Vilová čtvrť kolem muzea

23.08.2022
archiv Emila Karkoše
archiv Emila Karkoše

Dva pohledy na Vítěznou ulici z věže muzea

 (před rokem 1910 a 1915)

Během několika let se tehdejší třída Císaře Josefa i celé okolí proměnilo k nepoznání. Radeckého ulice (Vítězná) se protáhla až k dnešní Husově třídě a odpojily se od ní čtyři odbočky. Už kolem roku 1910 byly prakticky všechny okolní plochy úplně zastavěny. Snímek dobře dokládá, že Vítězná ulice měla zpočátku promenádní charakter. Podobně jako třída Císaře Josefa (Masarykova) byla osázena dvojitou alejí. Její důležitost podtrhlo zřízení v pořadí čtvrtého libereckého poštovního úřadu v domě na rohu nynější Gorkého ulice (čp.649-I), naproti němuž stával pomník Theodora Körnera. (zdroj: Kniha o Liberci)

archiv Luboše Mencla
archiv Luboše Mencla
Pohled z věže muzea Pohlednice prošlá poštou v roce 1913 (archiv J.Peterka)
Pohled z věže muzea Pohlednice prošlá poštou v roce 1913 (archiv J.Peterka)
Liberec, lázně. Pohlednice prošlá poštou v roce 1926. (archiv Kamil Syrovátka)
Liberec, lázně. Pohlednice prošlá poštou v roce 1926. (archiv Kamil Syrovátka)
Reichenberg - Radetzkystrasse. V pozadí jsou vidět budovy dolních kasáren. Pohlednice prošlá poštou, ale nedatována.(archiv Kamil Syrovátka)
Reichenberg - Radetzkystrasse. V pozadí jsou vidět budovy dolních kasáren. Pohlednice prošlá poštou, ale nedatována.(archiv Kamil Syrovátka)
1909 (archiv O.Musil)
1909 (archiv O.Musil)
archiv Fandíme Liberci
archiv Fandíme Liberci
https://www.ebay.com
https://www.ebay.com
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
(M.Gergelčík)
(M.Gergelčík)
foto Josef Zušťák 2020
foto Josef Zušťák 2020

Vilová čtvrť kolem muzea

Panorama vilové čtvrti v době, kdy se právě stavěly lázně (tedy asi rok 1900).  Zdroj: Heimatskunde des Reichenberger Bezirkes, Band I., 1903-1904 (Tomáš Cvrček, upravil Honza Keokotah)
Panorama vilové čtvrti v době, kdy se právě stavěly lázně (tedy asi rok 1900). Zdroj: Heimatskunde des Reichenberger Bezirkes, Band I., 1903-1904 (Tomáš Cvrček, upravil Honza Keokotah)
1910 (archiv O.Musil)
1910 (archiv O.Musil)
rok 1916 pohlednice (archiv Milan Péč)
rok 1916 pohlednice (archiv Milan Péč)
Vítězná - 1917 - 2023 (M.Gergelčík)
Vítězná - 1917 - 2023 (M.Gergelčík)
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
Milena Canciková - Ta budova vlevo byla správní budova D.F.X.Šaldy. Krásné prostory a výýýsoké schodiště.
Milena Canciková - Ta budova vlevo byla správní budova D.F.X.Šaldy. Krásné prostory a výýýsoké schodiště.
Dnešní Vítězná ulice začátkem minulého století. (archiv J.Peterka)
Dnešní Vítězná ulice začátkem minulého století. (archiv J.Peterka)
Vítězná ulice
Vítězná ulice
archiv O.Musil
archiv O.Musil
1922 (archiv O.Musil)
1922 (archiv O.Musil)
archiv Václav Honzejk
archiv Václav Honzejk
1906
1906
archiv Luboš Mencl
archiv Luboš Mencl
Vítězná ulice a socha Rudoarmějce na Štefánikově náměstí kolem roku 1974  (zdroj: Liberec - Jan Kabíček - Ladislav Ovsík - Jan Pikous, 1977)
Vítězná ulice a socha Rudoarmějce na Štefánikově náměstí kolem roku 1974 (zdroj: Liberec - Jan Kabíček - Ladislav Ovsík - Jan Pikous, 1977)

