rybníčku cca před 100 lety (archiv Boveraclubu)
křižovatka Nádražní ulice (třída 1.máje) a ulice na Rybníčku cca před 100 lety (archiv Boveraclubu)
Pokládka telefonního kabelu v Nádražní ulici(třída1.máje) v r. 1910 - v pozadí hotel National a stejné místo 19.4.2022
Pokládka telefonního kabelu v Nádražní ulici(třída1.máje) v r. 1910 - v pozadí hotel National a stejné místo 19.4.2022
Pokládka telefonního kabelu v Nádražní ulici v r. 1910 - v pozadí hotel National
Pokládka telefonního kabelu v Nádražní ulici v r. 1910 - v pozadí hotel National
2.9.1951 vyfotil štít chátrajícího hotelu National z třídy 1. máje Erwin Cettineo.
2.9.1951 vyfotil štít chátrajícího hotelu National z třídy 1. máje Erwin Cettineo.
pohled na okolí třídy 1.máje kolem roku 1930 (zdroj: https://pohlednice.sbiram.cz)
pohled na okolí třídy 1.máje kolem roku 1930 (zdroj: https://pohlednice.sbiram.cz)
Pohlednice Liberce z roku 1949. (archiv M.Machové)
Pohlednice Liberce z roku 1949. (archiv M.Machové)
Hotel National před rokem 1922 a bez něj v roce 2019........... Na nároží dnešních ulic Na Rybníčku a třídy 1.máje stával obytný dům (čp.336 - III) s restaurací, přebudovaný v roce 1868. Později (1894) k němu byl podle návrhu stavitele Gustava Sacherse přistaven honosný pseudorenesanční štít, poutající pozornost návštěvníků přicházejících od nádraží, a dům byl přeměněn na hotel s 25 lůžky. Protože značně zužoval tehdejší Nádražní ulici (třída 1.máje), bylo už v roce 1928 rozhodnuto o jeho zbourání, k němuž došlo až v roce 1953. Roku 1898 zde byla ustavena řádně místní organizace českých sociálních demokratů, kteří ale pracovali už dříve. (Zdroj Kouzlo starých pohlednic Liberecka - Roman Karpaš, Jan Mohr, Pavel Vursta, 1997)
Hotel National před rokem 1922 a bez něj v roce 2019........... Na nároží dnešních ulic Na Rybníčku a třídy 1.máje stával obytný dům (čp.336 - III) s restaurací, přebudovaný v roce 1868. Později (1894) k němu byl podle návrhu stavitele Gustava Sacherse přistaven honosný pseudorenesanční štít, poutající pozornost návštěvníků přicházejících od nádraží, a dům byl přeměněn na hotel s 25 lůžky. Protože značně zužoval tehdejší Nádražní ulici (třída 1.máje), bylo už v roce 1928 rozhodnuto o jeho zbourání, k němuž došlo až v roce 1953. Roku 1898 zde byla ustavena řádně místní organizace českých sociálních demokratů, kteří ale pracovali už dříve. (Zdroj Kouzlo starých pohlednic Liberecka - Roman Karpaš, Jan Mohr, Pavel Vursta, 1997)
Pohled na Liberec rok 1969 z pohlednice Orbis ofrankováno 1969(archiv Milan Ban)
Pohled na Liberec rok 1969 z pohlednice Orbis ofrankováno 1969(archiv Milan Ban)
ulice Na Rybníčku v roce 1978 a 18.10.2020
ulice Na Rybníčku v roce 1978 a 18.10.2020
Mototechna na Rybníčku, roh co po revoluci stála IPB (už i to je historie, šílený co?) A co je dnes vlastně v tom objektu? 🤔 pohled z parku od vrby #Liberec #Reichenberg
Mototechna na Rybníčku, roh co po revoluci stála IPB (už i to je historie, šílený co?) A co je dnes vlastně v tom objektu? 🤔 pohled z parku od vrby #Liberec #Reichenberg
Třída 1.máje v 80.letech a 1.3.2020
Třída 1.máje v 80.letech a 1.3.2020
Třída 1.máje a ulice Na Rybníčku a Matoušova ulice v roce 1978 a 11.10.2020
Třída 1.máje a ulice Na Rybníčku a Matoušova ulice v roce 1978 a 11.10.2020
Jarní úklid 29.3.1982. (foto Jiří Holeček)
Jarní úklid 29.3.1982. (foto Jiří Holeček)
Křižovatka třídy 1.máje a ulice Na Rybníčku 28.9.1991 (foto Jiří Holeček) a 8.11.2020
Křižovatka třídy 1.máje a ulice Na Rybníčku 28.9.1991 (foto Jiří Holeček) a 8.11.2020
archiv Jaroslav Hůlka
archiv Jaroslav Hůlka
archiv Luboše Mencla
archiv Luboše Mencla
 1991. (archiv Ivan Řihošek)
1991. (archiv Ivan Řihošek)
padesátá léta a pohled na dolní centrum (zdroj Jiří Jiroutek - Už nejdu do Ještědu)
padesátá léta a pohled na dolní centrum (zdroj Jiří Jiroutek - Už nejdu do Ještědu)
Mototechna
Mototechna
Na Rybníčku (foto Petr Šimr) v roce 1989 a 7.1.2023
Na Rybníčku (foto Petr Šimr) v roce 1989 a 7.1.2023
Křižovatka třídy 1.máje a ulice Na Rybníčku v roce 1985 a 8.11.2020
Křižovatka třídy 1.máje a ulice Na Rybníčku v roce 1985 a 8.11.2020
Třída 1.máje 2.9.1951 a 10.9.2021
Třída 1.máje 2.9.1951 a 10.9.2021
Na Rybníčku (foto Petr Šimr) v roce 1989
Na Rybníčku (foto Petr Šimr) v roce 1989

