Žitavská ulice

07.01.2022
Žitavská ulice
Žitavská ulice

Kampak se tentokrát zatoulal tatínek Kateřiny Odrážkové ?

1. 4. 1984

Žitavská ulice
Žitavská ulice 1.4.1984 (archiv K.Odrážkové) a 2.1.2021
Žitavská ulice 1.4.1984 (archiv K.Odrážkové) a 2.1.2021
vlevo dům  Žitavská 246/11
vlevo dům Žitavská 246/11
2.1.2021
2.1.2021
Žitavská ulice čp.158/47 (foto Jan Rosek)
Žitavská ulice čp.158/47 (foto Jan Rosek)
19.4.2022
19.4.2022
1.4.1984 (foto pan Odrážka)
1.4.1984 (foto pan Odrážka)