ZŠ 5.května

01.08.2022
Rudolfova škola. Nedatováno. Zřejmě ze série fotografií W. F. Jantsche.  (archiv SM v Liberci)
Rudolfova škola. Nedatováno. Zřejmě ze série fotografií W. F. Jantsche. (archiv SM v Liberci)

Rudolfova škola

kolem roku 1920

Škola pojmenovaná na počest korunního prince Rudolfa, nápadně vystupuje z regulační čáry. Je to proto, že byla postavena na místě staršího domu čp.64 - I v letech 1878-79, tedy v době, kdy ani ulice 5.května, ani Masarykova třída neměly ještě určenou dnešní šířku.
Její poloha se stala terčem kritiky a Liberečané jí začali posměšně přezdívat "purkmistrův nos". Novorenesanční stavbu navrhli a provedli stavitelé Franz Sachers a Heinrich Gärtner ve spolupráci s Adolfem Kaulfersem. Přední průčelí projektoval profesor liberecké průmyslovky Artur Brausewetter. Tehdy největší školní budova byla původně určena pro pětitřídní obecnou dívčí a chlapeckou školu spolu s chlapeckou měšťankou. Dopravní potíže poněkud zmírnilo proražení průchodu (1967). Současně proběhla nákladná generální oprava.

(zdroj Kniha o Liberci)

Dovolil jsem si převzít fotku, která tu už běžela. Ale přidám trochu vzpomínek. 

Psal se školní rok 1954-55 a jak ukazuje červená šipka byla osmá třída a nezbední žáci tam lezli po té římse. Modrá šipka ukazuje učebnu chemie a fyziky. Žlutá pak tělocvičnu.

 (autor příspěvku František Zikmund)

archiv Jaroslava Hůlky
archiv Jaroslava Hůlky
budova učitelského ústavu. Okolo 1879. Zřejmě ze série fotografií W. F. Jantsche. (archiv SM v Liberci)
budova učitelského ústavu. Okolo 1879. Zřejmě ze série fotografií W. F. Jantsche. (archiv SM v Liberci)

C.K. Učitelský ústav

(část pohlednice 1907)

Neoklasicistní budova čp. 400 - I v Šamánkově ulici byla postavena libereckým stavitelem Hansem Streitem v roce 1873 původně jako Rudolfův chudobinec. Byla zde umístěna také část průmyslové školy (1876) a od roku 1885 první česká veřejná škola, jejíž žáci, mezi nimi i Vlasta Burian a Karel Vacek, používali boční vstup.

Když byl v roce 1899 chudobinec přemístěn do nového vhodnějšího objektu v Zeyerově ulici, převzal budovu učitelský ústav a od té doby slouží pouze školním účelům.

Před postrannim vstupem byl 28.7.1901 odhalen pomník Josefa Müllera, zakladatele spolku rakouských veteránů v Liberci, od libereckého profesora Emanuela Gerharta. Učitelský ústav měl být v roce 1924 zrušen, ale o rok později dostal povolení otevřít nový první ročník. Existovala při něm čtyřtřídní zkušební škola, kde vykonávali praxi budoucí učitelé a od roku 1919/20 I učitelky.

Roku 1931 tu našla umístění i česká škola pro ženské povolání. Nyní je zde část 3.základní školy. Před hlavním vstupem byla roku 1965 odhalena bysta V. Šamánka st.

(zdroj:R.Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996)

Křižovatka ulic Šamánkovy , Masarykovy a 5.května okolo roku 1879 a 6.8.2022
Křižovatka ulic Šamánkovy , Masarykovy a 5.května okolo roku 1879 a 6.8.2022
A jeden rok - hned po válce (1945-1946) tu byla kasárna dělostřeleckého zaměření. (archiv Josef Šorm)
A jeden rok - hned po válce (1945-1946) tu byla kasárna dělostřeleckého zaměření. (archiv Josef Šorm)