Kolejová konstrukce celé křižovatky Na Rybníčku, jejíž hlavní část křížení se v těchto dnech mění, byla nejdříve zkušebně sestavena na "letišti" dnes již neexistující pražské Rustonky. V Liberci byla na své místo položena v roce 1995, zatímco kolem ní probíhal běžný provoz po provizorní tramvajové trati.

(archiv Boveraclubu)

2.7.1995 a T3SU č. 53.
2.7.1995 a T3SU č. 53.
2.7.1995 a souprava T3SUCS č. 63+64
2.7.1995 a souprava T3SUCS č. 63+64
2.7.1995 a souprava T3SUCS č. 65+66
2.7.1995 a souprava T3SUCS č. 65+66
Neděle 17.9.1995 a v centru Liberce se ještě jezdí po provizorní tramvajové trati na metrovém rozchodu. Vedle budoucí kolejové konstrukce křižovatky na Rybníčku prolétá souprava 2xT3SUCS č. 67 + 68. Foto Gisbert Jakl
Neděle 17.9.1995 a v centru Liberce se ještě jezdí po provizorní tramvajové trati na metrovém rozchodu. Vedle budoucí kolejové konstrukce křižovatky na Rybníčku prolétá souprava 2xT3SUCS č. 67 + 68. Foto Gisbert Jakl
Na Rybníčku
Na Rybníčku
Třída 1.máje v roce 1929 a 26.4.2020
Třída 1.máje v roce 1929 a 26.4.2020
Křižovatka ulic 1.máje, U Nisy a Na Rybníčku, 1995. (foto Petr Šimr)
Křižovatka ulic 1.máje, U Nisy a Na Rybníčku, 1995. (foto Petr Šimr)
archiv Zlomax Maxík Zlomaxov
archiv Zlomax Maxík Zlomaxov
Třída 1.máje v polovině 50. let minulého století a 26.4.2020
Třída 1.máje v polovině 50. let minulého století a 26.4.2020
březen 1993 (archiv Tomáš Krebs)
březen 1993 (archiv Tomáš Krebs)
třída 1.máje kolem roku 1980 a 2019
třída 1.máje kolem roku 1980 a 2019
Rok 1960 v Liberci (archiv Milan Péč)
Rok 1960 v Liberci (archiv Milan Péč)
Děti při sběru korku - činnost zapomenutá dnes už stejně jako zbořené domy v dolní části ulice 1.máje v pozadí. (ROK 1947) (zdroj: Roman Karpašv a kolektiv - Stalo se na severu Čech 1900 /2000, 2001)
Děti při sběru korku - činnost zapomenutá dnes už stejně jako zbořené domy v dolní části ulice 1.máje v pozadí. (ROK 1947) (zdroj: Roman Karpašv a kolektiv - Stalo se na severu Čech 1900 /2000, 2001)
třída 1.máje v roce 1990 a 5.11.2023
třída 1.máje v roce 1990 a 5.11.2023
Na Rybníčku v roce 1978 a 9.1.2021
Na Rybníčku v roce 1978 a 9.1.2021
třída 1.máje v březnu 1993 (archiv Tomáše Krebse) a 7.9.2022
třída 1.máje v březnu 1993 (archiv Tomáše Krebse) a 7.9.2022
třída 1.máje v roce 1926 (foceno z již neexistujícího hotelu National) a 26.7.2020
třída 1.máje v roce 1926 (foceno z již neexistujícího hotelu National) a 26.7.2020
1990
1990
třída 1. máje 1945 a 2010
třída 1. máje 1945 a 2010
takto možná jednou bude vypadat třída 1.máje
takto možná jednou bude vypadat třída 1.máje
1987 (archiv Boveraclubu)
1987 (archiv Boveraclubu)
1983 zdroj: Trotskee Travel
1983 zdroj: Trotskee Travel
1983 zdroj: Trotskee Travel
1983 zdroj: Trotskee Travel
třída 1.máje v roce 1987 a 5.6.2022
třída 1.máje v roce 1987 a 5.6.2022
třída 1.máje v roce 1987 a 5.6.2022
třída 1.máje v roce 1987 a 5.6.2022
1987 (archiv Boveraclubu)
1987 (archiv Boveraclubu)
