Bazén v ZŠ Sokolovská

29.04.2021

ZŠ Sokolovská

předškoláci v bazénu školy
předškoláci v bazénu školy

Kapacita školy je 400 žáků, kapacita školní družiny 110 žáků. Škola je zařazena do sítě Tvořivých škol, zaměřuje se od 1. ročníku na činnostní učení, které vychází ze zásad výchovně vzdělávací práce J. A. Komenského. Na 1. stupni je vždy v jednom ročníku vyučována matematika s využitím prvků metody Hejného.

Areál základní školy Sokolovská je umístěn v parkové části sídliště, žáci mají k dispozici komplex nově zrekonstruovaného sportoviště s fotbalovým hřištěm, multifunkčním hřištěm na míčové hry, atletickým oválem. Škola má k dispozici 2 tělocvičny a školní výukový bazén, ve kterém je realizován plavecký výcvik v rámci hodin tělesné výchovy. Škola se profiluje sportovními aktivitami (zaměřuje se především na míčové hry a volejbal) a výtvarnými činnostmi.

předškoláci v bazénu školy
předškoláci v bazénu školy

Zprovoznění  bazénu v roce  1977.

Jen ten bazén v prvních letech víc nefungoval než fungoval. Po krátkém provozu byl pro nutnost opravy na několik let odstaven. (komentář Petr Kolín