kasárna v Šamankové ulici v Liberci

(1976 prošla poštou)...... ŠDZ polního dělostřelectva v Liberci


Školy pro důstojníky v záloze byly jednoleté vojenské školy, zřizované ve všech hlavních druzích vojsk, jejímiž frekventanty byli vojáci základní služby (absolventi středních škol s maturitou) do roku 1948 pouze po vykonaném základním výcviku, od roku 1948 pouze po absolvování poddůstojnických škol. Během výuky si měli osvojit jak velitelské návyky, tak praktické znalosti z bojové techniky na úrovni nižších důstojníků. Po jejím absolvování byli povyšování do první důstojnické hodnosti - podporučík a odcházeli do zálohy. Ze zálohy byli potom v pravidelných cyklech povoláváni na vojenské cvičení a dále povyšování již v záloze. V Liberci byla tato škola zřízena v říjnu roku 1945. Sídlila v budově dnešní základní školy v Šamánkově ulici. Na nádvoří školy měla škola umístěny protitankové kanóny ráže 86mm, kde se také prováděl výcvik v jejich obsluze. Jízdárna a stáje školy byly umístěny v prostoru kolem nynější Komenského ulice. Cvičiště školy bylo situováno do prostoru nynější zástavby sídliště Ruprechtice (hokejka). Dodnes je jedna ulice v tomto prostoru nazvána Na Cvičišti. Velitelem školy byl jmenován mjr. děl. Pražák a velitelem 1. baterie byl kpt. děl. Votava. Škola byla zrušena v září 1946. (autor článku Miroslav Gergelčík)

1938
1938
archiv Josef Šorm
archiv Josef Šorm
archiv Josef Šorm
archiv Josef Šorm
archiv Josef Šorm
archiv Josef Šorm
ZŠ 5.května (M.Gergelčík)
ZŠ 5.května (M.Gergelčík)
archiv Jaroslav Hůlka
archiv Jaroslav Hůlka

Budova čp. 400-|, v níž je umístěna základní škola 3,

má hlavní vstup orientován do Šamánkovy ulice, z boku se do ní vchází od Masarykovy třídy. Tato rozložitá třípodlažní stavba byla postavena v roce 1873 jako městský chudobinec,  sloužící umístění chudých a starých občanů města Liberce. Ve slohu novorenesančním ji postavil liberecký stavitel H. Streit. Z poměrně jednoduché celkové hmoty vystupují na obou koncích a uprostřed o jedno podlaží vyšší rizality. Střední rizalit, v němž se nacházejí tři vstupy s předloženými schodištěm, ukončuje římsa zdobená balustrádou a štítem, v němž byly původně umístěny hodiny.

Hned od počátku se nepodořilo celý objekt obsadit libereckou chudinou. Proto se město rozhodlo r. 1876 umístit zde i první ročník právě založené vyšší c. k. průmyslové školy.

Ta zde psk zůstala celých 15 roků, až do postovení své vlostní budovy hned v sousedství na tehdejší třídě Císaře Josefa (Masarykově). V podkroví našla dále roku 1885 umístění první veřejná česká škola, do níž ale vcházeli žáčci vchodem postranním.

Klid, jaký vyžadovali chovanci chudobince, byl přirozeně narušován nejen dětmi z obou škol, ale i neustále se zvyšujícím provozem na třídě dol Lidových sadů. Kromě toho většina pozemků původně uvažovaných na zřízení zahrady chudobince, byla postupně z větší části zastověna. Tyto skutečnosti přiměly městskou správu, aby uvažovala o vybudovóní vhodnějšího objektu pro nejchudší občany. Rozhodování urychlilo, když byl roku 1892 založen německý učitelský ústov, který bylo třeba umístit ve středu města. Na severním okraji tehdejšího katastru města byl proto r. 1899 postaven nový, rozlehlý, dvoupodlažní, 110 m dlouhý chudobinec (dnes domov mládeže pro dívky)  v Zeyerově ulici.

Celá budovo bývalého chudobince byla pak předána pouze školním účelům. K německému učitelskému ústovu a k české obecné škole přibylo ještě roku 1931 česká škola pro ženské povolání. Do uvedené české obecné školy chodili slavní liberečtí rodácí hudební skladatel Karel Vacek a král komiků Vlasta Burian.

Po skončení druhé světové války převzalo budovu Čp. 400-O základní školství, v současnosti užívá její prostory 3. základní škola. Před hlavním vstupem při ulici Šamánkově byla roku 1965 odhalena busta MUDr Václava Šamánka staršího, který se tak. významně zasloužil o vznik první veřejné české školy v Liberci, umístěné v budově před níž jeho busta stojí. Je dílem libereckého sochaře Karla Koloczka.

(zdroj: Svatopluk Technik - Liberecké domy hovoří)

zš a prům. škola (M.Gergelčík)
zš a prům. škola (M.Gergelčík)
archiv Josef Šorm
archiv Josef Šorm
archiv Josef Šorm
archiv Josef Šorm
archiv Josef Šorm
archiv Josef Šorm