Zapomenuté kousky Liberce, aneb centrum okresního města v roce 1978. Děkujeme za půjčení vašich negativů, o kterých si mnohokrát myslíte, že obsahují nezajímavé záběry.(archiv Boveraclubu) Hans Oldskull: Škoda že na žádné z fotek této Mototechny (a existuje jich hodně) není vidět vlčák který měl výběh na té terase. Ale třeba se jednou dočkám...)Vladimír Košvanec: Tenhle dům měl téměř trvale zatopený sklep. Byla tam "spodní voda" a když byl pořádný liják tak byla zatopená i prodejna.
Zapomenuté kousky Liberce, aneb centrum okresního města v roce 1978. Děkujeme za půjčení vašich negativů, o kterých si mnohokrát myslíte, že obsahují nezajímavé záběry.(archiv Boveraclubu) Hans Oldskull: Škoda že na žádné z fotek této Mototechny (a existuje jich hodně) není vidět vlčák který měl výběh na té terase. Ale třeba se jednou dočkám...)Vladimír Košvanec: Tenhle dům měl téměř trvale zatopený sklep. Byla tam "spodní voda" a když byl pořádný liják tak byla zatopená i prodejna.
28.9.1991 Nafukovací kino na místě bývalé Mototechny Na Rybníčku.(foto Jiří Holeček)
28.9.1991 Nafukovací kino na místě bývalé Mototechny Na Rybníčku.(foto Jiří Holeček)
ulice Na Rybníčku v roce 1978 (archiv Boveraclubu)
ulice Na Rybníčku v roce 1978 (archiv Boveraclubu)
29.3.1982 a 2020
29.3.1982 a 2020
foto Jiří Holeček
foto Jiří Holeček
duben 1987 (archiv Boveraclubu)
duben 1987 (archiv Boveraclubu)
archiv Boveraclubu
archiv Boveraclubu
Na rybníčku, budova Pozemních staveb Liberec, věžové domy vystavěné na konci 60.let a dnes zbouraná budova s prodejnou Mototechny. Zdroj: kniha Severní Čechy, autor Jan Suchl, vydání z roku 1985, ISBN 45-002-80 (archiv Ing. Rudolf Kittler)
Na rybníčku, budova Pozemních staveb Liberec, věžové domy vystavěné na konci 60.let a dnes zbouraná budova s prodejnou Mototechny. Zdroj: kniha Severní Čechy, autor Jan Suchl, vydání z roku 1985, ISBN 45-002-80 (archiv Ing. Rudolf Kittler)
Automobily ještě jednou... hurá do liberecké Mototechny v roce 1970, tj. před 50. lety
Automobily ještě jednou... hurá do liberecké Mototechny v roce 1970, tj. před 50. lety
Krajský den dělnictva a mládeže (letnice) a průvod dnešní třídou 1.máje v roce 1926 (archiv Boveraclubu)
Krajský den dělnictva a mládeže (letnice) a průvod dnešní třídou 1.máje v roce 1926 (archiv Boveraclubu)
Krajský den dělnictva a mládeže (letnice) a průvod dnešní třídou 1.máje v roce 1926 (zdroj:https://oldthing.de/)
Krajský den dělnictva a mládeže (letnice) a průvod dnešní třídou 1.máje v roce 1926 (zdroj:https://oldthing.de/)
Ještě ani nestála nová budova Pozemních staveb místo domu vlevo, dnes FÚ. Jen neumím identifikovat, zda pánové obdivují novou tramvaj nebo to jsou houfující se pomocníci VB (komentář Hana Ulrichová)
Ještě ani nestála nová budova Pozemních staveb místo domu vlevo, dnes FÚ. Jen neumím identifikovat, zda pánové obdivují novou tramvaj nebo to jsou houfující se pomocníci VB (komentář Hana Ulrichová)
třída 1.máje cca 70.léta (archiv Lukáše Kverky ) a 19.4.2022
třída 1.máje cca 70.léta (archiv Lukáše Kverky ) a 19.4.2022
archiv Lukáš Kverka
archiv Lukáš Kverka