Ve Vítězný (dříve také Roseweltova a 1.máje) jsem bydlel a pamatuji jak se stavěl, boural pomník Stalina, jak se stavěl a boural pomník rudoarmějce, jak se stavěl i boural památník II.sv.v. i jak se ještě před tím vozily Vítěznou kameny z Ruprechtického lomu na Stalinův pomník v Praze. Díky tomu se také Vítězná vydláždila. Díval jsem se na to z okna. (komentář František Zikmund)

vilová čtvrť kolem muzea 1904 (archiv J.Peterka) Obrázek pořízený z domova katolické mládeže Charita či z jeho zahrady (komentář Čech Lands)
vilová čtvrť kolem muzea 1904 (archiv J.Peterka) Obrázek pořízený z domova katolické mládeže Charita či z jeho zahrady (komentář Čech Lands)
1904 (archiv J.Hůlka)
1904 (archiv J.Hůlka)
1905 (zdroj: https://picclick.de/)
1905 (zdroj: https://picclick.de/)
1906 - archiv J.Hůlka
1906 - archiv J.Hůlka
Vilová čtvrt v okolí Severočeského muzea v roce 2001 (zdroj Čtveráček, Mohr - Liberec mezi vzpomínkou a přítomností)
Vilová čtvrt v okolí Severočeského muzea v roce 2001 (zdroj Čtveráček, Mohr - Liberec mezi vzpomínkou a přítomností)
archiv Luboš Mencl
archiv Luboš Mencl
(archiv J.Hůlka)
(archiv J.Hůlka)
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
archiv O.Musil
archiv O.Musil

Na místě nazývaném Císařská výšina,

odkud je krásný výhled na město s Ještědem v pozadí, vzniklo čtvercové parkové náměstí (dnes Sukovo). Zde byly spolkem Přátel přírody zasazeny na počest stříbrné svatby císařského páru dva symbolické duby, pod nimiž byly umístěny lavičky. Zahradní vilová čtvrť Sedmidomky je dodnes jedním z nejhezčích koutů města, obzvlášť v době, kdy rozkvétají nesčetné keře rododendronů a azalek, tak typických pro Liberec. Na tuto čvrť navázala obdobná výstavba v okolí Žižkova náměstí. Na východní straně ji vhodně ukončily domy lemující Vítěznou ulici.

18.6.2022 (foto Zdena Ina Bergger)
18.6.2022 (foto Zdena Ina Bergger)
Pohled na vilovou čtvrť. Křižovatka dnešních ulic Gorkého a Dvořákovy, původní názvy ulice po spisovatelích Goethe-Strasse a Grillparzer-Strasse. Cca 1. třetina 20. stol. Zdroj: Severočeské muzeum v Liberci inv.č. 2923 Fotografii jsem upravil pro lepší kontrast a ostrost. (archiv J.Peterka)
Pohled na vilovou čtvrť. Křižovatka dnešních ulic Gorkého a Dvořákovy, původní názvy ulice po spisovatelích Goethe-Strasse a Grillparzer-Strasse. Cca 1. třetina 20. stol. Zdroj: Severočeské muzeum v Liberci inv.č. 2923 Fotografii jsem upravil pro lepší kontrast a ostrost. (archiv J.Peterka)
r. 1911 (archiv M.Gergelčík)
r. 1911 (archiv M.Gergelčík)
1919 (zdroj:beta.lot-tissimo.com/de)
1919 (zdroj:beta.lot-tissimo.com/de)
archiv M.Gergelčík
archiv M.Gergelčík
Křižovatka na Štefanikově náměstí ulic Vítězné a Mozartově v roce 1906. Nad Vítěznou ulicí je vidět silueta Domu města Liberce, stojícího na začátku areálu Výstavy českých Němců
Křižovatka na Štefanikově náměstí ulic Vítězné a Mozartově v roce 1906. Nad Vítěznou ulicí je vidět silueta Domu města Liberce, stojícího na začátku areálu Výstavy českých Němců
Vilová čtvrť nad muzeem kolem roku 1910 a 2001 Karel Čtveráček / Jan Mohr – Liberec mezi vzpomínkou a přítomností,2001, nakladatelství 555
Vilová čtvrť nad muzeem kolem roku 1910 a 2001 Karel Čtveráček / Jan Mohr – Liberec mezi vzpomínkou a přítomností,2001, nakladatelství 555
Ve sbírce ji mám v barevné verzi. Ta moje je vydaná 1906 (a poslaná 31. 3. 1914). (archiv Josef Šorm)
Ve sbírce ji mám v barevné verzi. Ta moje je vydaná 1906 (a poslaná 31. 3. 1914). (archiv Josef Šorm)
Obrázek ze zahrady mezi ulicemi Vrbova a Ondříčkova.  1 - Ondříčkova 730/4, v dnešním pohledu za ním stojí ještě dům 800/2 ve stejné ulici.  2 - Vila Ferdinanda Maxe Bauera, Vítězná 734/11  3 - Vítězná 768/9  4 - Lázně Františka Josefa I., nyní Galerie Lázně  5 - Průmyslová škola  (komentář Čech Lands)
Obrázek ze zahrady mezi ulicemi Vrbova a Ondříčkova. 1 - Ondříčkova 730/4, v dnešním pohledu za ním stojí ještě dům 800/2 ve stejné ulici. 2 - Vila Ferdinanda Maxe Bauera, Vítězná 734/11 3 - Vítězná 768/9 4 - Lázně Františka Josefa I., nyní Galerie Lázně 5 - Průmyslová škola (komentář Čech Lands)
Vítězná ulice (M.Gergelčík)
Vítězná ulice (M.Gergelčík)
Moje babička s dědou kolem roku 1965. Štefánikovo nám. (archiv Žaneta Elisová)
Moje babička s dědou kolem roku 1965. Štefánikovo nám. (archiv Žaneta Elisová)
Moje prťavá maličkost v září 1969 u dolních kasáren (archiv Lee Exner), dům na Štefánikově náměstí X ulice Vítězná čp. 8 resp. ulice Mozartova (dnes Pension) Náměstí se to sice jmenuje, ale je to park před kasárnama, kterým se také říkalo Štefanikova. ( dolní). Ono se to tam jako i jinde po roce 68 přejmenovávalo. Ty kameny dělali obrubník mezi silnicí a parkem, dál byl ,myslím, památník nějakého vojáka. V tom domě bydlel bratr mé matky, tak jsme tam často jezdily. To jsou jen takové trochu vzpomínky (komentář Jiří Halíř)
Moje prťavá maličkost v září 1969 u dolních kasáren (archiv Lee Exner), dům na Štefánikově náměstí X ulice Vítězná čp. 8 resp. ulice Mozartova (dnes Pension) Náměstí se to sice jmenuje, ale je to park před kasárnama, kterým se také říkalo Štefanikova. ( dolní). Ono se to tam jako i jinde po roce 68 přejmenovávalo. Ty kameny dělali obrubník mezi silnicí a parkem, dál byl ,myslím, památník nějakého vojáka. V tom domě bydlel bratr mé matky, tak jsme tam často jezdily. To jsou jen takové trochu vzpomínky (komentář Jiří Halíř)
ul.Generála Píky - vila v roce 1926 a 2019 (M.Gergelčík)
ul.Generála Píky - vila v roce 1926 a 2019 (M.Gergelčík)
(Zdroj www.delcampe.net)
(Zdroj www.delcampe.net)
Žižkovo náměstí v roce 1984 a 2020
Žižkovo náměstí v roce 1984 a 2020
Restaurace Pavilon 1979 a 2020
Restaurace Pavilon 1979 a 2020
pohled na vilovou čtvrť před cca 100 lety - dům nejblíže je Ondříčkova ulice čp. 955/18, vpravo domy na Masarykově třídě (zdroj https://gallery.hungaricana.hu )
pohled na vilovou čtvrť před cca 100 lety - dům nejblíže je Ondříčkova ulice čp. 955/18, vpravo domy na Masarykově třídě (zdroj https://gallery.hungaricana.hu )
Ondříčkova ulice 955/18 (zdroj: mapy.cz)
Ondříčkova ulice 955/18 (zdroj: mapy.cz)

