ZŠ Lesní (+ZŠ Sovova)

23.08.2022
ZŠ Lesní a Botanická zahrada (foto André P. Schwarzkopf Profoa)
ZŠ Lesní a Botanická zahrada (foto André P. Schwarzkopf Profoa)
v roce 1909  (zdroj : https://www.ebay.com ) Ten podlouhlý dům ve středu, to jsou horn kasárny na Horské ulici? A ten zalomený dům vlevo, to by pak byla dnešní ZŠ Lesní, tehdy vojenská nemocnice... Dokonce i ty čtyři domy v popředí dodnes stojí - v ulici Horová kousek od botanické zahrady. No, to jsou věci. (komentář: Tomáš Cvrček)
v roce 1909 (zdroj : https://www.ebay.com ) Ten podlouhlý dům ve středu, to jsou horn kasárny na Horské ulici? A ten zalomený dům vlevo, to by pak byla dnešní ZŠ Lesní, tehdy vojenská nemocnice... Dokonce i ty čtyři domy v popředí dodnes stojí - v ulici Horová kousek od botanické zahrady. No, to jsou věci. (komentář: Tomáš Cvrček)
polní myslivci v Liberci - v pozadí budova - dnes ZŠ Lesní (archiv V.Hájek)
polní myslivci v Liberci - v pozadí budova - dnes ZŠ Lesní (archiv V.Hájek)

Historie ZŠ Lesní


Budova školy v Lesní ulici měla zpočátku zcela odlišné využití. Když dostal Liberec v roce 1867 po válce s Pruskem stálou vojenskou posádku, byli vojáci přechodně ubytováni v objektu bývalé továrny čp. 536-IV v dnešní Blažkově ulici.

Změnu k lepšímu přinesla až výstavba nových kasáren v letech 1891 - 1893. Ve stejné době byla vybudována poněkud severněji na vyvýšenině za novou vilovou čtvrtí v Sedmidomkách vojenská nemocnice. Skládala se hlavní dvoupodlažní budovy čp. 576-1, z menší budovy čp. 577-1 sloužící jako izolace, a z vedlejších budov, hlavně koníren. Nemocnice měla možnost za normálních okolností umístit 63 pacienty. Stejně jako zmíněná dolní kasárna jí projektoval městský architekt A. Kaufers a dal jí poněkud zjednodušený neoklasicistní vzhled.

V době výstavby nemocnice byla na sousední pozemky přemístěna v roce 1893 botanická zahrada, jež časem převzala péči o park před hlavní budovou.

Po roce 1945 užívala celý areál bývalé vojenské nemocnice policie a po ní krajská správa SNB. Důležitým mezníkem v historii školy je rok 1959, kdy sem po založení Vysoké školy strojní a textilní přešla z Jarošovy ulice základní škola. Pod vedením tehdejšího ředitele školy pana Čeňka Pospíšila a stavitelů J. Jakubce a J. Řeháčka začala velká přestavba starých objektů, aby mohly dále sloužit potřebám školy s pěti sty žáky. Všechny stavební úpravy byly prováděny svépomocí v akci Z, za obdivuhodného úsilí rodičů žáků, zaměstnanců i přátel školy a za podpory úřadů a některých libereckých stavebních podniků.

Jejich nezměrnou aktivitu nezmenšil ani požár hlavní budovy v roce 1965. Už v následujících letech byla obnovena střecha, provedena nástavba podkroví a úprava hlavního vstupu. Z bývalých garáží vznikly dílny a školní družina.

V roce 1980 došlo k přestavbě menší budovy čp. 577-1. O pět let později byla podle projektu architekta J. Frûbauera ze Sportprojektu Liberec dokončena stavba objektu s tělocvičnou o rozměrech 30 x 18 metrů s příslušenstvím, saunou a venkovními hřišti.

Ve školním roce 1992 / 1993 zde byla umístěna dvacetitřídní základní škola přibližně s 500 žáky. Škola v Lesní ulici se stala trvalým dokladem obětavosti a občanské uvědomělosti nejen rodičů dětí a vyučujících, ale i všech ostatních, kteří se na její přestavbě a dostavbě nezištně podíleli.

V roce 2009 začala rozsáhlá rekonstrukce školy. V jejím průběhu byla z velké části zrekonstruována budova školní družiny. Všechny součásti školy získaly novou fasádu a plastová okna. Zrekonstruovaný areál školy byl slavnostně otevřen ve středu 27. října 2010.

Za výrazné podpory rodičů a přátel školy, kteří svými finančními dary pomohli škole se zajištěním 15% podílu z celkových způsobilých výdajů, začaly v roce 2012 práce na realizaci projektu Multifunkční hřiště - ZŠ Lesní. Cílem projektu bylo vybudovat volněpřístupné multifunkční hřiště, využívané školou, školní družinou, školním klubem i širokou veřejností. Hřiště bylo slavnostně zkolaudováno ve čtvrtek 6. prosince 2012.

16.3.2023
16.3.2023

kdysi Řeznictví v Lesní ulici

rodina Kluckých.

Tam jsem chodila stále. Vedle potraviny. Bylo to super. Každou středu droby a bylo vždy všechno, telecí , hovězí játra, ledvinky , srdce aj. Řezník skvělej. (komentář: Jana Váňová)

Nemusel to být nikdo z české menšiny, spousta sudetských Němců měla i česká jména (a samozřejmě naopak Češi německá či poněmčená). BTW - zřejmě tam původně bylo FRANZ KLUCKY, to T je tam evidentně nepůvodní... (komentář Hans Oldskull)

znala jsem majitele domů osobně.byli to velmi milí lidé,pán měl vždy milé slovíčko pro každého a jeho paní měla tu nejkrásnější zahradu v okolí.Vim to,protože jsem byla hned baráček nad nimi....(komentář: Jája Jarmila Sedlatá)

Za mého dětství tam byl Řezník p.Svoboda vedle byla mlékárna a vedle potraviny pak tyto dva obchody spojili a udělali samoobsluhu a další dům jsem bydlel do roku 1975. Asi před 5lety to Klucký prodali s Jirkou jsem chodil na základku do Lesní .a teď to mají příbuzní mé další spolužačky Zuzky také s námi chodidla do třídy. (komentář Miloslav Trejbal)

ZŠ Sovova

Vila Gustava Habela

Naproti restauraci Lidové sady postavil Gustav Habel podle projektu libereckého architekta Adolfa Hübnera svěže působící secesní budovu ozdravovny Všeobecné nemocenské pojišťovny (čp.584 - XIV), slavnostně otevřenou 1.6.1904. V přízemí se nacházely místnosti správy a služeb, v patrech 16 pokojů. Za první světové války sloužila ubytování zajatých ruských důstojníků a ve třicátých letech se stala součástí léčebného komplexu. Po osvobození byla upravena pro základní školu, přičemž byly necitlivě narušené dřevěné balkony. Od roku 1959 sloužila učňovskému školství. Naposledy zde byla část učeben Střední integrované školy gastronomie a služeb. V současné době Cafe Kristián. (2023)