Trafika v nádražní ulici v 30.letech minulého století

Anna Nováková před svou trafikou, vklíněnou mezi nárožní dům ulice Na Rybníčku a dům č.28 v ulici 1.máje. Okolí je zachyceno na druhé fotografii, prodejna je ovšem zasunuta za frontou domů vlevo. Dnes v těchto místech stojí banka. Na rubu svého snímku si poznamenala, že trafiku získala 25.4.1924, 4.října 1938 se musela odstěhovat do Turnova ,kde vedla jinou trafiku od 15.7.1939 jinou trafiku. Původní otevřela znovu 1.prosince 1945 a do důchodu odešla 1.října 1955. Na stánku jsou vystaveny vedle pohlednic také noviny a časopisy: Kriegsgefangene, Freigeist, Proletář, Univerzální zpravodaj, Erzähler, Der grade Michel a Die Woche.

(Zdroj Kouzlo starých pohlednic Liberecka - Roman Karpaš, Jan Mohr, Pavel Vursta, 1997)

Pohled na třídu 1.máje.Na horizontu se tyčí věže kostela Sv. Antonína a liberecké radnice. V místech domů od komínu v pravo se rozkládal později OD Ještěd architektů Masáka a Hubáčka. (aktualne.cz) Autor: Archiv Egona Wienera
Pohled na třídu 1.máje.Na horizontu se tyčí věže kostela Sv. Antonína a liberecké radnice. V místech domů od komínu v pravo se rozkládal později OD Ještěd architektů Masáka a Hubáčka. (aktualne.cz) Autor: Archiv Egona Wienera
1929
1929
Týdeník Cesta míru, 1958
Týdeník Cesta míru, 1958

Rozšiřování dnešní třídy 1.máje

Zástavby u mostu přes Nisu tvořila dlouho nepříjemné dopravní hrdlo, dobře patrné na prvním snimku. Na druhém je odstraněna největší překážka, do vozovky vystupující hotel National na nároží ulice Na Rybníčku (1953) a proti němu, při odbočce ulice U Nisy, je další uvolněná plocha po zbořeném domě čp.84-III. O stísněnosti tohoto prostoru svědčí i to, že do vozovky v Tatranské ulici mohly tramvaje odbočovat jen ve směru k nádraží. Dvoukolejná odbočka, jak ji známe dnes, byla vybudována až roku 1959. To už bylo po demolicí bývalé Herknerovy továrny (1957), z níž vidíme nárožní věžovitou nástavbu, a rozšíření mostu přes Nisu (1958) (zdroj Kniha o Liberci)

1958
1958
druhá polovina 50.let
druhá polovina 50.let
1991
1991
Pohled na třídu 1.máje před postavením budov Pozemních staveb. Vlevo ještě stará zástavba v Tatranské ulici (před rokem 1976)
Pohled na třídu 1.máje před postavením budov Pozemních staveb. Vlevo ještě stará zástavba v Tatranské ulici (před rokem 1976)
Pohled na ulici Na Rybníčku, třídu 1.máje a ulici Jánskou před stavbou Kulturního domu (80.léta minulého století)
Pohled na ulici Na Rybníčku, třídu 1.máje a ulici Jánskou před stavbou Kulturního domu (80.léta minulého století)
Třída 1.máje, vpravo objekt bývalé Herknerovy továrny čp. 474 (před 1960)
Třída 1.máje, vpravo objekt bývalé Herknerovy továrny čp. 474 (před 1960)