Vilová čtvrť kolem muzea v roce 1969

foto Erwin Cettineo - archiv Boveraclubu

Vilová čtvrť kolem muzea v zimě roku 1970

foto Erwin Cettineo - archiv Boveraclubu

Vilová čtvrť kolem muzea v roce 1992

(archiv Tom Young)

Klostermannova 14 a 12
Klostermannova 14 a 12
Blahoslavova 10 - 16
Blahoslavova 10 - 16
Roh Husova a Klostermanova
Roh Husova a Klostermanova
Zborovská ul.
Zborovská ul.
Mozartova 6
Mozartova 6
Baarova, pohled na dům 677/5 ve Vítězné
Baarova, pohled na dům 677/5 ve Vítězné
Gorkého 11 a 9
Gorkého 11 a 9
Holého 1000/14
Holého 1000/14
Pohled z budovy interních oborů liberecké nemocnice smět Klášterní ulice. Vzadu Broumovská.
Pohled z budovy interních oborů liberecké nemocnice smět Klášterní ulice. Vzadu Broumovská.
Dvořákova 12, dům se slunečními hodinami
Dvořákova 12, dům se slunečními hodinami
Gorkého 8
Gorkého 8
Mozartova 18 ze Sukova náměstí
Mozartova 18 ze Sukova náměstí
Mozartova 6
Mozartova 6
Husova 40, Herzigova vila
Husova 40, Herzigova vila
Na Okruhu 19 a 17
Na Okruhu 19 a 17
Ondříčkova 8
Ondříčkova 8
Vodňanská 384/10
Vodňanská 384/10
Blahoslavova 8 a 6
Blahoslavova 8 a 6
Zborovská 7 - 15
Zborovská 7 - 15
Klostermannova 11 a 13
Klostermannova 11 a 13
Tudy se dá jit z nemocnice na poliklinikou,před tímto domem bývalo ORL
Tudy se dá jit z nemocnice na poliklinikou,před tímto domem bývalo ORL
Křižovatka Vítězné s Vrbovou
Křižovatka Vítězné s Vrbovou
Foto z podloubí ulice U Křížového kostela s pohledem na Malé náměstí.
Foto z podloubí ulice U Křížového kostela s pohledem na Malé náměstí.
klášter
klášter

Vilová čtvrť v roce 2024 - foto Jaroslava Čiháčková