Vodní toky v dolním centru

06.10.2021
1897
1897
1916
1916
archiv SM v Liberci
archiv SM v Liberci
30. léta 20.století
30. léta 20.století
Nádražní ulice (třída 1.máje) v roce 1897  Poslední z řady povodní, které postihovaly pravidelně dolní centrum, řádila v roce 1897. Dalším přívalům se postavila hráz Harcovské přehrady. Zcela napravo je roh hospody Starý Liberec. (zdroj J.Bock - Liberec III - Jeřáb)
Nádražní ulice (třída 1.máje) v roce 1897 Poslední z řady povodní, které postihovaly pravidelně dolní centrum, řádila v roce 1897. Dalším přívalům se postavila hráz Harcovské přehrady. Zcela napravo je roh hospody Starý Liberec. (zdroj J.Bock - Liberec III - Jeřáb)

Projekt na regulaci Nisy byl podán prvně roku 1857, propracované řešení vzniklo ale až po povodni 1897. To už byly při stavbě mostů zregulovány dílčí úseky (např mezi ulicí 1.máje a Orlí). Objemný projekt regulace toku v hranicích města o celkové délce 3,4 km obdržel roku 1903 vodoprávní schválení, ale ještě 5 let trvalo dohadování ohledně státního a zemského příspěvku. První část prací byla ukončena se zdržením zaviněným nedostatkem státních subvencí roku 1915. Zahrnovala mj. vyzdění břehů pod Keilovým vrchem až k mostu v Jungmanově ulici. Odtud až za most v Chrastavské ulici k dnešnímu hřišti Slovanu byly břehy jenom zešikmeny a z části obloženy lomovým kamenem. Památkou na meandrovitý tok zůstala jen hranice mezi druhou a třetí městskou čtvrtí, sledující ještě několik desetiletí po napřímení toku průběh původního koryta. Práce pokračovaly dál po válce a roku 1927 byly z celkové délky hotovy asi dvě třetiny. Na snímcích vidíme záplavu Na Bídě a okolí jezu v místech dnešního Krajského úřadu, od nehož vedl náhon ulicí U Splavu do nádrže na Soukenném náměstí.
Kromě Nisy byl regulován v několika etapách i Harcovský potok. Regulace Jizerského potoka, přijatá vodoprávně roku 1898, se uskutečňovala po malých etapách do roku 1927.

(Zdroj Kniha o Liberci)

30. léta 20.století
30. léta 20.století
Povodeň 1897 na Lužické Nise v libereckých ulicích (archiv Luboše Mencla)
Povodeň 1897 na Lužické Nise v libereckých ulicích (archiv Luboše Mencla)
(zdroj: kalendář Jizerky na dobových pohlednicích 2020)
(zdroj: kalendář Jizerky na dobových pohlednicích 2020)