Třída 1.máje

V šedesátých letech začala masivní bytová výstavba panelových sídlišť. V roce 1964 začala velkoryse pojatá přestavba prostoru mezi ulicemi Na Rybníčku, 1.máje, Vaňurovou a Františkovskou, označovaná jako sídliště Pod nádražím. Vyrostla nejprve skupina čtyř třináctipodlažních věžáků lemujících třídu 1
máje v dostatečném odstupu od vozovky (čp. 56, čp. 64, čp. 62 a čp. 48 - III). Znamenala plošnou likvidaci velké části staré zástavby a místo ní zde byly do sedmdesátých let rozmístěny další řadové šesti až osmipodlažní domy (čp. 813 , čp. 820, čp. 89, čp. 91, čp. 208, čp. 163, čp. 165 - III) včetně mateřské školy, jeslí a pavilonu služeb (čp. 836, čp. 849 - III). Zůstalo tu zachováno pouze několik starých objektů. Těžba uranu se projevila velkými investičními stavbami také v Liberci. Pod nádražím vyrostla v roce 1966 - 1967 budova ředitelství Geologického průzkumu( tzv. "Uran"), kde byla v přízemí zřízena prodejna potravin a později bufet (čp. 108 - III), dnes je v něm umístěn odbor sociální péče Magistrátu města Liberec).
Také jižní část třídy 1.máje změnila v sedmdesátých letech 20.století svůj vzhled. Na místě již dříve zbořených domů byla postavena v letech 1976 - 1978 budova pozemních staveb (čp. 97 - III, dnes je v části objektu umístěn Finanční úřad a sídlí tu řada dalších objektů), navazující na hotel Imperial.
V roce 1979 zanikla odstavná tramvajová kolej u nádraží, poslední zbytek původní stanice z roku 1897.
Na konci osmdesátých let měl být na třídě 1.máje zbořen celý blok s kinem Lípa a na volné ploše mělo vzniknout náměstí tzv. dolní centrum s budovou KSČ, kulturním domem a obchodním domem Ještěd. Naštěstí byl postaven v letech 1986 - 1989 na místě dvou domů čp. 77 a 78 - III pouze Dům politické výchovy (čp. 870 - III), provozně napojený na sídlo OV KSČ (čp. 79). Byl posledním domem postaveným v Liberci III před listopadem 1989. (Po roce 1989 se stal majetkem města a byl přidělen Státní jazykové škole, která se léta tísnila v několika malých místnostech v Pražské ulici (čp. 21). Dnes slouží pro potřeby Technické univerzity v Liberci .)

(zdroj J.Bock - Liberec III - Jeřáb - městská čtvrť v proměnách doby, 2016)

Dolní část třídy 1.máje se starým obchodním domem Ještěd ve Švédské ulici, který patřil do Liberce IV (60.léta minulého století)
Dolní část třídy 1.máje se starým obchodním domem Ještěd ve Švédské ulici, který patřil do Liberce IV (60.léta minulého století)
archiv Václav Exner
archiv Václav Exner
Třída 1.máje
Třída 1.máje
Třída 1.máje, vpravo objekt bývalé Herknerovy továrny čp. 474 (před 1960) a 29.8.2020
Třída 1.máje, vpravo objekt bývalé Herknerovy továrny čp. 474 (před 1960) a 29.8.2020
31.10.1971, Liberec, Rybníček a "holubáři". Pravděpodobně jen ta Praga RN je liberecká.
31.10.1971, Liberec, Rybníček a "holubáři". Pravděpodobně jen ta Praga RN je liberecká.

29.3.1982.Tak se podívejme, jak tenkrát šel život . Rybníček a před hotelem Imperiál.

(archiv Jiří Holeček)
třída 1.máje 29.3.1982 (archiv Jiřího Holečka) a 24.5.2023
třída 1.máje 29.3.1982 (archiv Jiřího Holečka) a 24.5.2023